משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

ליטיגציה אזרחית ומסחרית

בית המשפט קיבל במלואה תביעה למתן סעד הצהרתי בדבר חלוקת זכויות הצדדים במקרקעין אשר הוגשה על ידי משרדנו.

משרדנו ייצג את התובעת בהליך בדרישה לאשר את חלוקת הזכויות במקרקעין שכן הנתבע נמנע מלחתום על הסכם חלוקה ובכך מונע את אפשרות שימוש התובעת בשטחה.
בית המשפט המחוזי קיבל את כל טענות התובעת והורה כי המפה אשר צורפה לכתב התביעה משקפת את חלוקת הזכויות במקרקעין במלואה.
פסק הדין מאפשר לתובעת לראשונה לפעול לעשות שימוש בשטחה לאחר עשרות שנים בהם שימוש זה נמנע ממנה בשל התנהלות הנתבע,
תוך חיוב הנתבע בהוצאות על סך 40,000 ₪ .

בית המשפט קיבל בקשה למחיקת כתב תביעה מתוקן, וקבע כי לא ניתן לעשות שימוש בתקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי לצורך תיקון כתב התביעה בדרך של צירוף נתבע חדש

בית המשפט קיבל בקשה למחיקת כתב תביעה מתוקן שהוגש על בסיס תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי, מכיוון שצירוף נתבע חדש להליך אינו נובע מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט, ולכן אינו חוסה תחת תקנה 136. בית המשפט קבע כי הגשת כתב התביעה המתוקן מהווה ניסיון לעריכת "מקצה שיפורים", תוך ניסיון להיאחז בדרך מלאכותית בהוראות תקנה 136 לתקנות, וביסס את החלטתו גם על רוח תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, הגם שבמועד ההחלטה טרם נכנסו לתוקף.

ת"א 12573-09-19 כהן נ' המכללה הארצית להכשרה מקצועית סחנין

בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל את טענתם של עוה"ד יובל אדלר ועדי ערמן, קבע כי התביעה הוגשה בהיעדר סמכות מקומית והורה כי בירורה יערך במחוז חיפה. בתוך כך נקבע, כי הסמכות המקומית בתביעת שכר טרחה המוגשת על ידי עורך דין נקבעת בהתאם למקום משרדו של עוה"ד, שם אמור היה להתקבל (לכאורה) שכר הטרחה הנתבע.

שיתוף ברשתות החברתיות עשוי לחייב בפיצויים בגין פרסום לשון הרע

בית המשפט העליון קבע לאחרונה, כי שיתוף (Share) פוסט ברשתות חברתיות, מהווה פרסום ועשוי לחייב בתשלום פיצויים בגין פרסום לשון הרע, וזאת בשונה מסימון אהבתי (Like) – שאינו מהווה פרסום.

בית המשפט העליון דחה ערעור שהוגש על שימוש שלא כדין בשמו של אולם אירועים

לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את תביעת התובעת, אולמי דאוד, קבע כי השימוש שעשו הנתבעים במוניטין שצברה ובשמה המסחרי – נעשה בניגוד לדין ומהווה גניבת עין וחייב את הנתבעים להפסיק לאלתר את השימוש בשם התובעת וכן בתשלום הפיצוי הסטטוטורי המקסימלי האפשרי - הוגש ערעור על פסה"ד.
בית המשפט העליון דחה את הערעור וחייב בהוצאות נוספות.

בית המשפט העליון דחה בקשה של המדינה לדיון נוסף בנושאי הפרס שיוענק למוצאי גופת החייל מג'די חלבי

בית המשפט העליון קיבל את טענותיהם של עו"ד יובל אדלר, שותף ומנהל מחלקת הליטיגציה, ועו"ד עדי ערמן ממשרדנו, דחה את בקשת המדינה לקיים דיון נוסף וקבע כי משפחת קוזלי אשר מצאה את גופת החייל הנעדר, מג'די חלבי, זכאית לפרס של 40 מיליון ש"ח אותו הבטיחה המדינה למי שימסור מידע שיוביל למציאתו.

ביהמ"ש העליון חייב את המדינה לשלם 10 מיליון דולר למוצאי גופת מג'די חלבי

מחלקת הליטיגציה במשרדנו - בהובלת מנהל המחלקה עו"ד יובל אדלר ועו"ד עדי ערמן, זכתה בהישג אדיר: בית המשפט העליון קיבל את הערעור שהגשנו וחייב את המדינה לשלם כ 40 מיליון ש"ח למוצאי גופתו של החייל הנעדר מג'די חלבי.

