משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

פרסומים ופסקי דין

פרסומים בנושא דיני עבודה

עורכי דין מייצגים: עו"ד ענת לזר

הטרדה מינית במקרה של יחסי השפעה

לאחרונה ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בערעור על תביעה שבמרכזה טענה להטרדה מינית. בית הדין הארצי קיבל את ערעור המתלוננת, תוך הגדרת קטגוריית ביניים בתווך שבין יחסי מרות ליחסים שוויוניים בין הצדדים לתלונה על הטרדה מינית, קטגוריה אותה כינה בית הדין הארצי "יחסי השפעה". בית הדין פירט סממנים לזיהוי קיומם של יחסי השפעה מבחינה מקצועית ומעמדית ואת האופן בו קיומם של יחסי השפעה משליך על אופן בחינת התלונה.

בצד זאת ננקט קו מחמיר באשר לאחריות המעסיק בהקשר זה, וחודדו חובותיו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד ענת לזר

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים

ביום 12.7.2022 נכנס לתקפו חוק המידע הפלילי ותקנת השבים אשר החליף את חוק המרשם הפלילי שנחקק בשנת 1981. החוק קובע הסדרים חדשים בנוגע לגישה למידע אודות עברו הפלילי של אדם. בחוזר זה נביא את עיקרי התיקונים הרלוונטיים ליחסי עבודה ולמגבלות על מסירת מידע פלילי הנוגע לעובד או מועמד לעבודה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד ענת לזר

חובת תשלום דמי בידוד לעובדים ושיפוי המעסיקים – עדכון

ביום 5.8.2021 פורסם תיקון חקיקה הכולל עדכון של המתווה לתשלום דמי בידוד לעובדים המחויבים לשהות בבידוד, והשתתפות המדינה בגין תשלום זה. במסגרת חוזר זה מפורטים עיקרי המתווה החדש.
עורכי דין מייצגים: עו"ד ענת לזר

הטרדה מינית במקרה של יחסי מרות וחובות המעסיק

החוק למניעת הטרדה מינית קובע הסדרים מחמירים לעניין הטרדה מינית המתרחשת בנסיבות בהן מתקיימים יחסי מרות בין הצדדים. בפסק דין חדש של בית הדין הארצי לעבודה חידד בית הדין את הנסיבות בהן מערכת היחסים במקום העבודה תיחשב ככזו שמתקיימים בה יחסי מרות. בצד זאת, בית הדין הבהיר וחידד את החובות המוטלות על המעסיק לפעול על מנת למנוע תופעות של הטרדה מינית במקום העבודה ואת הסנקציות שעלולות להיות מוטלות עליו בגין אי עמידה בדרישות החוק והתקנות.

הכרה רטרואקטיבית של יחסי עובד ומעסיק - בעקבות פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה

שחר הופמן, יניב ימפולסקי
לאחרונה ניתן בבית הדין הארצי לעבודה פסק-דין, בו נידונו מאוחד שלושה ערעורים, בסוגיות הנובעות מהכרה ביחסי עובד - מעסיק בדיעבד, כאשר מלכתחילה סווג הקשר בין הצדדים כהתקשרות עם קבלן עצמאי.
בית הדין הארצי לעבודה דן לאחרונה בנושא ההכרה הרטרואקטיבית של יחסי עובד ומעסיק. פסק הדין עסק בשתי סוגיות עיקריות:

האחת - נוגעת לשלב המקדמי של קביעת המעמד, ובמסגרתה נדונה השאלה – האם במקרה שבו יקבע כי המועסק פעל בחוסר תום לב יכול בית הדין לקבוע כי בשל חוסר תום ליבו לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד, על אף שלפי המבחנים

עדכון (10) בצל הקורונה: מתווה לתשלום עבור בידוד של עובדים ושיפוי המעסיקים

ביום 19.11.2020 תוקן חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) והוסדרו תנאי התשלום לעובד בריא בזמן חובתו לשהות בבידוד. זאת, להבדיל מחולה קורונה מאומת, אשר ימשיך להיות זכאי לדמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד ענת לזר

היקף חובת השימוע של מזמין לערוך שימוע לקבלן

האם מזמין שירותים אשר מתקשר עם קבלן מחויב בעריכת שימוע לעובדיו של
הקבלן? בפסק דין שניתן לאחרונה קבע בית הדין הארצי לעבודה כי התשובה
לשאלה זו היא חיובית, והגדיר את היקפה של חובה זו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

עדכון (9) בצל הקורונה: הגבלות נוכחיות על מקומות עבודה

גילת ויזל-סבן, יעל הדני
קבינט הקורונה אישר תקנות המסדירות את ההגבלות על מקומות עבודה, תוך עיגון הכללים הקיימים כיום עבור מקומות עבודה (כללי התו הסגול) במספר שינויים, המפורטים בחוזר.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

ימי בידוד עקב חשש לקורונה לא יחשבו עוד כימי מחלה

גילת ויזל סבן, יעל הדני
בעקבות עתירת ארגוני המעסיקים לבג"צ: ההסדר הקיים – של תשלום דמי מחלה בעבור ימי בידוד – יכובד רק עד ליום 30.9.2020, כאשר לאחר מכן המחוקק יצטרך לקבוע מהו ההסדר הרלוונטי והחוקי.

חוזר 8 קורונה - דיני עבודה

חוזר מס' 8 בעקבות הנחיות מעודכנות על צמצום עובדים במקומות תעסוקה 31.3.2020

וובינר דיני עבודה

ביום חמישי 2.4 בשעה 15:00 ינחו עו"ד גילת ויזל-סבן ועו"ד שחר הופמן ממשרדנו וובינר live במטרה לתת מענה למעסיקים ועובדים בסוגיות הבוערות בשוק העבודה בעקבות משבר הקורונה - מצ"ב הזמנה..

עדכון (5) בצל הקורונה: היקף העבודה, חופשה,פעילות במרחב הציבורי 23.3.2020

חוזר מס' 6

עדכון (4) בצל הקורונה דמי אבטלה יחסיים : היתר ש"נ

המדריך לעובד

מגפת הקורונה ממשיכה לזעזע את המשק. יותר ויותר עובדים נשלחים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ומוצאים עצמם בחוסר ודאות תעסוקתית.

עדכון שלישי בנושא הקורונה - השלכות ביחסי עבודה

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה - השלכות ביחסי עבודה

השלכות ביחסי עבודה בעקבות התפרצות הקורונה

עקב התפרצות נגיף הקורונה והתפשטותו בארץ, נשתדל בהנחיה דנן לעשות מעט סדר
בסוגיות העולות בימים אלה בתחום דיני העבודה.

הוראה המחייבת ספק ממשלתי בהתנהגות הולמת ולצידה סנקציה בגין אי קיומה

במסגרת הוראה של החשב הכללי שעניינה חוזה התקשרות, תוכנו ומתן הנחיות לביצועו, נוסף בחודש יולי 2019 סעיף 2.4. החוזר סוקר סעיף זה.

מושב בנושא תובענות ייצוגיות בבתי הדין לעבודה – הפתרון לאכיפת זכויות עובדים במסגרת הכנס השנתי במשפט העבודה

עו"ד שחר הופמן, שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרדנו, ישתתף בתאריך 29.11.19 במושב בנושא תובענות ייצוגיות בבתי הדין לעבודה – הפתרון לאכיפת זכויות עובדים במסגרת הכנס השנתי במשפט העבודה, שיעמוד השנה בסימן 50 שנה למערכת בתי הדין לעבודה במדינת ישראל.
הכנס יתקיים בין 28-30 בנובמבר במלון דניאל בים המלח.

מתי ניתן להשעות עובדים ומה כדאי לדעת?

עו"ד שחר הופמן, שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרדנו מפרט במסגרת מדריך בידיעות אחרונות וב - ynet מתי מעסיק יכול להשעות עובד, מתי עשוי להיות לעובד אינטרס להסכים, ולמה הליך משמעתי שמוכרע בזיכוי לא מחייב את סיום ההשעיה.

דיני העבודה לנוכח עולם משתנה ודינאמי 24.06.2019

היום תתקיים הרצאה מרתקת של עו"ד גילת ויזל סבן על התמודדות דיני עבודה עם השינויים החברתיים והטכנולוגיים המתחוללים בשנים האחרונות.
ההרצאה תתקיים במסגרת פרויקט המנטורים - "מעבירים את זה הלאה" של לשכת עורכי הדין.

הכשרת קיץ במשרדנו - עריכת דין קהילתית למשפטנים

משרד עורכי הדין בן ארי, פיש, סבן ושות' ועמותת איתך-מעכי, משפטניות למען צדק חברתי מזמינות אותך לתכנית ייחודית שתכלול הרצאות מרתקות ומקיפות בדיני עבודה ובעריכת דין קהילתית שיועברו על ידי מיטב המומחיות/ם בתחום, ליווי מקצועי ומעשי בטיפול בתיקי עבודה והשתייכות לקהילת עורכות/י דין להתייעצות, חשיבה והפריה הדדית.

לשון הרע במסגרת יחסי עבודה

לאחרונה ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ממנו ניתן ללמוד כיצד יש ליישם את חוק איסור לשון הרע במסגרת מאפייניהם הייחודיים של יחסי העבודה. חוזר זה סוקר את פסק הדין.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

טור הדעה החדש של מחלקת דיני עבודה ב - BDI CODE

מאמר העוסק בחידושים והבהרות לזכויות אנשים עם מוגבלות בפסיקה בטור הדעה החדש של עו"ד שחר הופמן, שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה ועו"ד יעל הדני ממחלקת דיני עבודה.

