משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

פרסומים ופסקי דין

פרסומים בתחום חינוך והשכלה גבוהה

שינויי חקיקה בתחומי זכויות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה

ביום 16.7.2018, פורסם תיקון לחוק זכויות הסטודנט (זכאות סטודנט לתואר שני להיבחן בשני מועדים), התשע"ח-2018 וביום 9.7.2018, פורסם בכנסת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח-2018 – אשר עיקריהם מפורטים בחוזר המלא.

תזכורת- חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז- 2017

ביום 23.4.2017, פרסמנו חוזר שעניינו חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז- 2017, אשר נועד להסדיר את מועדי התשלום לספקים בגין מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודות.
בהתאם להוראות החוק החל מיום 30.6.2018, ישונו מועדי התשלום לספקים, בהם מחויבים מוסדות להשכלה גבוהה.

פסק דין לגבי היקף האחריות הנזיקית של מוסד אקדמי במקרה של התאבדות תלמיד שלימודיו הופסקו

ביום 22.7.2016 ניתן פסק דינו של כבוד השופט אברהים בולוס אשר דחה תביעה אזרחית לנזקי גוף שהגישו הורי המנוח נגד מדינת ישראל. בתביעתם טענו ההורים כי המנוח התאבד לאחר שקיבל הודעה מהמוסד בו למד על הפסקת לימודיו. בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין, ומשום שהמוסד לא נחשף לעברו הרפואי והנפשי של המנוח, לא ניתן לחייב את המוסד באחריות על התוצאה הקשה.

תיקון לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ו-2016

ביום 20.5.16, פורסם תיקון לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה).
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

החלת פטור מארנונה על מעונות סטודנטים באופן שווה למעונות בישיבות תורניות

בעקבות עתירת אגודות הסטודנטים והאוניברסיטאות, פורסם ביום 5.4.2016 חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2016 ולפיו הפטור מארנונה אשר גורר עמו את תחולתן של הוראות סעיף 5ג לפקודת הפיטורין בענין חיובם בארנונה של נכסיו של מוסד פטור, יחול הן על נכסיו של המוסד המשמשים לצרכי לימוד, והן על אלה המשמשים לצרכי מעונות סטודנטים, וזאת בדומה לאופן שבו מתייחס הדין (חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/12) למעונות בישיבות תורניות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

משרדנו מייצג את אוניברסיטאות המחקר בעתירת חופש מידע

עו"ד גילי שפר ממשרד עו"ד בן ארי, פיש, סבן ושות' מייצגת את האוניברסיטאות הגדולות בעתירה הנוגעת לחוק חופש המידע. האוניברסיטה העברית, תל אביב ובר אילן מסרבות לחשוף מידע על ניסויים שהן מבצעות בבעלי חיים. האוניברסיטאות טוענות כי החוק מחייב אותן לשמור על המידע ומביעות חשש מפגיעה בחוקרים המעורבים בניסויים במידה ויתפרסם המידע.

בג"ץ הוציא צו על תנאי לטובת בית הספר הריאלי בעתירתו נגד משרד החינוך

בג"ץ קיבל את נימוקי בית הספר כי יש להמשיך להתייחס אליו כבית ספר מוכר שאינו רשמי ולא להחיל עליו את חוזר המנכ"ל האוסר עליו לגבות שכר לימוד מתלמידים.

דחיית עתירה ביחס למדיניות משרד החינוך לגבי התקנת תשתית אינטרנט אלחוטי בבתי ספר

בית המשפט העליון (מפי כב' השופט ע' פוגלמן) דחה עתירה וביטל צו על תנאי שעמד כנגד משרד החינוך לגבי סבירות מדיניותו לאפשר התקנת תשתית "אינטרנט אלחוטי" בבתי ספר, בקבעו כי אין מקום להתערב במדיניותה של הרשות כאשר זו נסמכת על חוות דעת מומחים בתחום הרלוונטי.

בג"ץ הראלי נגד חוזר מנכ"ל משרד החינוך המגביל את שכר הלימוד

בית הספר הריאלי בחיפה הגיש באמצעות עורכות הדין רחל בן ארי, גילי שפר וענת לזר, בג"ץ כנגד הכוונה להכניס את בית הספר אל חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא שכר הלימוד, אשר תוביל לקיצוץ כפוי של 40% מתקציב בית הספר, דבר אשר יוביל לסגירתו של המוסד לאחר למעלה מ-100 שנות פעילות.

מניעת סיוע מסטודנטים שלא התייצבו לשירות צבאי שלא כדין

ביום 17.11.2014 התקבל תיקון לסעיף 25ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה, לפיו תלמיד אשר היה חייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב בלא צידוק מספיק או עריק משירות סדיר לא יהיה זכאי לקבל סיוע.