בית משפט השלום דחה על הסף תביעה לפיצוי בגין הוצאת לשון הרע

בית משפט השלום בתל אביב דחה על הסף תביעת לשון הרע שהוגשה ע"י משה דבוש.
בית המשפט קיבל את טענות הנתבע, אשר יוצג על ידי עוה"ד יובל אדלר ועדי ערמן ממשרדנו, וקבע, כי מאחר ולשון הרע הנטענת נעשתה במסגרת עדות שנתן עובד קק"ל לשעבר נגד דירקטור בקק"ל, משה דבוש – הרי שבהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע, האמירות מוגנות מפני תביעות לשון הרע, שכן אלו נאמרו בפני שופטת במסגרת ועדת בדיקה שמונתה על ידי קק"ל

נדחה ערעור שהגיש חבר המועצה על פס"ד שחייב אותו בפיצוי בגין פרסום לשון הרע

לאחר שבית משפט השלום בחיפה קיבל תביעת לשון הרע, שהוגשה על-ידי עידן אדרי נגד שלומי זינו, חבר מועצת העיר נשר ומתמודד בבחירות האחרונות לראשות עיריית נשר, וחייב את זינו לשלם פיצוי בסך 50,000 ₪, בפרסום התנצלות בגין הפרסומים ובתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד – ערער זינו על פסה"ד.
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הערעור שהגיש זינו וחייב אותו בהוצאות נוספות

התקבלה תביעה על שימוש שלא כדין בשמו של אולם אירועים ונפסקו פיצויים מקסימליים

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את תביעת התובעת, אולמי דאוד, קבע, כי השימוש שעשו הנתבעים במוניטין שצברה ובשמה המסחרי – נעשה בניגוד לדין ומהווה גניבת עין. כמו כן חייב בית המשפט את הנתבעים להפסיק לאלתר את השימוש בשם התובעת וכן בתשלום הפיצוי הסטטוטורי המקסימלי האפשרי.
את התובעת ייצגו עוה"ד יובל אדלר ועדי ערמן ממשרדנו.

בית משפט השלום קיבל תביעת לשון הרע של תושב העיר נשר נגד חבר מועצת העיר, וחייבו בפיצוי בסך 50 אלף שקלים

בית משפט השלום בחיפה קיבל תביעת לשון הרע, שהוגשה על-ידי עידן אדרי נגד שלומי זינו, חבר מועצת העיר נשר, אשר לאחרונה אף הכריז על התמודדותו בבחירות הקרובות לראשות עיריית נשר. בית המשפט חייב את זינו לשלם פיצוי בסך 50,000 ₪ ובפרסום התנצלות בגין הפרסומים. כמו כן, חויב זינו לשלם הוצאות ושכ"ט עו"ד.

בית המשפט סילק על הסף תביעת לשון הרע ע"ס 350,000 ש"ח אשר הגיש יזם נגד דיירים וחייב את התובעים בהוצאות

בית משפט השלום סילק על הסף תביעת לשון הרע אשר הגיש יזם נגד 8 דיירים. התביעה נסובה סביב התנגדות לבקשת היזם למתן היתר, אשר הגישו הדיירים לוועדה לתכנון ובניה ובה, על פי הנטען, הוצאה דיבתו של היזם. בית המשפט קיבל את טענת הדיירים, לפיה המדובר בפרסום מותר אשר חוסה תחת ההגנה המוחלטת שניתנת על פרסום הנעשה תוך כדי הליך משפטי, ללא קשר לתוכנו. הדיירים יוצגו על ידי עוה"ד יובל אדלר ולונה הלון ממשרדנו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

לשון הרע בעת בחירות – האמנם הכל מותר? גם ללכלך צריך לדעת איך

עו"ד יובל אדלר

התקבלה בקשת רשות ערעור: על בית משפט השלום לדון ולהכריע באופן מנומק בסעד חלופי שהתבקש

התקבלה בקשת רשות ערעור, שהגיש משרדנו לבית המשפט המחוזי, על בסיס טענה כי בית המשפט השלום התעלם מסעד חלופי שהתבקש - בקשה לעיון חוזר בצו המניעה.

בית המשפט המחוזי החזיר את הבקשה לדיון בפני בית המשפט השלום, תוך ציון כי על בית המשפט השלום לדון בבקשה לעיון חוזר, להכריע בה ולנמק הכרעה זו".

בית המשפט העליון הורה לבית המשפט המחוזי לשוב ולבחון בקשה להפקדת ערובה ולשקול את כלל השיקולים

בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור שהוגשה ע"י משרדנו בעניין חיוב חברה בערובה להבטחת הוצאות, ביטל את החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב והורה לבית המשפט המחוזי לשוב ולבחון את הבקשה, תוך מתן משקל לשורה של פרמטרים, אליהם התייחס בית המשפט העליון בהחלטתו, ואשר לא נלקחו בחשבון כלל ועיקר ע"י ביהמ"ש המחוזי.

רופא שיניים בכיר הגיש תביעת דיבה בסך 2.5 מיליון ₪ נגד בכירים בהסתדרות רופאי השיניים וקבוצת ספקים דנטליים

חושף השחיתויות, ד"ר פח'רי חסן, יו"ר עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל וחבר בהסתדרות רופאי השיניים בישראל, תובע, באמצעות משרדנו, שבעה אנשים, בהם גורמים בכירים בהסתדרות רופאי השיניים וקבוצת ספקים דנטליים. התביעה הוגשה בגין הוצאת לשון הרע בקשר עם עלילת דם שרקמו נגדו במטרה לפגוע בו ובפרנסתו ולהדיחו מתפקידו בקופ"ח כללית.

עיריית ירושלים תפצה נערה המשותקת בפלג גופה התחתון בשל הימנעותה להנגיש את בית ספרה

כזכור, נערה בת 14 מירושלים, המשותקת בפלג גופה התחתון, נאלצה במשך שנים להגיע לבית ספרה בדרך תלולה וקשה, שכן זה לא הונגש עבורה כנדרש על פי חוק. הנערה הגישה תביעה, באמצעות משרדנו, כנגד עיריית ירושלים.