מדריך לקראת הבחירות הקרובות בכל הנוגע לדיני עבודה

הבחירות מתקרבות אבל לא כל העובדים ייהנו משבתון. עו"ד שחר הופמן מסביר מי מחויב להגיע לעבודה גם ביום הבחירות ומה הפיצוי המגיע לו על פי חוק.

תיקון לחוק עבודת נשים: היעדרות לצורך טיפולי פוריות ובדיקות הריון

התיקון לחוק נועד להקל על עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות ולאפשר להם לקבל שכר גם בגין היעדרות של ימים בודדים או חלקי ימים לצורך טיפולי פוריות.
כמו כן, תוקן האופן בו מוענקת הזכות להיעדר עד 40 שעות לצורך בדיקות הריון.

חידושי פסיקה בנוגע להעסקת אנשים עם מוגבלות

לאחרונה יצאו שני פסקי דין, בהם הבהיר בית הדין הארצי סוגיות העולות מיישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתחום התעסוקה, שעיקרן: מיהו "אדם עם מוגבלות" עליו חל החוק, היקף חובת המעסיק לאתר עובדים עם מוגבלות והיקף חובת המעסיק לבצע התאמות.

הסדר חדש למשיכת כספי פיצויים על ידי מעסיק

בנסיבות מסוימות, זכאי מעסיק למשוך חזרה כספי פיצויים שהופקדו עבור עובד בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל.

באחרונה נחקק הסדר חדש, ולפיו למעסיק ניתנים ארבעה חודשים בלבד על מנת לפעול למשיכת הכספים; ככל שלא עשה כן, משתחררים הכספים באופן אוטומטי לטובת העובד. ההסדר חל החל מיום 8.7.18 אף על מקרים בהם יחסי העבודה הסתיימו לפני מועד זה.

להרחבה קראו את חוזר הלקוחות.

קדימות במתן שירות לנשים בהריון

בחודש יולי 2018 נכנס לתוקפו תיקון לחוק שווי זכויות האישה, לפיו אישה בהריון לא תידרש להמתין בתור לשירות ציבורי שניתן על פי תור, ככל שתבקש לממש את זכותה זו.

על אף האמור, תינתן קדימות לאדם עם מוגבלות או אזרח ותיק הזכאים לקבלת שירות ציבורי ללא המתנה. להרחבה והסבר על יישום ההוראה קראו את עדכון הלקוחות.

עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

מחאת חוק הפונדקאות: האם השביתה מוגנת על ידי דיני העבודה, ואיך מומלץ לנהוג מול המעסיק?

קהילת הלהט"ב יצאה במחאה נגד האפליה ממנה סובלים חברי הקהילה, לרבות בחוק הפונדקאות המתוקן שאושר בשבוע שעבר בכנסת.

במסגרת המחאה קראו ארגוני הלהט"ב לעובדים המשתייכים לקהילה לשבות מעבודה, ועשרות מקומות עבודה וחברות גדולות במשק הודיעו כי יתמכו בשביתה לאות סולידריות. בהמשך גם ההסתדרות הודיעה על תמיכה במחאה.

מה מעמדה של השביתה בדיני העבודה, וכיצד יש לנהוג במקרים של עובדים ששבתו ללא אישור המעסיק?
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

מהו המועד בו זכאי עובד שעתי לתשלום שכרו?

בית הדין הארצי לעבודה נדרש באחרונה לשאלה - מהו המועד שהצדדים ליחסי העבודה יכולים לקבוע ביניהם כמועד לתשלום שכר שעתי או יומי, וזאת לאור מטרת חוק הגנת השכר, שהיא לקבוע "מגבלת זמן" לתשלום.

בית הדין הארצי קבע, כי על המעסיקים להקפיד על מועד תשלום השכר השעתי/יומי תוך 9 ימים מתום החודש המוגדר, גם כאשר החודש הוגדר כחודש שאינו קלנדרי. איחור בתשלום עלול לחייב בפיצויי הלנה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

לראשונה - שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות

בסוף חודש אוקטובר השנה - 30.10.2018 - ייערכו ברחבי הארץ בחירות לרשויות המקומיות. ייתכן אף שבחלקן יתקיים סיבוב שני במחצית נובמבר.

הפעם – לראשונה – יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות בהן מתקיימות הבחירות, בדומה לבחירות הכלליות.

אם כן, מי זכאי לשבתון, האם עובד ששבת מעבודתו ביום הבחירות זכאי לתשלום שכר ומהו הפיצוי שיש לשלם לעובד שעבד ביום הבחירות? בחוזר זה נשיב על שאלות אלו.

שוויון בתעסוקה: סיום העסקה של אדם עם מוגבלות

בעקבות פסק דין ע"ע (ארצי) 12264-10-13 יוסף כהן נ' עיריית תל-אביב – יפו, ניתן ביום 21.8.2017. בית הדין הארצי לעבודה ביקש להתוות נורמות ראויות טרם פיטוריו של עובד עם מוגבלות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

קיצור שבוע העבודה במשק

שר העבודה והרווחה, חיים כץ, חתם היום על צו ההרחבה שמחיל על כלל המשק את קיצור שבוע העבודה. השינויים בהעסקה יכנסו לתוקף החל מיום 1.4.2018.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

לרגל יום האישה - האם שוויון בעבודה משמעו שאישה צריכה לעבוד "כמו גבר"?

האתגר בהתמודדות עם הפליה כלפי נשים הוא באיתור ההפליה הסמויה מן העין. זו מתרחשת, למשל, בדרך של הצגת "דרישות תפקיד" תובעניות, המעמידה לבחינה את המתח בין הקדשת הזמן לעבודה ולקריירה לבין הקדשת זמן לחיים הפרטיים - מתח שמלווה נשים בהשתלבותן בשוק העבודה. שני פסקי דין אחרונים של בית הדין הארצי מלמדים על השלב הנוסף שנכון בית הדין לעשות על מנת להתמודד עם אתגר זה
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

עובד שאיבד את כושר עבודתו בתאונה תובע 2.2 מיליון שקלים ממעסיקו שלא ביטח אותו בקרן פנסיה

מנהל עבודה בחברת בנייה, נפגע לפני שנתיים וחצי בתאונת דרכים קשה ואיבד לגמרי את כושר עבודתו, שכן "נשללה ממנו האפשרות לשוב לעבודה בענף הבניין או בשיפוצים או בכל עיסוק סביר אחר בשים לב להשכלתו, הכשרתו וניסיונו התעסוקתי", נקבע בחוות הדעת הרפואית.

החברה הפרה את חובתה להסדיר לעובד ביטוח פנסיוני, לרבות כיסוי עבור אבדן כושר עבודה, החל מיומו הראשון בעבודה כנדרש בצו ההרחבה בענף הבניין. על כן, תבע העובד באמצעות משרדנו 2.2 מיליון שקלים בגין אבדן הפנסיות להן היה זכאי לו היה מבוטח כדין.

קיצור שעות עבודה להורה שבן זוגו מבצע שירות מילואים

תיקון חדש לחוק עבודת נשים קובע, כי הורה לילד שטרם מלאו לו 13 ועובד במשרה מלאה, זכאי לקיצור יום העבודה בשעה אחת, כאשר בן או בת זוגו שוהה בשירות מילואים של 5 ימים רצופים או יותר.

על העובד להודיע מראש ולהציג למעסיק אישור המעיד על שירות המילואים. בכפוף לכך, יהיה זכאי לקיצור שעות העבודה החל מהיום הראשון לשירות המילואים ועד לסיומו.

כאשר העובד זכאי גם לקיצור יום העבודה מכוח "שעת הורות" (לשעבר שעת הנקה) או נוהג דומה במקום העבודה, קיצור יום העבודה מכח שתי
ההטבות לא יעלה על שעה אחת.

שינוי שיטת חישוב פיצויי פיטורים ביחס לעובד שעתי

בית הדין הארצי לעבודה שינה את אופן חישוב פיצויי הפיטורים ביחס לעובד שעתי. מעתה יש לחשב סכום פיצויי הפיטורים בהתאם לשיעור המשרה הממוצע לאורך כל תקופת העבודה.

השינוי אינו רלוונטי ביחס להעסקת עובד במשכורת חודשית וגם לא ביחס למקרים בהם המעסיק הפריש לאורך כל תקופת העסקתו של העובד השעתי 8.33% בגין פיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. מומלץ להתעדכן בחוזר הלקוחות.

עדכוני חקיקה בתחום התעסוקה

אנו שמחים לעדכן על מקבץ חוקים שחוקקה הכנסת לאחרונה, ועוסקים בתחום הלידה וההורות ובתנאי העסקת מאבטחים.

אסור למעסיק לחייב שימוש בשעון נוכחות ביומטרי ללא הסכמת העובד/ת

בפסק דין תקדימי, הורה בית הדין הארצי לעבודה להפסיק את השימוש בשעון נוכחות ביומטרי בעיריית קלנסווה, ולמחוק את המידע הביומטרי שנאגר. עם זאת, בית הדין הבחין בין שעון ביומטרי מבוסס מאגר, בו עשתה שימוש העירייה, לבין שעון ביומטרי מבוסס כרטיס, אשר השימוש בו עשוי להיות לגיטימי בכפוף לעמידה בהוראות הפסיקה.

