משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

מיסוי מוניציפאלי

רשויות מקומיות אינן מוסמכות להפעיל חברות גביה פרטיות

בג"צ קבע, כי אין מקום לאפשר לרשויות מקומיות לאצול את סמכויותיהן בתחום הגביה לחברות פרטיות מבלי שהדבר יוסדר בחקיקה מסמיכה מפורטת; עם זאת, כדי שלא "לזעזע" הושעה מועד כניסת פסק הדין לתוקף לתקופה של שנה.

למנהל הארנונה ולוועדת הערר מוקנית סמכות להאריך את המועד להגשת השגה על חוב ארנונה

ביהמ"ש העליון קבע הלכה חדשה לפיה למנהל הארנונה ולעדת הערר לענייני ארנונה קיימת סמכות להאריך את המועד להגשת השגה.

מתי יש למסור הודעה על חדילת גבייה כאשר מוגשת תובענה ייצוגית כנגד רשות, מתי יש לחדול בפועל ומתי ניתן להוכיח חדילה בפועל

עורכי דין מייצגים: עו"ד אבי גבאי

העליון-רישום משכנתא מחייב אישור על העדר חובות ארנונה

בית המשפט העליון פסק בפסק דין תקדימי, כי רישום משכנתא הינה עסקה הנחשבת "העברה של הנכס", ולכן רישומה מחייב אישור על העדר חובות ארנונה. מנגד, רישום משכנתא אינו מחייב אישור על העדר חובת היטל השבחה. עו"ד אבי גבאי מסביר את ההשלכות של פסק הדין, וכן פרשנות אפשרית לכך שהפסיקה תכיל את ההלכה גם לחובות מוניציפאליים נוספים כגון היטלי מים וביוב