כעת, במסגרת הסכם הפשרה, הוסכם כי הנערה תפוצה על ידי העירייה בסכום של 40 אלף שקלים. כמו כן, נקבע לוח זמנים קצר לסיום ההנגשה, וכי הנערה תשובץ בבית ספר מונגש בשנה הבאה.

נגד מנהלו לשעבר של חניון החוף השקט בחיפה ניתן פסק דין חלקי בגין בעקבות הודאה בגניבת סך של לפחות 850,000 ₪ מן החברה במסגרת הסדר טיעון בהליך פלילי

ביום 8.11.16 ניתן פסק דין חלקי בתביעה ע"ס כ-8.5 מיליון ₪, שהגישה חברת מפעלי ים בע"מ נגד מתניה רדין, בעל מניות בחברה, מי שכיהן כדירקטור ויו"ר ועדת ניהול.

לבקשת ב"כ החברה, עוה"ד יובל אדלר, איתן פלוגר ועדי ערמן ממשרדנו, חייב בית המשפט המחוזי את רדין בתשלום 850,000 ₪ בתוספת ריבית והצמדה, וכן 159,830 ₪ בגין שכ"ט והוצאות משפט.

פסק הדין ייחס משקל רב להודייתו של רדין במסגרת הסכם טיעון בהליך הפלילי נגדו, המהווה הודאת חוץ, ומלמדת על הפרת חובות אמון כלפי החברה.

בית המשפט מחק על הסף תביעה לפינוי דייר מוגן בן 90 מחנות שניהל מזה עשורים

בית משפט השלום בחיפה נעתר לבקשתנו, והורה על מחיקה על הסף של תביעה לפינוי דייר מוגן בן 90, מחנות למכירת צמר, אותה הוא מנהל במקום מזה עשרות בשנים ביחד עם רעייתו. את הדייר ייצגו עוה"ד יובל אדלר ועדי ערמן ממשרדנו.

בית המשפט המחוזי: הודעות ממוסד אקדמי לסטודנטים ובוגרים אינן "ספאם"

נדחתה בקשת רשות ערעור, שהגיש סטודנט לשעבר (המבקש) כנגד האוניברסיטה הפתוחה (האו"פ), תוך חיוב המבקש בהוצאות. המבקש טען, כי הודעות שנשלחו לו ע"י האו"פ הינן פרסומות המחייבות פיצוי בהתאם לסעיף 30א' לחוק התקשורת.

בית המשפט קיבל את כל טענותינו כי: ההודעות אינן מהוות פרסומת, המבקש הסכים לקבלן, בקשת ההסרה ששלח לא הייתה מתאימה, השתהות המבקש בהגשת התביעה מעלה תהיות באשר למטרתה, וכי תוצאת קבלת התביעה תהא - הצפת מוסדות אקדמיים בתביעות דומות ומניעה קשר תורם בינם לסטודנטים ולבוגרים.

בית המשפט העליון: על כל תובע להוכיח בנפרד את קיומו של מצג שווא

בית המשפט העליון נעתר לבקשתנו, וקבע כי בתביעה המוגשת בטענה של מצגי שווא, על כל תובע להוכיח את קיומו של המצג, וכי הסתמך על אותו מצג שווא לו הוא טוען

לא כל קללה וגידוף בעת "עידנא דריתחא" הופכים ללשון הרע

תביעה שהוגשה ע"י בני זוג כנגד לקוח משרדנו, נדחתה על ידי בית משפט השלום בחיפה. בית המשפט דחה את טענות בני הזוג כאילו הותקפו על ידי הנתבע. עוד קבע בית המשפט, כי לא כל קללה וגידוף הנאמרים ב"עידנא דריתחא" הופכים ללשון הרע, וגם מטעם זה אין לקבל את התביעה.

ויתור חלקי על חסיון "עו"ד-לקוח" הוביל לחשיפת התכתבויות ביניהם

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לרשות ערעור, והותיר על כנה החלטה שניתנה במסגרת הליך גילוי מסמכים, לפיה על הנתבעת להמציא לבחינת בית המשפט מסמכים שטענה כי חוסים תחת חיסיון עו"ד-לקוח.

דחיית הבקשה הושתתה על הקביעה כי אין "ויתור חלקי" על חיסיון עו"ד-לקוח, וזאת לאחר שהמבקשת חשפה חלק מן התכתובות בינה לבין בא כוחה מיוזמתה ובכך ויתרה למעשה על החיסיון.

ילדה המשותקת בפלג גופה התחתון, תובעת פיצוי מעיריית ירושלים - בית הספר אינו נגיש

ילדה בת 14 מירושלים, המשותקת בפלג גופה התחתון, נאלצת, משך למעלה מ-7 שנים, להיכנס מדי בוקר לבית ספרה "בנות יעקב צפון" מכניסה צידית, בדרך תלולה וקשה, שכן עד כתיבת שורות אלו בית הספר לא הונגש עבורה כנדרש על פי חוק.