להרחבה והסבר קראו את עדכון הלקוחות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

מפקד מחוז החוף לשעבר תובע 1.1 מיליון שקל מנציבות הכבאות וההצלה

בחודש מאי 2016 פרש בשנית לגמלאות טפסר בכיר, דני חנניה, שכיהן כמפקד מחוז החוף בנציבות הכבאות וההצלה, לאחר ששב לשירות מפרישתו הראשונה בשנת 2003.

עקב פגיעה בתנאי פרישתו, לרבות בגובה פיצויי הפיטורים, בתשלום חודשי הסתגלות, מענק יובל ופדיון ימי מחלה, ובעיקר עקב הפרשים בין הגמלה לה היה זכאי עם פרישתו הראשונה לבין הגמלה הנוכחית, הגיש טפסר בכיר חנניה תביעה לבית הדין לעבודה בהיקף 1.1 מיליון שקל. התביעה
הוגשה באמצעות עו"ד שחר הופמן ממשרדנו.

עדכוני חקיקה בתחום העבודה

שנת 2016 הייתה עשירה בעדכונים בחוקי העבודה. לרגל פתיחת שנה חדשה, נביא בעדכון לקוחות זה את עיקרי העדכונים ובהם: זכות העובד לנצל ימי מחלה וחופשה במהלך הריון ולידת בת זוגו, חופשת לידה ושעת הורות, הגדלת מכסת החופשה השנתית, הקטנת השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה, הארכת תקופת ההתיישנות לתביעת דמי אבטלה ועוד.

"התעמרות בעבודה" - מהי ומהן השלכותיה?

סוגיית ה"התעמרות בעבודה", המכונה גם "התנכלות התעסוקתית", עלתה לכותרות בשנה האחרונה בעיקר סביב תביעות של עובדים לשעבר במעון בית ראש הממשלה. רק באחרונה הגישה המדינה ערעור על פסה"ד בעניין מני נפתלי ובין היתר טוענת היא, כי בית הדין פסק פיצויים לזכות התובע מכוח עילה אשר אינה קיימת בדין. כעת מוטלת הסוגיה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה.

מהי "התעמרות בעבודה" או "התנכלות תעסוקתית", ומהן חובות המעסיק בקשר לכך - על כך בעדכון הלקוחות.

בעקבות פרשת בנק הפועלים - הערות ביחס לחובות המעסיק

פרשת ההטרדה המינית עליה התלוננה עובדת בנק הפועלים כנגד המנכ"ל לשעבר, ציון קינן, עוררה דיון ציבורי חשוב בסוגיות ממשל תאגידי, יחסי הגומלין בין הבנק לבין גורמי הבקרה, החשיבות של חשיפת תלונות בשל הטרדה מינית לכלל הציבור, ומדיניות "השתקה" של גופים רבי עוצמה.

מה יכולים מעסיקים ומה יכולות נשים בשוק העבודה ללמוד מפרשה זו? החלטנו לבחון כמה שאלות "פופולריות" שעלו בעקבות הפרשה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

חובות חדשות ומשמעותיות מוטלות על המעסיק ביחס לזכויות אנשים עם מוגבלות

פירוט החובות מובא בעדכון הלקוחות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

בית הדין לעבודה נלחם בהפליה לסוגיה

לאחרונה ניתנו שני פסקי דין חשובים בבתי הדין האזוריים לעבודה בעניין הפליה בעבודה - האחד בעניין הפליה מגדרית, והשני בעניין הפליה מחמת מוצא. תמצית פסקי הדין בעדכון הלקוחות.

שינויים בחוקי העבודה מחודש יולי 2016

בחודש יולי ייכנסו לתוקפם שינויים בחוקי העבודה הנוגעים לשכר המינימום, חופשה שנתית, הפקדות פנסיוניות וחופשת אבהות לאחר לידה.

שינויים בהפקדות הפנסיוניות החל מה-1 ביולי 2016

צו הרחבה ותיקון חוק חדשים מבשרים על שינויים בהפקדות הפנסיוניות. קראו את עדכון הלקוחות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

שימוש המעסיק בתכתובת מתיבת דוא"ל פרטית של עובד

האם ניתן להגיש כראיה תכתובת מתיבת דוא"ל פרטית-אישית של עובד, אשר המעסיק מצא באופן מקרי?
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

האם שעות טיסה הן שעות עבודה וכיצד יש להתייחס לעבודה בשעות נוספות בענף ההיי-טק?

עובד היי-טק, שהשתכר שכר חודשי גלובלי, הגיש תביעה להכרה בשעות הטיסה שלו כשעות עבודה וכן לתשלום גמול בגין עבודה בשעות נוספות. בית הדין הארצי לעבודה דחה את תביעתו להכרה בשעות הטיסה כשעות עבודה וקיבל את תביעתו ביחס לתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על דפוס העסקתו. סיכום ההלכות בעדכון הלקוחות מס' 5.

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פסק: לא מתקיימים יחסי עבודה בין סטודנטים מקבלי מלגות לבין הטכניון

בתום ארבע שנים של מסכת התדיינויות משפטיות דחתה כב' השופטת מיכל נעים-דיבנר את תביעתם של חמישה סטודנטים לתארים גבוהים אשר טענו כי המלגה המשולמת להם הינה מסווה לשכר וכי יש להכיר בהם כעובדי הטכניון.

מדובר בפסק דין תקדימי, עקרוני ובעל השלכות רוחב לכל מוסדות ההשכלה הגבוהה. את הטכניון ייצגו עוה"ד גילת ויזל סבן ושחר הופמן ממשרדנו.

שינויים מוסכמים בהפקדות פנסיוניות

הארגונים העסקיים וההסתדרות הכללית חתמו על הסכם קיבוצי כללי חדש לפיו יוגדלו הפרשות המעסיק והעובד לתגמולים החל מחודש יולי 2017 וזאת במקום "השוואת ההפקדות" בתיקון 12 לחוק הגמל.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

בית הדין הארצי לא מיהר להכיר בקבלן כעובד

ביום 14.2.16 קיבל בית הדין הארצי לעבודה את ערעורה של חברת החדשות של ערוץ 2 ופסק מפי כבוד הנשיא פליטמן, כי לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק בינה ובין שחר צרפתי, שבמשך כ-9 שנים נתן לחברה שירותי הקלטה וסאונד במתכונת של "פרילנסר", ואף אם היה מכיר בית הדין ביחסים ככאלה אין צרפתי זכאי לתשלום הזכויות שתבע.

קראו את תמצית פסק הדין בעדכון הלקוחות.

ושוב: חידושים בכללי השימוע לקראת פיטורים

לאחרונה, נדונו שוב ושורטטו מחדש כללי השימוע על ידי בית הדין הארצי לעבודה. בעדכון לקוחות זה, נביא ראשית את תמצית פרשת אהרונוב, העוסקת בפיטוריו של מרצה בכיר, אשר הועסק במשך 7 שנים באמצעות מינוי זמני שחודש מעת לעת ואשר פגמים פרוצדורליים שנפלו בהליך פיטוריו הביאו את בית הדין הארצי לעבודה לפסוק לטובתו פיצוי של 40,000 ₪. משם נפנה לפירוט הכללים לקיום שימוע כדין.

סיכום שינויים בחקיקת העבודה לשנת 2015

בשנת 2015 אירעו מספר שינויים חשובים בחקיקת העבודה בתחומי הפנסיה, שכר המינימום, דמי המחלה, החופשה השנתית, חוק ההתיישנות ועידוד העסקת אנשים עם מוגבלויות - נעמוד על עיקריהם בקצרה וכן נסקור כמה מהצעות החוק המרכזיות, אשר הוצעו במהלך 2015 ועשויות לעבור במהלך שנת 2016. קיראו את עדכון הלקוחות.

מבקר המדינה העניק צו הגנה קבוע לחושפי שחיתויות במועצה המקומית זכרון יעקב ופיצוי תקדימי של קרוב למיליון ₪

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, החליט להעניק צווי הגנה קבועים לשני עובדי המועצה המקומית זכרון יעקב. נוסף על צווי ההגנה, פסק המבקר באופן תקדימי כי באם יבחרו לסיים את עבודתם, תשלם המועצה המקומית לשני העובדים ולעובדת נוספת, המיוצגים על ידי משרדנו, פיצויים כספיים בשיעור משמעותי.

האם פיטורי מורה שהשתתפה בתכנית טלויזיה מינית-פרובוקטיבית מהווה פגיעה בשוויון על רקע העדפה מינית?

בית הדין האזורי לעבודה בת"א קבע כי לא נפל פגם בהחלטת המעסיק להפסיק את עבודתה של מורה שהשתתפה בתוכנית טלוויזיה בה הוצגה מבצעת ומנחה פעילות מינית מסוג "סאדו-מאזו" (BDSM). בית הדין קבע כי למוסד החינוכי עומדת הפררוגטיבה לקבוע את גבולות המוסר והחינוך שהוא מקנה. הפסיקה מדגישה גם את חשיבות עריכת שימוע כדין מבחינת המעסיק ואת הציפייה כי העובד ינצל את מעמד השימוע לשטיחת טענותיו נגד הפיטורים. קיראו את עדכון הלקוחות.