אף הגישה לאולם, לספרייה, לחדר המחשבים ולמקלט לא הונגשו, זאת למרות שמשרד החינוך הקצה לכך כ-412 אלף שקל עוד ב-2013.

התביעה מבקשת פיצוי בסך 57 אלף שקל מעיריית ירושלים ונושאי משרה בעירייה, וכי בית המשפט יורה לעירייה להנגיש את המוסד.

בית המשפט דחה תביעת רשלנות שהגיש בעל משק נגד "החקלאית"

בית משפט השלום בחיפה דחה את תביעתו של בעל רפת נגד אגודת "החקלאית", שיוצגה על-ידי משרדנו.

התובע טען, כי בעקבות טיפול רפואי רשלני, כביכול, שהעניקה הנתבעת לפרה אשר בבעלותו, נאלץ למכור את הפרה לשחיטה – ובשל כך נגרם לו הפסד כלכלי.

בית המשפט קיבל את טענותינו, דחה את התביעה, וקבע כי החלטת התובע להוציא את הפרה לשחיטה, הגם שווטרינר הנתבעת שבדק את הפרה, קבע כי סיכויי החלמת הפרה טובים – ניתקה את הקשר הסיבתי בין הרשלנות הנטענת ובין הנזק הנטען.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

נדחתה תביעה בסך 330,000 ש"ח כנגד מתווך שפתח משרד תיווך מתחרה

ביהמ"ש דחה במלואה תביעה על סך כ-330,000 ש"ח, שהוגשה כנגד לקוח של משרדנו, בעילה של גזל סודות מסחריים, הפרת חוזה ופגיעה במונטין.

התביעה הוגשה ע"י בעל משרד תיווך כנגד מתווך שעבד אצלו, לאחר שהאחרון עזב ופתח משרד תיווך מתחרה בסמיכות.

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה דחה תביעה ע"ס 1.5 מיליון ₪ שהוגשה כנגד מרשינו

בית המשפט קיבל את טענותינו כי התביעה הוגשה בשיהוי בלתי סביר וממילא – התיישנה זה מכבר. בנוסף, דחה בית המשפט את התביעה גם לגופה. התובעת חויבה בתשלום הוצאות בסך 35,000 ₪.

בית משפט השלום הכריע בסכסוך עדר החזירים מכפר יאסיף ומעיליא

בית משפט השלום בחיפה הכריע בסכסוך משפטי בשאלה האם משכון קודם בזמן, שנרשם על מלאי חזירים, הינו בר תוקף ולכן גובר על עיקול שהוטל מאוחר יותר על עדר החזירים. כבוד השופט אייל דורון קיבל את טיעוני הנתבעות, שיוצגו ע"י משרדנו, לפיהם נוכח קיומם של אותות מרמה רבים – יש לדחות את התביעה ולבטל את המשכון הפיקטיבי (הקודם בזמן).

$800,000 נפסקו בהליך בוררות לטובת חברת אדמא נשיונל בע"מ

במסגרת פסק בוררות שניתן לאחרונה, חייב הבורר את חברת אגרוביזנס בע"מ לשלם חוב בגובה $800,000 לחברת אדמא נשיונל בע"מ. בנוסף חויבה אגרוביזנס לשלם 200,000 ₪ בתוספת מע"מ עבור הוצאות שכר טרחת עורכי דינה של אדמא נשיונל, אשר יוצגה על ידי משרדנו.

מנהל חניון החוף השקט בחיפה, הורשע בגניבת 850,000 ₪ מחברת מפעלי ים ודינו נגזר ל-20 חודשי מאסר בפועל

ביום 25.11.2015 הרשיע בית משפט השלום בחיפה, במסגרת הסדר טיעון, את מר מתניה רדין, מי ששימש כמנהל חניון החוף השקט, אשר מופעל על ידי חברת מפעלי ים בע"מ, בגניבת 850,000 ₪ מהחברה. ביום 12.9.2016 גזר בית משפט השלום את דינו ל-20 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 20,000 ₪. במקביל להליך הפלילי מתנהלת תביעה אשר הגישה החברה נגד רדין לבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות משרדנו.

במסגרת התביעה האזרחית התקבלה בקשת החברה והוטלו עיקולים זמניים על זכויותיו של רדין עד לסך של 3.3 מיליון ₪
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

בית המשפט דחה את ערעור בעלי הקניון בירכא וחייבם בהגדלת הפיצוי

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את ערעורם של בעלי קניון בירכא על פסק דין, שחייבם בתשלום של כ- 1,000,000 ₪, כפיצוי בגין מצגי שווא ביחס לקיומו של היתר בנייה, שהציגו בפני לקוחותינו בשלב הטרום חוזי להסכם השכירות בין הצדדים. מנגד קיבל בית המשפט את ערעור לקוחותינו, בנוגע לגובה הפיצוי ובנוגע לגובה שכר טרחת עורכי דין שנפסק לזכות לקוחותינו, אשר יוצגו בערעור ע"י עו"ד יובל אדלר ממשרדנו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

בית המשפט סילק את ידו של נתבע שטען כי הוא דייר מוגן ממשיך וחייב אותו בדמי שימוש ראויים