היעדר תיעוד מצד המעביד עשוי להאריך את תקופת ההתיישנות

באוקטובר 2015 פסק בית הדין לעבודה בחיפה במחלוקת בין המועצה המקומית עספיא לגזברית המועצה באשר ליתרת ימי המחלה הצבורים לזכותה. פסק הדין ממחיש את חשיבותו של ניהול מסודר ותקין של ימי חופשה ומחלה – צבירה ומימוש, וכן את החובה לשמור מסמכים ותיעוד במקרים שרישום כזה לא נערך באופן רציף. קראו עוד בעדכון הלקוחות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

מדריך - זכות ההתארגנות

כמה עובדים נדרשים כדי להכיר בהתאגדות, האם ניתן לגבות דמי חבר גם ממי שבוחר לא להצטרף להתארגנות האם ניתן לפטר עובדים שהם חברי ועד? עו"ד גילת ויזל סבן, שותפה מייסדת ומומחית לדיני עבודה במשרד בן ארי, פיש, סבן ושות' ערכה מדריך מעודכן על זכות ההתארגנות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

עובדים במהלך הסדר - חג הפסח - מדריך זכויות

חגי הפסח נופלים השנה בשישי ושבת. אלה חדשות פחות טובות עבור מי שתכנן חופשה ממושכת ללא חיובי ימי החופשה השנתית שלו. לטובת מי שיעבוד במהלך החג ובמהלך חול המועד, ריכז עו"ד שחר הופמן, שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד בן ארי, פיש, סבן ושות', מספר שאלות ותשובות המתייחסות לזכויות העובדים, שחשוב להכירן ולעמוד עליהן
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

מי חייב לעבוד ביום הבחירות?

עו"ד שחר הופמן: "מעסיקים אינם יכולים לחייב את העובדים לעבוד ביום זה - אבל אין מניעה כי עובד יעבוד מרצונו החופשי, אם הדבר הוצע לו והוא מעוניין בכך. בכל מקרה - כל מעסיק חייב לאפשר לכל עובד להצביע וגם לתת לו מספיק זמן להגיע אל הקלפי שלו."

חוק הודעה לעובד - חובות המעסיק בנוגע להודעות למועמד לעבודה

חובות חדשות הוטלו על מעסיקים בנוגע להודעה למועמדים לעבודה בדבר מעמדם בהליך המיון לעבודה ולגבי אי קבלתם למשרה אליה התמיינו.

דברים לזכרו של אדם פיש והתפתחויות שנת 2014 במשפט העבודה

מתוך דברים שנשאנו לזכרו של אדם פיש ז"ל בכנס האגודה הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי, ועדכון על ההתפתחויות המשמעותיות בדיני העבודה בשנת 2014

עורך פוטר בעקבות פרסום כתבה הנוגעת למיגון היישובים הבדואיים במהלך מבצע צוק איתן

עורך שפוטר בעקבות פרסום כתבה הדנה במיגון היישובים הבדואים טוען שפיטוריו נובעים מהשקפתו ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

תחולת צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות על מעסיקים שמעסיקים 100 עובדים ומעלה

החידוש בצו ההרחבה הוא שלראשונה הוגדרו יעדים להשגת אותו "ייצוג הולם" וזאת בפרק זמן נתון כדלקמן:

עד ליום 5.10.2015 חובה להגיע למצב בו 2% מהעובדים יהיו אנשים עם מוגבלויות.

עד ליום 5.10.2016 חובה להגיע למצב בו 3% מעובדיו הם אנשים עם מוגבלויות.

לצורך כך, קיימת חובה על המעסיקים למנות אדם שיהיה אחראי על תעסוקת אנשים עם מוגבלויות, שתפקידו יהיה קידום הייצוג ההולם כאמור ושילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

עובד במשרה חלקית המוסיף "שעות עודפות" – האם זכאי להפרשות סוציאליות בגינן? כיצד תוגדר משרתו?

מצב דברים זה מעורר שתי שאלות:
א. האם העסקה מסוג זה הינה פיקציה, דהיינו – דרך של המעסיק להימנע מלהגדיל תקן של משרה שהוא זקוק לה באופן קבוע וכן להימנע מתשלום זכויות סוציאליות על היקף משרה גדול יותר (חובה שמוטלת לצד העסקה בהיקף עד ל"תקרה" של משרה מלאה)?
ב. האם בקביעה שמדובר בפיקציה טמונה גם חובתו של המעסיק להפריש לעובד זכויות סוציאליות בגין השעות שמעבר לשעות המשרה המוגדרות של העובד?

בית הדין הארצי לעבודה קבע, עקרונית, כי אין מניעה להעסיק עובד במשרה חלקית, וכך גם אין מניעה להעסיק ב&q

תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית –נטל ההוכחה על המעסיק

תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית מצהיר על כך שבתביעה של עובד או של דורש עבודה – אשר הוגשה במהלך שלוש שנים מיום הפגיעה - בשל פגיעה על רקע הטרדה מינית, תהא חובת ההוכחה על המעסיק להוכיח כי לא פגע בעובד.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

סיוע משפטי למגוייסים בצו 8 בהתקלות בקשיים מול מעסיקים בשל השירות במילואים

משרדנו הצטרף ליוזמת ההסתדרות הלאומית, למתן סיוע לחיילי מילואים המגויסים בצו 8 במבצע "צוק איתן"
ביחס לזכויות בעקבות שירות המילואים (הגבלה על פיטורים, שכר וכו').
הייעוץ יכלול סיוע במילוי טפסים, עזרה בניסוח פניות למעסיקים או לוועדות במשרד הביטחון וכיוצ"ב.

בג"ץ אישר הטלת מגבלות על חופש הביטוי של מעסיק בשלב של טרם כינון יחסי עבודה מאורגנים

בימים אלה התפרסם פסק דינו של בג"ץ בעניין פלאפון, אשר אישר את פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה לפיה, אסורה על המעסיק גם התבטאות הנוגעת להשלכות ההתארגנות ביחס למצבו הכלכלי של המפעל או ליכולתו להתמודד מול מתחרים. זאת, גם אם התבטאות זו, כשלעצמה, משקפת את המצב לאמיתו. עוד קבע ביה"ד הארצי לעבודה רשימה ארוכה של כללי "אל תעשה" על המעסיק.

שינוי מונחים בחקיקה בתחום דיני העבודה

בימים אלה נכנס לתוקפו חוק הקובע כי בשורה ארוכה של חוקים מעולם העבודה (כ 45 חוקים), יש לתקן את המונחים ולהשתמש במונחים הבאים:
"מעסיק" ולא – "מעביד";
"יחסי עבודה" ולא – "יחסי עובד מעביד".

כך, למשל, תוקנו המושגים בחוק הגנת השכר ובחוק פיצויי פיטורים.
מטרת השינוי להשפיע על השיח המשפטי והציבורי כלפי עובדים ומעסיקים ולהימנע משימוש במונחים המתקשרים בין היתר לניצול.

העדר אפליה מתקנת במקום העבודה הינה בגדר אפליה

עו"ד גילת ויזל סבן ועו"ד יעל הדני
החלטה חשובה של בג"צ בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה קובעת כי העדר העדפה מתקנת במקום העבודה – ובאותו מקרה אי קידום עובד בשל כך שלא יכול היה למלא תפקיד במשרה מלאה בשל מוגבלותו - הינה אפליה

הגנה על חושפי שחיתויות בבית הדין לעבודה

בית הדין הארצי לעבודה קבע לאחרונה, כי עובדת שפוטרה שלא כדין בשל חשיפת שחיתויות במקום עבודתה תפוצה בשיעור גבוה במיוחד. המדובר בעובדת בכירה בעיריית יהוד, אשר העלתה טענות על אי סדרים בנוגע למינוי בעלי תפקידים בעירייה ולתפקודם המקצועי, ופוטרה מהעירייה על רקע האשמות בעבירות משמעת ובעיות אמינות.

ביהמ"ש העליון: העדר אפליה מתקנת לעובד עם מוגבלות הינה אפליה

בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי עובד בשרות בתי הסוהר יקבל דרגה "אישית", לאחר שהופלה משך שנים עקב מוגבלות פיזית בכך שלא קודם בעבודה. ביהמ"ש העליון קבע כי העובד עומד בקריטריונים של "אדם עם מוגבלות" ולכן מוטלת על שירות בתי הסוהר החובה לבצע התאמות במקום העבודה כדי להעסיקו, כולל ספיגת עלויות העסקתו ותשלום שכרו של העובד על בסיס גבוה יחסית לתפוקתו, כל עוד לא מדובר בנטל כלכלי בלתי סביר.

עדכון חקיקה: פרסום תצלום המתמקד במיניותו של אדם יחשב להטרדה מינית

בינואר 2014 פורסם תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית , לפיה לרשימת התנהגויות הנחשבות כהטרדה מינית נוספה קטיגוריה: פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתמקדים במיניותו של אדם, כאשר פרסום זה נעשה ללא הסכמתו ובנסיבות אשר עלולות להשפיל או לבזות את אותו אדם, יחשב להטרדה מינית. מטרת התיקון היא לתת מענה להתקדמות הטכנולוגית המאפשרת ליצור בקלות סרטונים, הקלטות ותמונות ולהפיצם ברבים (ללא הסכמה), ועקב השימוש לרעה שנעשה בכך.

נוהל העסקת עובדים במוסד להשכלה גבוהה אינו יכול לסתור הוראות הסכם קיבוצי החל על המוסד

בית הדין הארצי לעבודה קבע לאחרונה, כי החופש האקדמי המוענק למוסדות להשכלה גבוהה אינו יכול לגבור על הוראות ההסכם הקיבוצי החל עליהם, וכי על המוסדות לשלם לעובדיהם את כל רכיבי השכר המוקנים לעובדים על פי ההסכם הקיבוצי.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

הישג לטכניון- לא יכלל בביטול אפשרי של גיל הפרישה

עתירה שהוגשה בשם מספר פרופ' ובתוכם מהטכניון, דרשה לבטל את גיל הפרישה. בעת דיון בבית המשפט העליון, הציג הטכניון, באמצעות עו"ד גילת ויזל-סבן ויעל הדני ממשרדנו, עמדה שאין מקום לבחינת סוגיה זו בטכניון, מאחר ולמוסד ישנו הסכם פרטני המאריך את גיל הפרישה. בית המשפט העליון קיבל את עמדת הטכניון, וסוגיה זו לא תיבחן בשל ההסדר הפרטני

האם עבירת משמעת של עובד, יכולה להוות סיבה לשלילת פיצויי פיטורין

על רקע סכסוכי עבודה מתוקשרים, וחשדות לכאורה של עובדים בכירים במעילת כספי הגוף המעסיק ועוד, עונים עו"ד שחר הופמן ואדם פיש על מגוון שאלות בנוגע לעבירות משמעת וההשלכה שלהן על זכויות העובדים.

הרחבת ההגדרה של הטרדה מינית על יחסים עם עובד ציבור

בנובמבר 2013 פורסם תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, הקובע כי לרשימת הנסיבות בהן אין צורך שקורבן ההטרדה המינית יראה למטריד כי אינו מעונין בהצעותיו או בהתייחסויותיו, הוספה סיטואציה שהמטריד הוא גם עובד ציבור אשר במסגרת מילוי תפקידו עושה שימוש לרעה בסמכותו, תוך ניצול יחסי מרות או תלות בו כעובד ציבור.

עדכוני חקיקה: תיקונים לחוק מחלת ילד (היעדרות בשל מחלת ילד) ולחוק עבודת נשים

בחודש דצמבר 2013 נכנסו לתוקפן הקלות נוספות להורים ולנשים בעולם העבודה, בהתאם לתיקוני חוק מחלת ילד (היעדרות בשל מחלת ילד) ולחוק עבודת נשים.

הענקת מענק למעסיקים שיפעלו לקידום נשים בעבודה

בחודש נובמבר 2013 פרסם משרד הכלכלה תקנות מכוח חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, הקובעות כי המדינה תעניק אחת לשנה מענק ואות הכרה למעסיקים אשר יפעלו למימוש מטרות החוק והתקנות.

מכירת עסק כ"עסק חי" אינה מתירה פיטורי עובדת בהריון

בית הדין האזורי לעבודה בת"א דחה ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים, שלא להתיר פיטורי עובדת בהריון בעילה של מכירת העסק לצד שלישי והפסקת פעילותו.

עדכון חקיקה: כניסתו לתוקף של חוק העסקת עובדי קבלן נקיון ושמירה בגופים ציבוריים

עדכון חקיקה על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

מדריך זכויות עובדים בקייטנה

מאיזה גיל מותר להתחיל לעבוד כמדריכים בקייטנות? האם נדרשת הכשרה מקצועית על פי חוק? מהו שכר המינימום ומי נדרש לעקוב אחר שעות העבודה - המעסיק או העובדים הצעירים? כל התשובות במדריך זכויות עובדים בקייטנה

בית הדין האזורי: קיימת אפליית נשים ברשות המים

בית הדין האזורי לעבודה בת"א קיבל את תביעתה של עובדת ברשות הממשלתית למים וביוב, שטענה כי הופלתה לרעה בקידומה בעת עבודתה ברשות ובשכרה, בשל היותה אישה, ולפיכך פסק לה את הפיצוי המקסימלי ללא הוכחת נזק בשל אפלייתה כאמור, בנוסף לסעדים כספיים נוספים.

תיק של משרדנו: זכויותיו של פרי לאנסר שהוכר כעובד החברה יקוזזו למול יתרת שכרו

תובע ששימש כעובד בבזן וביקש לאחר סיום ההתקשרות עמו לקבל פיצויי פיטורים וזכויות אחרות בתור עובד החברה. בית הדין דחה את התביעה במלואה וקבע כי אמנם התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובע לבזן, מכוחם מגיעות לו זכויות סוציאליות שונות, אך יש לקזז את הסכומים המגיעים לו מהשכר שקיבל ביתר במהלך תקופת ההתקשרות. שכר שהיה גבוה בהרבה משכרם של עובדים מן המניין בבזן בתפקידים מקבילים לו, אף בתוספת של כל הזכויות הסוציאליות.

נדחתה תביעת סרק של עובד בכיר כנגד מקום עבודתו, תוך חיובו להשבת סכומים גבוהים והוצאות

בית הדין האזורי לעבודה בת"א דחה תביעה של מנכ"ל לשעבר במכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין לאומי, שטען כי הופר הסכם עימו לפיו ימשיך להיות מועסק במכון לאחר פרישתו. במקביל, קיבל בית הדין את תביעתו הנגדית של המכון שדרש את השבת התשלומים העודפים שקיבל התובע עם פרישתו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

עובד כפרילנס ביקש להיחשב כעובד מן המניין- תביעתו נדחתה

עובד שהוגדר כפרילנס במשך 8 שנים בבתי הזיקוק, פוטר. הוא פנה לבית הדין לעבודה, בבקשה להכיר בו כעובד מן המניין. בית הדין נענה לבקשתו, אולם תוך קביעה שכעובד מן המניין היה נשכר מחצית מן השכר אותו קיבל בפועל, כך שזכויותיו מתקזזות עם שכרו הגבוה. בית המשפט קיבל את עמדת ההגנה, שהוצגה על ידי עו"ד גילת ויזל-סבן ועו"ד יעל הדני, וקבע כי העובד דחה יותר מפעם אחת את הצעת בתי הזיקוק להפוך לעובד מן המניין, ולכן לא זכאי לכל תשלום. העובד ישלם גם הוצאות משפט לבתי הזיקוק.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

לקראת ימי הקיץ- הכל על חופשה מעבודה, זכויות העובד וזכויות המעביד

כמה ימי חופשה מגיעים לכל עובד? האם ניתן לצבור את ימי החופשה משנה לשנה? האם ניתן לפדות את ימי החופשה בכסף? האם למעסיק יש זכות לכפות ימי חופשה? האם למעסיק יש זכות לסרב לבקשה לימי חופשה? התשובות לכל השאלות, נענו על ידי עו"ד שחר הופמן, בכתבה המצורפת

בוטלו פיטורי נהג משאית שביקש להקים ועד עובדים

עובד בחברה, פעיל בניסיון לאגד את עובדי החברה במסגרת ועד עובדים, פוטר מעבודתו בטענה של צמצומים. תביעה שהגיש על ידי עו"ד גילת ויזל-סבן ועו"ד שחר הופמן ממשרדנו, התקבלה. בית המשפט הוציא צו זמני למניעת פיטוריו, בטענה שלא ניתן לפטר אדם בשל התארגנות להקמת ועד עובדים.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

הטכניון: אין לבטל גיל פרישה חובה ובמיוחד כשמדובר בסגל אקדמי בכיר הפורש בגיל פרישה מיטיב (68) במסגרת יחסים קיבוציים

משרדנו מטפל בעתירה לבג"ץ של שני פרופסורים בטכניון כנגד הכנסת, הממשלה והטכניון. בעתירה מתבקש בג"ץ לבטל את גיל פרישה חובה וכן את הוראת ההסכם הקיבוצי של הסגל הבכיר בטכניון לגבי גיל פרישה חובה. החוזר מציג את עמדת הטכניון לפיה אין לבטל את גיל הפרישה, בעיקר כאשר הסגל הבכיר בטכניון נהנה מתנאי פרישה מיטיבים ומגיל פרישה מאוחר יותר מהקבוע בחוק.

מוסד חינוך דתי יפצה מורה שפוטרה בשל כך שהרתה כרווקה

בית הדין האזורי לעבודה בת"א הורה למוסד חינוך דתי (אולפנה) לפצות מורה שפוטרה לאחר שנכנסה להריון כאם יחידנית. המורה פוטרה בנימוק שהריון ללא נישואים אינו מהווה מודל ראוי לחיקוי באולפנה ונוגד את ערכי המשפחה הנלמדים שם, ועל כן המורה אינה יכולה לחזור ללמד במקום. בית הדין פסק כי העובדת פוטרה שלא כדין ופסק לטובתה פיצויים.

למעסיק יש זכות לפרטיות מול עובדיו

עו"ד גילת ויזל-סבן
מבית הדין האזורי לעבודה בת"א החליט לפסול תמלילי שיחות מוקלטות שהובאו כראיות, וזאת בנימוק כי גם למעסיק קיימת הזכות לפרטיות מול עובדיו.

תביעה נגד ההסתדרות: חבר ארגון עובדים אחר יוכל להיות חבר בוועד עובדים

ההסתדרות תקנה את תקנונה, בקבעה שחבר ארגון עובדים שונה מההסתדרות, לא יוכל להיות חבר וועד בחברה אשר ההסתדרות היא הארגון היציג בה. עו"ד גילת ויזל סבן ועו"ד שחר הופמן הגישו תביעה לבית הדין הארצי לעבודה, בשם הסתדרות העובדים הלאומית, בדרישה לבטל את הסעיף, שכן הוא נוגד פסיקה קודמת של בית המשפט העליון, משנת 2002, שקובעת שלא תהיה מגבלה בבחירת חברים לוועדי עובדים, שכן הללו אמורים לייצג את כלל העובדים, ולא רק את אלו החברים בארגון העובדים היציג.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה או מניעה?