בית משפט השלום בחיפה קיבל במלואה תביעת שהגישה בעלת דירה, באמצעות עו"ד יובל אדלר ממשרדנו. בית המשפט הורה על סילוק ידו של הנתבע, שטען כי הינו דייר מוגן ממשיך (של סבו ז"ל) מכוח סעיף 20 לחוק הגנת הדייר, וחייבו בתשלום דמי שימוש ראויים. בית המשפט קיבל את טענות עו"ד אדלר וקבע כי דירת סבו המנוח לא היוותה את מרכז חייו של הנתבע בחצי השנה שקדמה למות הסב,היות שהתגורר בבסיסי צבא שונים, שהה תקופה ממושכת בחו"ל, שכר דירה אחרת למשך כמעט שנה בעוד סבו היה בחיים וכו', וממילא הנתבע נטש את הדירה

בית המשפט בחיפה עצר את החלטת עיריית סכנין לצאת למכרז הסעות תלמידים באמצע השנה

בית המשפט השלום בחיפה נעתר לבקשתה של חברת "תיור וסיור הגליל", חברת הסעות גדולה ובעלת מוניטין, ואסר על עיריית סכנין לפרסם מכרז חדש לשירותי הסעות, במקום החוזה הקיים עם חברת תיור וסיור.

בבקשה למתן צו מניעה, שהוגשה על-ידי עו"ד יובל אדלר ועו"ד עדי ערמן, שותף ומנהל מחלקת הליטיגציה במשרד עו"ד בן-ארי, פיש, סבן, טוענת "תיור וסיור הגליל", כי לאחר שנאלצה לפתוח הליכי הוצאה-לפועל נגד העירייה, בגין חובות כבדים שהעירייה צברה, החליט ראש העיר להפסיק את ההסכם עמה לביצוע ההסע

בית משפט קיבל התכתבות בווטסאפ בין שוכרת למשכירים כראיה לסיומו של הסכם השכירות ביניהם

עו"ד יובל אדלר ועו"ד עדי ערמן ממשרד בן ארי, פיש סבן ושות': "בפסיקה יש חידוש חשוב ואף אזהרה למשכירי ולשוכרי בתים - שכן השכרת הדירה נעשתה בהסכם שנכרת באמצעות אפליקציית ווטסאפ, ולא בהסכם שכירות סטנדרטי בכתב. כפי שעולה מהמשפט, פרטים עקרוניים שהיו חשובים להסכם הובנו רק במשתמע - וככל הנראה, למרות ההתקדמות הטכנולוגית, אפליקציה אינה התחליף המוצלח ביותר להסכם מסודר".
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

בית המשפט קיבל תביעתה של האמה בע"מ וחייב את חברת המובילים בכרמיאל בע"מ בגין נזקים בסך של 330,357 ש"ח

בית המשפט השלום בנצרת קיבל תביעתה של האמה בע"מ שהוגשה באמצעות עוה"ד יובל אדלר ממשרדנו, כנגד חברת "המובילים כרמיאל", שעה שקיבל את הטענה כי חברת המובילים כרמיאל התרשלה בעת הובלתה הסחורה למפעל חברת האמה, משקבע כי חברת ההובלה לא נעלה את הנגרר, אשר הושאר בשטח מפעל האמה, ועליו מכולה עמוסת סחורה. בית המשפט חייב את חברת ההובלה לפצות את האמה בסך של 330,357 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לחברת האמה עקב גניבת המכולה ממפעלה. כמו כן, בית המשפט דחה את תביעתה של "המובילים בכרמיאל" כנגד האמ
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

בית המשפט חייב את בעלי הקניון בירכא בתשלום בסך של כ- 1,000,000 ש"ח

בית המשפט השלום בחיפה קיבל טענותיהם של תובעים, אשר פתחו מרכז רפואי בקניון בירכא, בהסתמך על מצגי שווא שהוצגו כלפיהם ע"י בעלי הקניון בשלב הטרום חוזי ביחס לקיומו של היתר בנייה, וחייב את בעלי הקניון לפצות את התובעים בסך של כ – 1,000,000 ₪. התובעים יוצגו ע"י עו"ד יובל אדלר ממשרדנו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

בית המשפט דחה תביעה כנגד מוסד הטכניון ע"ס של למעלה מ-700,000 ש"ח

בית המשפט השלום בתל אביב דחה תביעה ע"ס למעלה מ- 700,000 ₪ שהגיש אדם שנרשם ללימודי תואר שני בהנדסת מקרקעין במוסד הטכניון, לאחר שלטענתו נרשם ללימודים בהסתמך על מצגי שווא והטעייה בשלב הטרום חוזי ובמהלך ההתקשרות. בית המשפט קיבל את טענות עוה"ד יובל אדלר ממשרדנו, לפיהן לא הוצגו מצגי שווא, כנטען מחד, וכן הוכחה, מאידך, אחריותו של התובע למצב אליו נקלע. כמו כן, בית המשפט קיבל את הטענה כי ממילא התובע לא הוכיח את נזקיו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

עיתונאי ישלם 40,000 ש"ח על הוצאת דיבה, בשל כתבה שפרסם על שחיתות ברשות

בעת שהיה כתב במקומון, פרסם גיא זקס כתבה בשם בדוי, בה האשים את חברי הקואליציה ברמת ישי בשחיתות ובקשרי הון שלטון. משרדנו ייצג חלק מחברי הקואלציה, בתביעה דיבה נגד זקס. בית המשפט קיבל את עמדת התביעה, וחייב את זקס בתשלום פיצויים.