עו"ד גילת ויזל סבן: החוק למניעת הטרדה מינית נחקק כבר לפני כ-15 שנה (1998) והוא עוסק, בין היתר, בסוגיית ההטרדה המינית במקום העבודה. החוק מספק לעובדים ולעובדות כלים להתמודד עם הטרדות בעלות אופי מיני במקום העבודה, מצד מי שמתקיימים עמו יחסי מרות, בדמות הליכים שניתן לנקוט הן נגד המטריד והן נגד מקום העבודה. האפשרויות הן תלונה/ הליך משמעתי במסגרת העבודה, פנייה למשטרה והגשת תביעה אזרחית לבתי הדין לעבודה.

"עובדי קבלן" אצל רשות העתיקות – ייחשבו כעובדי הרשות

עובדי חברה קבלנית, אשר סיפקה שירותי כוח אדם לרשות העתיקות לצרכי עבודות חפירה, הוכרו כעובדים של הרשות, וזאת בהתאם לקביעתו של בית הדין הארצי לעבודה. חשיבותו של פסק דין זה היא במסכת השיקולים שהובאו בחשבון, ובכך שבית הדין אינו מכיר "אוטומטית" בחברה המגדירה עצמה כ"חברת שירותים" ככזו, אלא בודק את הקווים המבחינים בין חברת כוח אדם לבין חברת שירותים.
עורכי דין מייצגים: עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)

יום עיון בנושא "ביטול חובת פרישה של עובדים מטעמי גיל"

פסק הדין המטלטל שניתן בבית הדין הארצי לעבודה (בעניין וינברג נ' אונ' בר אילן), הציב מחדש את השאלה - האם גיל 67 הינו גיל פרישה חובה.

במסגרת יום העיון התקיים פאנל בהשתתפותם של כב' נשיא בית הדין האיזורי לעבודה בחיפה, השופט רמי כהן, עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי) ופרופ' מוטי מירוני, מאוניברסיטת חיפה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

הבוס הפר את זכויותיכם? בית המשפט בעדכם

בתקופה האחרונה נעשו צעדים נרחבים על ידי בתי המשפט ביחס להגנה על זכויות העובדים, ואף החמירו את הענישה למעסיקים אשר פוגעים בזכויות הללו.
אז אם הבוס לא שילם לכם משכורת בזמן או לא הפריש כספים לכספי הפנסיה - יש לכם מה לעשות בנידון!

פררוגטיבה ניהולית וחופש הביטוי של מעסיק למול זכות ההתארגנות של עובדים

בעקבות האירועים הסוערים בחברת פלאפון, התפרסמו לאחרונה שני פסק דין של בית הדין הארצי הקובעים כללים, בבחינת "עשה ואל תעשה" למעסיקים בשאלות הבאות: שאלה אחת היא מעמדו של ארגון העובדים בשלב של שימוע, כאשר אין במקום העבודה יחסי עבודה מאורגנים ואין עדיין הכרה בארגון כארגון יציג. עוד נדרש בית הדין הארצי לעבודה לשאלה מהו האיזון הנכון בין זכויותיו הקניניות והניהוליות של המעסיק למול זכותם של העובדים להתארגן במסגרת ארגון עובדים, ובאופן קונקרטי: מהם גבולות חופש הביטוי של מעסיק ביחס להתארגנות זו?
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

הוגשה בקשה למתן צו מניעה כנגד דואר ישראל, על פיטורי 15 עובדים הטוענים כי הופלו מחמת גיל

15 עובדים, שגילם נע בין 56-65, עומדים בפני פיטורים מדואר ישראל, וזאת לאחר עשרות שנים בהן עבדו בדואר. העובדים הגישו תביעה לבית הדין לעבודה, בטענה כי מדובר באפליה על רקע גיל. בתביעה, שהוגשה על ידי משרדנו, נאמר כי: "תחת האיצטלה של זכאות לאחוזי קיצבה מקסימליים והענקת תנאי פרישה מיטיבים, מודרים מעבודתם עובדים ותיקים ומוערכים, אשר לפניהם עדיין שנות עבודה לא מעטות - בין 4 ל-11 שנים - בהן יוכלו להוסיף ולהיות חיוניים לחברה ולתרום לה".

האם יכול מעסיק לפטר עובד/ת רק בשל משיכה מינית שהוא חש כלפיהם?

בימים אלה התפרסם בעיתונות בארצנו, כי בית המשפט העליון במדינה איווה שבארה"ב קבע, כי פיטוריה של עובדת שמעסיקה חש משיכה "בלתי נשלטת" כלפיה, על אף שלא נהגה בצורה פלרטטנית - אינם נגועים באפליה פסולה. לדעת בית המשפט, הפיטורים אמנם אינם הוגנים, אולם גם אינם נגועים באפליה פסולה, שכן מקורם "בתחושות ורגשות, ולא - במגדר". כך לפי העיתון. ככל שמקרה זה הוא מוזר וחריג, הוא נותן לנו הזדמנות לדון בכמה סוגיות חשובות ומעשיות מחיי העבודה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

גיל פרישה חובה- האמנם?

פסיקה תקדימית בבית הדין הארצי לעבודה, על פיה אין לראות בגיל פרישה חובה כקובע גיל פרישה אוטומטי, כפוי ואחיד. בית הדין הבהיר, כי הפרשנות הנכונה לחוק גיל פרישה חובה היא כך: במקרה בו עובד מבקש )יוזם פעולה אקטיבית מול המעסיק( להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה ) 67 (, מעסיק לא יכול לחייבו
לפרוש מבלי לשקול קודם לקבלת החלטה בעניינו, מספר שיקולים.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

מתי ניתן להמשיך לעבוד גם אחרי גיל 67?

עו"ד גילת ויזל-סבן מסבירה בראיון ל-ynet, מה השתנה בעקבות פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה (הנשיאה נילי ארד, והשופטות ורבנר ודבידוב). חוק גיל פרישה קבע מהו גיל פרישה, וכן קבע את גיל 67 כתקרה, בה גם אם עובד מעוניין להמשיך לעבוד, המושכות הינן בידי המעסיק, שיכול לבחור שלא להמשיך את העסקתו. כך היה מקובל לפרש מאז חקיקת החוק (2004). פסק הדין התקדימי קבע, כי במקרה שעובד מבקש (בפעולה אקטיבית מצידו) שלא לפרוש בגיל זה, המעסיק אינו יכול לסרב לבקשתו באופן אוטומטי, מבלי לשקול את השיקולים הבאים: שי
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

אפליית העסקה על רקע גיל- מתי פסולה ומתי מותרת

האם מותר לדחות מועמדות של עובד בשל גילו? האם במסגרת פיטורי צמצום מותר לקבוע קריטריון עלות העסקת עובדים? האם מעסיק יכול לחייב עובד לצאת לפנסיה בגיל 67? על שאלות אלו ועוד עונה עו"ד גילת ויזל-סבן, שותפה בחירה ומנהלת מחלקת דיני עבודה, במסגרת כתבה בנושא.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

עובדים, לא עבדים

עו"ד גילת ויזל-סבן על אישור החוק לאיסור קבלת בטחונות מעובד ומסבירה כיצד החוק ישפר את מעמד המועסקים.

"סוסים טרויאנים" בתעשיית המים

חברת "ימית סינון וטיפול במים" הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה תביעה, באמצעות עוה"ד אדם פיש, גילת ויזל-סבן ושחר הופמן, נגד עובד בכיר לשעבר בגין גזל סודות מסחריים ופעילות כ"סוכנים כפולים" לטובת חברה מתחרה אחרת. התביעה התקבלה ונפסק לטובת ימית פיצוי של כ-600,000 ₪ .

ההסתדרות הכללית קיבלה 'כרטיס צהוב' מנשיא בית הדין הארצי לעבודה

פסיקה תקדימית של בית הדין הארצי כי רק בחלוף שנה ממועד חתימת ההסכם הקיבוצי ניתן להחליף את הארגון היציג במו"מ מול המעביד.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

זכויות עובדים המשרתים במילואים

עו"ד שחר הופמן עושה סדר בכתבה לגבי זכויות משרתי המילואים. בין השאר, האיסור לפטר עובד בזמן שירותו במילואים וכן 30 יום לאחר מכן, ללא היתר מפורש מוועדת התעסוקה במשרד התמ"ת. גם לאחר תום 30 הימים, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על אפליה על רקע שירות במילואים, אולם במקרה כזה ישנו קושי להוכיח כי זה הרקע לפיטורין. עוד מדובר בכתבה על תשלום ימי מילואים והדרך לקבלם, ועוד.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

רילוקשיין והשאלת עובדים בין חברות קשורות

בית הדין דחה תביעתו של מנהל לשעבר שהושאל לחברה קשורה בחו"ל וקבע כי בתקופת ההשאלה חל נתק ביחסי עובד-מעביד. משרדנו ייצג את החברה הנתבעת.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

קיצוצים בשכר והטבות - מותר ואסור

עו"ד גילת ויזל-סבן מבהירה את זכויות העובד בשעת משבר במקום העבודה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

העדפת עובד חבר קיבוץ אינה מהווה אפליה אסורה

עו"ד גילת ויזל-סבן מסבירה מדוע צדק בית המשפט כאשר דחה תביעת עובד מחברת "תמי 4" של קיבוץ נתיב-הל"ה, שטען כי בפיטוריו הופלה ביחס לעובדים שהם חברי הקיבוץ.

חופש ההתארגנות וחופש הביטוי - האם לנציגי העובדים מותר לבקר את המעביד בתקשורת ?

יו"ר ועד העובדים בנמל החדש, ש"העז" לקיים אסיפה ולהתראיין בתקשורת בעקבות פגיעה בתנאי העובדים, פוטר.
בהנהלת החברה תירצו זאת בסיבות אחרות, אך בית הדין לעבודה קבע כי ההתארגנות והביקורת שהטיח במעביד היא שגרמה לפיטוריו, וביטל אותם.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

בית הדין לעבודה – אין פגם בפיטוריה של עובדת עיריית עכו

בית הדין לעבודה דחה את תביעתה של לריסה מירו, אשר טענה כי פוטרה שלא כדין. מירו פוטרה מעיריית עכו במסגרת תוכנית ההבראה, אשר נחתמה לאחר ששמעון לנקרי נבחר לראשות העירייה. משרדנו ייצג את עיריית עכו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

זכות השימוע כרשת ביטחון מפני תביעות עתידיות

עו"ד גילת ויזל-סבן על חשיבות זכות השימוע בטרם פיטורי עובד.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

האם עובד רשאי לקחת עמו למילואים רכב חברה?

עו"ד גילת ויזל סבן מבהירה, כי למרות שהחוזה אינו אוסר על לקיחת רכב החברה למילואים, במקרים מסוימים מדובר בהתנהגות לא הולמת.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

בית הדין – תוספת שעות נוספות גלובאלית אינה פנסיוניות

תביעת גמלאית כנגד מוסד הטכניון בגין פיטורין שלא כדין והכללת תוספת "שעות נוספות גלובלית". התביעה נדחתה. נקבע כי טענות התובעת ביחס לפיטורין שלא כדין לא הוכחו וכן נפסק כי התוספת באה כתגמול בגין עבודה בשעות נוספות, עבודה שהתובעת אכן ביצעה. ערעור שהוגש על ידי העובדת לבית הדין הארצי נדחה אף הוא.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

מנסור נ' מ"מ עוספיא: העסקת קרובי משפחה ברשויות מקומיות

עתירה לבית הדין לצו מניעה קבוע וזמני שימנע מראש מועצה מקומית עוספיא לבטל את מינויה של גזברית המועצה לתפקידה על רקע קרבת המשפחה בין השניים, שעה שבפועל אין ביניהם כל יחסי קרבה אמיתיים, אלא יריבות אישית ופוליטית ארוכת שנים.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

"נצחה את המערכת" – מאבק נגד הדחתה של יועצת משפטית שחשפה אי-סדרים

היועצת המשפטית של המועצה גבעת-עדה, חשפה אי סדרים בניהול המועצה. עקב חשיפה זו, ניסתה המועצה להביא להדחתה מתפקידה. עקב חשיפתו של עו"ד אדם פיש את התנהלותה הקלוקלת של המועצה- החליטה המועצה למשוך את בקשתה לצו מניעה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

בית הדין לעבודה הטיח ביקורת קשה במדינה וביטל מכרז של אגף המכס ונציבות המדינה

נשיא בית הדין הארצי לעבודה קיבל את טענות המערערת אשר יוצגה ע"י עו"ד אדם פיש, וקבע כי פגמים יסודיים בעיקרון השוויון במכרז ועמידה בתנאי הסף של המכרז מחייבים ביטול מכרז למשרה בכירה באגף המכס.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

בית הדין האזורי לעבודה אישר פיטורי מהנדס בכיר בטכניון

בית הדין אישר פסק בוררות לפי הסכם קיבוצי, לפיו פוטר עובד קבוע. בית הדין מתח ביקורת חריפה על התנהלותו של ארגון העובדים.
משרדנו ייצג את הטכניון.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

מעבירים לראשון (במאי)

עו"ד גילת ויזל-סבן על חשיבות חג הפועלים וההישגים הרבים בתחום דיני העבודה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

סוכלה פגיעה בפנסיה של גימלאי המחקר ברפא"ל

בית הדין קיבל תביעה בעניין פיצוי ועדכון הגימלה לגימלאי רפא"ל כתוצאה מתיקון לחוק שירות המדינה (גימלאות).
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

אי-מסירת הודעה על תנאי ההעסקה יוביל לפיצוי - גם ללא הוכחת נזק

עו"ד גילת ויזל-סבן מסבירה כי לפי תיקון לחוק הודעה לעובד, שייכנס לתוקפו בחודש דצמבר, סכום הפיצוי יגיע עד 15 אלף שקל וחובת ההוכחה - על המעסיק.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

נדחתה עתירה בעניין מכרז למינוי מנהל מחלקת החינוך במעליא

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה דחה את התביעה שהגיש מועמד נגד ההחלטה למנות מועמד אחר לתפקיד מנהל מחלקת, וחייב אותו בהוצאות משפט.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

בדקו את תלושי המשכורת - תיקון לחוק דמי מחלה

עו"ד גילת ויזל-סבן מדברת על תיקון לחוק דמי מחלה בתוכנית מה כמה ולמה ברשת ב'.

נדחתה תביעה של גימלאים להכללת תוספת שעות נוספות "גלובאלית" בתשלומי הפנסיה

20 גימלאי עיריית עכו הגישו תביעה לבית הדין בטענה כי השעות הנוספות היו פיקטיביות ומדובר היה ברכיב שכר. ביה"ד קבע כי אם אכן נמסרו דיווחים כוזבים הם מהווים עבירה פלילית ולא ניתן לזכות בהטבה בגינם.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילת ויזל-סבן

תביעות סרק של עובדים נגד מעסיקים

עו"ד גילת ויזל-סבן מסבירה מדוע ההתייצבות הכמעט אוטומטית של בתי הדין לעבודה לצד העובדים מסתירה את הכמות ההולכת וגוברת של תביעות סרק נגד חברות במשק

נדחתה בקשה לצו מניעה זמני כנגד פיטורי מנהל מחלקת חינוך בעיריית באקה-ג'ת

בית הדין לעבודה האזורי בחיפה דחה את בקשת צו המניעה שהגיש מנהל מחלקת החינוך בעיריית באקה אל-גרביה, וליד מג'אדלה נגד ההחלטה להשעותו. משרדנו ייצג את העיריה.

נדחתה תביעת פיצויים של מנכ"ל עיריית נהריה לשעבר, נגד ראש העיר והעירייה, על סך 1.5 מיליון ש"ח

בית הדין דחה את תביעתו של גדעון צימרמן נגד ראש העיר לשעבר, רון פרומר, ונגד הרשות המקומית וחייב אותו בהוצאות בסך 10,000 ₪. משרדנו ייצג את רון פרומר.

שכר שווה בגין עבודה שווה - בג"ץ 11/8511 אורית גורן נ' הום סנטר

ביום 17.5.2012 קיבל בג"צ עתירה שהגישה אורית גורן (יחד עם שדולת הנשים בישראל) נגד מעסיקיה, רשת "הום סנטר" ופסק כי היא זכאית לפיצוי כללי מכח חוק שויון זכויות עבודה, בנוסף להפרשי שכר לפי חוק שכר שווה, בגין כך שהיא ביצעה עבודה זהה בעיקרה לעבודתו של גבר באותו מקום עבודה, אולם קיבלה שכר נמוך יותר.

בין זכות הקניין להגנה על הפרטיות בעידן האינטרנט- ע"ע (ארצי) טלי איסקוב ענבר נ' מ"י- הממונה על חוק עבודת נשים

פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בענין איסקוב אשר ביקש לשמש מעין "מורה נבוכים" בדילמות אשר החלו צפות ועולות מעל לפני השטח עם התרחבות השימוש במחשבים ובאינטרנט.

עודכן צו ההרחבה בעניין פנסיה חובה בישראל

ב27.9.11 נכנס לתוקף צו הרחבה חדש המסדיר את פנסיית החובה ואשר מבטל את הצו שפורסם בינואר 2008.הצו החדש חוזר אמנם על ההוראות שהופיעו בצו הישן, אך מוסיף מספר עניינים ובעיקר קובע מדרגה חדשה ביחס לשיעור ההפרשות (החל משנת 2014) .

כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה של חוקי עבודה

ביום 19.6.2012 נכנס לתוקפו חוק הגברת אכיפת דיני עבודה אשר נועד להוסיף כלי פיקוח לרשויות ביחס ליישומם של דיני העבודה על ידי המעסיקים.

הטלת פיצוי ללא הוכחת נזק על מעסיק שהפר את חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד, התשס"ב- 2002 מחייב את המעסיק להודיע בכתב לעובד את תנאי עבודתו וכן לעדכן בכתב כל שינוי בתנאי העבודה, תוך 30 יום ממועד תחילת עבודתו או מועד השינוי. באשר לנוער עובד, המועדים מקוצרים ל-7 ימים ממועד תחילת העבודה או מועד תחילת השינוי. בדצמבר 2011, נכנס לתוקפו תיקון מס' 4 לחוק, המאפשר לאותו עובד המגיש תביעה כנגד המעסיק לקבל פיצוי כספי רק בשל הפרת החובה ללא הוכחת נזק

הכנסת אישרה העלאה הדרגתית לשכר המינימום

ביום 1.7.11 נכנס לתוקפו התיקון לחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום- הוראת שעה) התשע"א- 2011, לפיו שכר המינימום יעלה החל מתחילת חודש יולי 2011.

משועבדים למקום העבודה? חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012

בתאריך 20.2.2012 .2012 נתקבל בכנסת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב- 2012. החוק אוסר על מעסיקים לקבל ביטחונות מעובדיהם או לממשן, במטרה למנוע כבילת עובד אצל המעסיק או במקום העבודה.