מוצאי החייל הנעדר מג'די חלבי תובעים את המדינה

במהלך השנים בהן לא ידוע מה עלה בגורלו של החייל מג'די חלבי, הבטיחה המדינה פרס של 10,000,000 דולר למי שימסור מידע שיוביל למציאתו. לפני כשנתיים מצאו שני אחים, בעת גיזום עצים בכרמל, את שרידי גופתו. כאשר ביקשו מהמדינה את הפרס, זו סירבה לתת אותו, בטענה שהם מצאו את שרידי הגופה במקרה. כעת, תובעים האחים את המדינה (לאחר גיוס תרומות לצרכי אגרה), על ידי עו"ד יובל אדלר ממשרדנו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

התקבלה תביעה לפינוי נכס בבעלות דייר מוגן בעכו

אביו של הנתבע היה שוכר מוגן בנכס ששימש כחנות בעכו, כאשר הבעלים הינה עיריית עכו. העירייה, באמצעות עו"ד יובל אדלר ממשרדנו, הגישה תביעה לפינוי בנו, בטענה שהבן אינו דייר ממשיך, שכן הוא נטש את הנכס והשכיר אותו לאחר בפועל. טענת עכו התקבלה, והדייר חויב לפנות את הנכס.

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה קיבל בקשה לסילוק תביעה על הסף

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה קיבל בקשה לסילוק תביעה על הסף, וקבע כי יש לדחות את התביעה על הסף בשל התיישנות וכן בשל היעדר עילת תביעה.

לשון הרע במסגרת בחירות לרשויות המקומיות

כתבה העוסקת בסיטואציות שונות שעלולות לעלות במסגרת בחירות לרשויות המקומיות. האם ניתן לתבוע על פרסום בפייסבוק, האם מכתב ישיר לראש העיר, המטיח בו האשמות נחשב לשון הרע, ועוד. על כך עונה עו"ד יובל אדלר, בכתבה שלפניכם
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

בימ"ש דחה תביעה נגד מנהלת חברה בשל קיומו של מעשה בית דין, וזאת למרות שהתובעת זכתה בפסק דין בהליך קודם שניהלה נגד החברה.

בית משפט השלום בחיפה קיבל את טענותיו של עו"ד יובל אדלר וקבע, כי אין לאפשר לתובעת לנהל תביעה נגד מנהלת חברה, שעה שיכלה לצרפה להליך קודם שניהלה, במסגרתו בחרה לתבוע רק את החברה, אך לא את המנהלת, וזאת הגם שבהליך הראשון זכתה התובעת בפסק דין נגד החברה.
כבוד השופטת רויטל באום קבעה בפסק הדין כי טעמים של מדיניות ציבורית כללית, והעומס הבלתי נסבל הקיים במערכת היום, מחייבים את בית המשפט שלא ליתן ידו להתנהלות דיונית, המטילה עומס נוסף ומיותר על המערכת, במיוחד כאשר ניתן היה למנעה.

תביעה שהוגשה על ידי חוקר כנגד הטכניון בטענה של נישול מזכויות באמצאות, נדחתה במלואה

לאחר מערכה המשפטית, שהתנהלה במשך 5 שנים, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה באופן מוחלט את תביעתו של חוקר כנגד מוסד הטכניון. החוקר תבע פיצוי כספי בסך 2.5 מיליון ₪ וסעדים נוספים, בטענה שמוסד הטכניון נישל אותו מזכויותיו בהמצאות להן היה שותף.

לאור סכום התביעה, מהותה ואופן ניהולה חייב כב' השופט ד"ר מ. רניאל את התובע בהוצאות בגובה 140,400 ₪.מוסד הטכניון יוצג על ידי עוה"ד אדם פיש ועירית הוכרמן ממשרדנו.

ביהמ"ש: זכיינית לשעבר של כלי זמר תפצה את הרשת בגין "גניבת עין"

בית משפט השלום בחיפה דחה תביעה של מינה בן-חיים, זכיינית לשעבר של רשת כלי הנגינה "כלי זמר", ופסק כי הרשת פעלה כדין כשביטלה חוזה זכיינות שלה בטבריה, כשבנה פתח חנות מתחרה בעפולה. השופט אברהם אליקים קיבל את טענות עוה"ד אדם פיש ויובל אדלר, לפיהן את החנות המתחרה בעפולה הקימה הזכיינית, אשר ביקשה להשתמש בבנה על מנת להסתיר עובדה זו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

ביהמ"ש הורה לקבלן גבי בן גלים לפנות את השטח בחוק ארגמן בעכו.

עיריית עכו תבעה את הקבלן גבי בן גלים, השוכר של מבנה בחוף ארגמן, לפנות את ידו מהמבנה, עקב אי תשלום דמי שכירות על הנכס. בית המשפט קיבל את תביעת העירייה וקבע גם כי על בן גלים לשלם כ־-177 אלף שקל עבור תשע שנים. הוגש ערעור בתיק אשר נדחה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

עיריית עכו לבית המשפט: התובענה אינה רצינית וסיכוייה נמוכים

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך 14 מליון ש"ח נגד עיריית עכו על ידי זוג מהעיר, בטענות נגדה לגבי שינויים בצוי הארנונה. עיריית עכו באמצעות ב"כ אדם פיש הגישה תשובה לבקשה וטענה כי דין התביעה להידחות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

מלחמת הוופלים- מנעמים תובעת 3.1 ש' מחברה מרמאללה בגין חיקוי המותג שלה.