בית הדין הארצי לעבודה מבסס את ההגנות מפני פיטורי נשים בהריון

בית הדין הארצי לעבודה נדרש להכריע בכשרותם של פיטורי נשים בהריון. בפסק דין בן עמר בית הדין עושה זאת תוך ביסוס פסיקתו על עיקרון השוויון. בית הדין דוחה את ערעורו של המעסיק וקובע כי על רקע ההפליה המתמשכת שחוות נשים בכלל ונשים בהריון בפרט בעולם העבודה, יש לפרש את ההגנות מפני פיטורי נשים באופן מרחיב.

שתי פנים לאותו מטבע - תע"א 8435-09 גבאי משה נ' פינות קפה בע"מ ו- תע"א 11813-08 אמיר ציון נ' בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אפליה בשוק העבודה הינה תופעה חמורה. החוק מנסה להתמודד איתה בדרכים שונות. עם זאת, לא אחת מוגשות לבית הדין תביעות סרק , ניסיונות כאלה ואחרים של עובדים/מועמדים לעבודה "לתפור תיקי אפליה" למעסיקיהם.

הטרדה מינית: מירוץ ההתיישנות הוארך - החוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012

בהתאם לתיקון החוק שנתקבל לאחרונה, תקופת ההתקשרות המקוצרת (3 שנים) בתובענות אזרחיות המוגשות לפי החוק למניעת הטרדה מינית, הוארכה והושוותה לתקופת ההתיישנות בכל התביעות האזרחיות, ותעמוד על 7 שנים.

ארגון עובדים רשאי להכריז על שביתה לשם הגנה על זכויות גמלאים

בגץ 1181/03 אינרסיטת בר אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה קבע כי זכות ההתארגנות הינה זכות יסוד משמעותית. פסק הדין מרחיב את הכלים העומדים בידי ארגון העובדים להגן גם על זכויותיהם של עובדים שפרשו לגמלאות, זאת מתוך תפיסה הרואה בהגנה על זכויות הגמלאים המשך ישיר ויישום של ההגנה על זכויות עובדים.

דמי מחלה מלאים הם בשווי מלוא שכר העבודה

ביום 1.4.11 נכנס לתוקפו תיקון לחוק דמי מחלה, לפיו מלוא דמי המחלה יהיו מעתה ואילך בשווי מלוא שכר העבודה, היינו: 100%, במקום 75% מהשכר- כפי שהיה עד לתיקון

חידושי חקיקה - הגברת אכיפה ורישוי

בתאריך 12.12.2011 קיבלה הכנסת את החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. החוק נועד לייעל את כלי הפיקוח על מעסיקים ביחס ליישומם של דיני העבודה, וזאת בשני אפיקים מרכזיים: הפעלת מנגנון של עיצומים כספיים בגין הפרת זכויות המוקנות לעובדים וכן הסדרת אחריותו האזרחית של מזמין שירותים לזכויותיהם של עובדי קבלן


נדחתה תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית במקום העבודה

בפני בית הדין האזורי בבאר שבע הוגשה תביעה בגין הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות וזאת במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית.בית הדין בהחלטה תקדימית דחה את התביעה, וקבע כי אין לקבוע בדיעבד, כי יחסים בין עובדת לבעל מרות הם אסורים באופן אוטומטי, שכן לא הוכחה כפיה. בית הדין מצא כי מערכת היחסים נבעה מרצונם של שני הצדדים, והיחסים אף החלו ביוזמתה של התובעת.

המטרה מקדשת את האמצעים? פרסום לשון הרע למניעת תחרות אחרי פיטורים - תא (ת"א) 08-32588 יצחק גור נ' ברונו אינטרנשיונל בע"מ

המטרה מקדשת את האמצעים? פרסום לשון הרע למניעת תחרות אחרי פיטורים - תא (ת"א) 32588-08 יצחק גור נ' ברונו אינטרנשיונל בע"מ

נדחתה תביעת אכיפה - אולם בית הדין העניק ביוזמתו סעד כספי - ע"ע (ארצי) 168/10 אילנה משה נ' הוועדה לתכנון ובניה גליל מזרחי

בית הדין הארצי חרג מהכללים המשפטיים המגבילים את בית המשפט מלהעניק סעד שלא נתבקש על ידי התובעים, כשהוא מפצה את התובעת על אי העסקתה בפיצוי משמעותי. בגוף פסק הדין מצוי דיון בשאלה זו כולל הצדקתה. ואכן עולות שאלות כבדות משקל ביחס לסמכותו של בית הדין לנקוט במדיניות אקטיביסטית זו.

חכמים, היזהרו בדבריכם: מידע שאסור למעסיק לדרוש ממועמד/ת לעבודה או מעובד/ת

מעסיקים, לא רק היזהרו בלשונכם, אלא גם הפנימו את הוראות החוק: דרישות לקבלת מידע מעובדים או ממועמדים לעבודה בנוגע ללאום, גזע, מגדר, הורות, וכיוצ"ב (ראו פירוט בהערת שוליים מס' 1) - אינם יכולים להיות רלבנטיים בקבלה לעבודה או ביחסי העבודה, אלא אם הם רלבנטיים ונחוצים לתפקיד עצמו או אם הם נחוצים דווקא כדי לקדם את אותם מועמדים/עובדים בהתאם להוראות החוק.

איסור אפליה תקציבית של "הבית הפתוח" על ידי עיריית ירושלים- עע"ם 343/09 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים וראש עיריית ירושלים

פסק דין זה, אשר נוסח באופן ציורי, קובע עקרון חשוב לפיו על הגופים הציבוריים להוציא מכלל חשבון את ההעדפה המינית של אדם או קבוצה; חובה על גופים ציבוריים לתקצב מוסדות באופן שוויוני.

"מזמין שירות" או - "משתמש" רשאי לסיים את ההתקשרות עם עובדי קבלן כדי שלא ייאלץ לקלוט אותם

הוראת החוק הנ"ל, המגבילה את תקופת העסקתם של עובדי כוח אדם לפרק זמן של 9 חודשים, שאם לא כן - ייהפכו לעובדי המזמין/משתמש, נחקקה בתחילת שנות ה- 2000 ונכנסה לתוקף לאחר 7 שנים, רק בשנת 2008 . בכך נתן המחוקק פרק זמן הולם להיערך בהתאם, ובכך גם הושם קץ להעסקת עובדי חברות כוח אדם ללא הגבלת זמן. בפסיקה זו, השאלה, האם סיום התקשרות בהתאם לאפשרות שהציב החוק הוא בתום-לב וכדין - נענתה בחיוב, ובאופן חד משמעי.

הסכם קיבוצי השולל מעמד של קביעות לעובד המתקבל לעבודה בהיותו בן 55 ומעלה - אפליה מחמת גיל

חשיבותו של פסק הדין היא במגמה המסתמנת להתערב בתוכנו של הסכם קיבוצי, שעה שהוא מפר זכויות יסוד, כגון הזכות לשוויון וביניהם המלחמה באפליה מטעמי גיל. זוהי מגמה הולכת ומתחזקת, הגם שבית הדין לעבודה לא אוכף את יחסי העבודה, אלא מזכה בשיעור פיצוי. עדיין אין בשיעור הפיצוי, לטעמנו, פיצוי הולם ומרתיע, אולם יש לצפות שזוהי מגמה שתלך ותתחזק.

בעקבות פסק דין מארה"ב- האם מותר לפטר עובד/ת בשל משיכה מינית

לאחרונה ניתן פסק דין סנסציוני בארה"ב. עובדת שפוטרה כיון שהמעסיק שלה נמשך אליה מינית, תבעה אותו על אפליה. בית המשפט אישר את הפיטורים כלגיטימיים. האם בארץ פסק דין דומה היה מתקבל? על פי עו"ד גילת ויזל סבן, ועו"ד יעל הדני, ממשרדנו, התשובה הינה שלילית. מיניותו של עובד לא יכולה להוות סיבה לפיטורין, ומהווה אפליה שלילית, וזאת בניגוד לקביעת נורמות לבוש, המותרת (בגבולות סבירים).
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

יום בחירות ללא שבתון-מהן זכויות העובדים

האם ניתן להצביע על חשבון העבודה? מהן זכויות העובד ביום הבחירות המוניציפליות? על שאלות כאלה ואחרון עונה עו"ד שחר הופמן, במסגרת כתבה שפורסמה ב-ynet

האם גורמים במועצה המקומית העלימו באלימות ראיות החושפות שחיתות

מספר עובדים במועצה המקומית זכרון יעקב הושעו מתפקידם. לטענתם, הם אספו ראיות החושפות שחיתויות במועצה, בקשר לרכישת ציוד. עו"ד אדם פיש מייצג את העובדים, וטוען: המועצה מיהרה לפרסם גרסה מגמתית ומופרכת על האירועים. בתום הדיון המשפטי יוכח כי למעשה מדובר בחושפי שחיתויות שמופעלת כלפיהם אלימות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

יועמ"ש רשות החברות הממשלתיות: התנכלו לי כי התרעתי על מינויים פסולים

יועמ"ש רשות המיסים הואשמה בבית הדין המשמעתי בדיבור לא הולם כלפי מזכירות ועוד. במסגרת העונש, לא הועברה זרביב מתפקידה. היא מערערת על פסק הדין, באמצעות עו"ד אדם פיש, בטענה שבית הדין התעלם מהטענות, שבשל התרעתה על מינויים לא כשרים וחשיפת שחיתויות, התנכלו לה, ולכן העמידו אותה לדין.

עדכון מס' 4