שופט בית המשפט המחוזי, נענה לבקשתה של חברת מנעמים שיוצגה ע"י עורך הדין יובל אדלר, והוציא צו מניעה ארעי נגד חברת דיאנה, היושבת ברמלה, אשר לטענת מנעמים העתיקה וניסתה לנכס את מותג הדגל שלה. ביהמ"ש הוציא צו שאסר על חברת דיאנה לייצר להפיץ ולשווק את המוצר.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

מצילים את מוליתן

משרד עורכי הדין אדם פיש ושות' ייצגו את חברת "האמה" לייצור טקסטיל, הרוכשת החדשה של מפעל חוטים מוליתן נהריה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

שתי רשויות מקומיות חויבו לשלם שכר טרחת מודד.

בית המשפט השלום בעכו, פסק לשתי הרשויות המקומיות מג'ד אלכרום ודיר אלאסר, לשלם 155 אלף ₪ שכר טרחה למודד, וזאת לאחר שבמשך שנים סרבו הרשויות לשלם למודד, וזאת לאחר שהשתמשו בשירותיו במשך שנים. עו"ד יובל אדלר ב"כ התובע טען כי חשיבות פסק הדין בכך שהוא עשוי להרתיע רשויות מקומיות מלהתנער בדיעבד, מהתחייבויותן לשלם בגין שירותים שקיבלו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

המטוס לא סופק - היבואנית תשיב כספים

חברת "אומני הרייזן" יבואנית למטוסים זעירים, הפרה את התחייבותה משלא סיפקה על פי ההסכם, מטוס זעיר לתובעים, שיוצגו ע"י משרד עורכי דין בן ארי פיש. בית המשפט חייב אותה להחזיר את מלוא הסכום ששילמו לה התובעים עבור הרכישה. בית המשפט דחה את טענת הנתבעת, כאילו שימשה כמתווכת בלבד בין היצרן לתובעים. ערעור שהגישה הנתבעת נדחה.

מצלמות מעקב בקיבוץ- האם זה חוקי?

ראיון עם עו"ד אדם פיש ועו"ד גילת ויזל סבן אשר נותנים תשובות לשאלה האם מצלמות מעקב בקיבוץ הן חוקיות. בתשובתם הם מתייחסים לזכות לפרטיות ולמבחן תום הלב.

הטכניון נגד ההשמצות בגוגל: ביהמ"ש המחוזי ידון בתביעה

מוסד הטכניון המיוצג על ידי משרד עורכי דין בן ארי פיש, הגיש תביעה נגד גוגל העולמית, בדרישה לחייב אותה להסיר תכנים שפרסמה נגד הפקולטה לרפואה בטכניון. מדובר בתביעה תקדימית שכן זו הפעם הראשונה שבית משפט בישראל דן באחריות גוגל העולמית להסיר שירותי פרסומים משמיצים באינטרנט.

נדחתה תביעת לשון הרע של יעקב בורובסקי נגד ראש העיר יונה יהב

בית המשפט השלום בחיפה דחה את תביעתו של חבר מועצת העיר יעקב בורובסקי, כנגד ראש העיר יונה יהב, בגין לשון הרע, בעקבות דין ודברים שניהלו השניים בשתי ישיבות מועצת עיר שונות. עורכי הדין אדם פיש וצחי פיסטל שיצגו את ראש העיר טענו כי יש לדחות את התביעה על הסף בהיותה קנטרנית ובלתי ראויה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

איתנית תשלם לאגודה שיתופית נהריה 385,000 ש"ח, פיצוי על פינוי אסבסט ששפכה בשטחה.

בית המשפט השלום בחיפה פסק על המדינה ועל חברת איתנית לשלם פיצויים בסך של 385,000 ₪ לאגודה השיתופית נהריה. הפיצוי יינתן בגין החזר הוצאות, בהן נשאה האגודה, בגין פינוי אסבסט מזהם שאיתנית הטמינה לפני כ-40 שנה, ואשר האגודה השיתופית היא זו שלבסוף פינתה אותו, וזאת מכיוון שכאשר רצתה האגודה לממש את זכותה ולבנות בשטח, הותנה מתן היתר הבנייה בפינוי זה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

התקבל ערעור האו"פ לאחר שנקבע כי לא הייתה יריבות בינה לבין התובעת

חברת הפרסום "גסטליט"ה תבע את חברת מעוף ואת האוניברסיטה הפתוחה בגין שירותי פרסום שנתנה לחברת מעוף, אשר לא קיבלה תמורה בגינם, בטענה כי המדובר בשירותים שניתנו גם לאו"פ ו/או שהיא נהנתה מהם. בית משפט השלום קיבל תחילה את טענות מעוף. ברם, בערעור שהגישה האו"פ לבית המשפט המחוזי נקבע, כי אין יריבות בין האו"פ לבין גסטליט, שכן בין האו"פ לבין מעוף היה קיים הסכם זכיינות, ולכן ההתקשרות נעשתה עם מעוף בלבד, והיא לבדה אחראית לפרעון התשלום.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

ביטול חוזה עקב הטעייה

לבית המשפט השלום הוגשה תביעה נגד הנתבעת לאכיפת חוזה. חברת גרינאל בע"מ תבעה את חברת סי.פי.אס בטענה שזו לא שילמה לה עבור הזמנת מפריד שמן שסיפקה לה התובעת. עו"ד יובל אדלר שייצג את חברת סי.פי.אס, שהתביעה נגדה נדחתה, טען כי המוצר נמכר תוך הטעיית הנתבעת, טענה אשר התקבלה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

דחיית תביעה כנגד לקוח בגין חוב הימורים כביכול

נגד לקוחנו הוגשה תביעה ע"ס 270,000 אירו, על ידי מפעילת בית קזינו צרפתי בטענה כי הלקוח קיבל ממנה אשראי בסכום זה לטובת הימורים בקזינו. בית המשפט קיבל את טענת הנתבע כי הכספים ניתנו לו "למראית עין", שכן הם הועברו לו על ידי התובעת, שלא לצורך הימורי אמת, אלא ליצירת אווירה בלבד, היינו: כדי ליצור מצג כלפי שאר המהמרים בקזינו כאילו יש במקום הימורים בסכומים גבוהים, וכי ממילא לא היה הלקוח זכאי ליהנות מכספי הזכיה שהיו בגין אותם הימורים.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

תביעה לסילוק יד של פולשת לשטח מגרשו של לקוח

ייצוג לקוח במחלוקת בעניין גבולות המגרש שבבעלותו, הגובל במגרשו של הנתבע. הוגשה תביעה לסילוק יד של הנתבע משטחו של המגרש, שהתקבלה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

קבלת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים באתר אינטרנט

ביהמ"ש קיבל חלקית תביעת שותפות בגין הפרת זכויות יוצרים בתכנון ועיצוב אתר אינטרנט. התובעים, שיוצגו ע"י עו"ד יובל אדלר טענו כי הנתבעים העתיקו את עיצוב האתר, קוד התוכנה שלו ומבנהו במלואם מאתר התובעים, תוך הפרת זכויות היוצרים שלהם, ועל כן דרשו פיצויים. בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את הנתבעים בפיצוי בסך 20,000 ₪.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

נדחתה תביעה על סך ארבעה מיליון ₪ שהוגשה כנגד חברת משק אחים צוריאל בע"מ

בית המשפט המחוזי בחיפה, דחה לחלוטין תביעה בסך 4 מליון ₪ שהגישו שני סוכנים וחברה בשליטתם, כנגד מחלבת משק אחים צוריאל בע"מ, שנרכשה על ידי מחלבת טרה. בתביעתם טענו התובעים כי היו הבעלים של שלושה קווי חלוקה של המחלבה, ולטענתם ביטלה עימם המחלבה את ההסכם שלא כדין. בית המשפט דחה את טענות הסוכנים, וקיבל לחלוטין את כל טענותיהם של עו"ד יובל אדלר ודרור גולדשטיין שייצגו את משק צוריאל. בערעור שהגישו התובעים, הוסכם על תשלום מינמיאלי של 125,000 ₪.

נדחתה תביעה נגד האו"פ על סך של 3 מליון ₪.

מדובר בתביעה כספית בסך של 3,172,000 ₪, בה טענה התובעת להפרת זכויות ושימוש שלא כדין מצד האו"פ, במודל שהגתה לטענתה התובעת במהלך לימודי החשבונאות שלה. בית המשפט דחה לחלוטין את כל טענות התובעת, דחה את תביעתה, ואף חייבה בהוצאות האו"פ.
עורכי דין מייצגים: עו"ד יובל אדלר

בית המשפט דחה בקשה למתן צו מניעה זמני נגד עיריית עכו בעניין חילוט ערבות בנקאית

בין העירייה לבין חברת ארנסון מתקיים הליך בוררות בעניין פרוייקט הקמת האצטדיון העירוני, בו שימשה ארנסון כקבלן ראשי. עקב ליקויים שנפלו בעבודות שביצעה ארנסון ואי השלמת העבודות מצדה החליטה העירייה לחלט סך של כמיליון ₪ מתוך הערבות. לפיכך, ארנסון פנתה לבית המשפט בבקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על העירייה לחלט את הערבות. בית המשפט דחה את הבקשה וחייב את ארנסון בתשלום שכ"ט בסך 15,000 ₪.

בית המשפט פסק: לא נגנבו סודות מסחריים

החברה לייצור מסננים מקיבוץ עמיעד, תבעה שניים מבחירי עובדיה, על גניבת סודות מסחריים. השניים עזבו את החברה והקימו חברה מתחרה. עמיעד טענה שהטכנולוגיה עליה מתבססת החברה החדשה, הינה טכנולוגיה גנובה מחברת עמיעד. בית המשפט פסק שלא מדובר בסודות מסחריים, אלא בידע המצוי בנחלת הכלל, וזאת לאור טיעונם של עו"ד אדם פיש ושחר הופמן