החלת חוק חופש המידע על מוסדות להשכלה גבוהה

ביום 16.2.15 יכנס לתוקפו חוק חופש המידע (תיקון מס' 10) התשע"ה-2014 אשר מחיל את חובות גילוי המידע על פי החוק, על כלל ענייניהם של המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה.
זאת, בשונה מהמצב הקודם, לפיו הוחל החוק על מוסדות אלה ביחס לענייניהם הכספיים בלבד.

התערבות שיפוטית בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה לגבי עתידו של מוסד להשכלה גבוהה שנקלע לחדלות פירעון

בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל את החלטת המועצה להשכלה גבוהה בענין עתידו של מוסד להשכלה גבוהה שנקלע לחדלות פרעון.

עדכון פסיקה - ביקורת אמצעי כבאות במוסד להשכלה גבוהה

על פי פסק הדין, מוסד להשכלה גבוהה מחויב בהתקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי שריפות בכל השטחים המבונים בתחומו. רשות הכבאות מוסמכת ומחויבת לבצע ביקורת של הציוד וכן לחייב את המוסד בתשלום עבור ביקורת זו, בהתאם לתקנות
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

בית המשפט לא יכפה על מוסד אקדמי לשנות החלטה אקדמית בענין הפסקת לימודים

בית המשפט המחוזי דחה תביעה של סטודנטית שהופסקו לימודיה בפקולטה לרפואה בטכניון בקבעו כי לא ניתן לאכוף על מוסד אקדמי לקבל תלמיד שאינו עומד ברף הדרישות שנקבע, ולא ניתן לכפות עליו לשנות החלטות אקדמיות. בהליך זה ייצג משרדנו את הטכניון.

הוגשה עתירה לבג"ץ, למניעת הפיכתה של מכללת אריאל לאוניברסיטה, בשם ועד ראשי האוניברסיטאות

העתירה הוגשה ע"י עו"ד רחל בן ארי ועו"ד גילי שפר ממשרדנו, כנגד המרכז האוניברסיטאי אריאל, מל"ג יו"ש, מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, שר האוצר, שר החינוך ושר הביטחון, וכן נגד המל"ג והות"ת. העתירה תוקפת את ההחלטה להכיר במכללת אריאל כאוניברסיטה, וזאת בשל פגמים חמורים ורבים שנפלו בהחלטה זו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)

האוניברסיטה והטכניון לא יחויבו לחשוף פרוטוקולים של ועדת קידום

בהחלטה תקדימית פסק בג"ץ, כי האוניברסיטאות והטכניון לא יהיו חייבים לחשוף באופן מלא פרוטוקולים של ועדות מינוי וקידום הפועלות באקדמיה.

בג"ץ קבע: משרד החינוך יכיר בתוארי ד"ר מחו"ל

משרד החינוך יכיר בתארים אקדמיים שלישיים (תוארי דוקטור) שהשיגו ישראלים במוסדות חינוך בחו"ל לפני מאי 2005, והכרה זו תוכל לשמש בסיס לקביעת משכורתם של בעלי התארים בשירות המדינה - כך קבע בג"ץ בפסק דין תקדימי, שבו התקבלה עתירתם של 7 אקדמאים שעשו את הדוקטורט שלהם בחו"ל, ושלא זכו להכרה על-ידי משרד החינוך.

המורים ניצחו את משרד החינוך

תקדים בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה: משרד החינוך יחויב להכיר בתואר מאוניברסיטה בריטית כשקול לתואר ישראלי לצרכי דירוג שכר. השופטת איטה קציר קבעה כי משרד החינוך פעל עד כה שלא כשורה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)

האגודה לזכויות האזרח נ' שרת החינוך

בג"ץ 916/04 האגודה לזכויות האזרח נ' שרת החינוך.
ייצוג האוניברסיטאות בבג"ץ ה"מצרף" אשר הגן על שיטת הסכ"ם – שילוב של פסיכומטרי ובגרות כנגד שיטת המצרף (המבוססת על בגרות בלבד).
עורכי דין מייצגים: עו"ד עירית הוכרמן

דחייה על הסף של תביעה בענין אי-אזכור שם במאמר

תביעה לסעד הצהרתי וכן לפיצוי על נזקים בסך 800,000 ₪ כנגד שני פרופסורים בטכניון בגין אי אזכור שמו ועבודתו של התובע במאמר. התביעה נדחתה על הסף.

דחיית בקשה לתובענה ייצוגית בגין גביית "דמי רישום כפולים"

ביהמ"ש דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ע"ס 7,000,000 שח, הנגבים מסטודנטים הלומדים באוני' הפתוחה בקמפוס מכללת ר"ג בקובעו, כי חוק זכויות הסטודנט אינו חל על המכללה ואף אין מניעה חוקית לגבות את דמי ההרשמה שהמכללה גובה בנוסף לדמי הרישום של האוניברסיטה

בית המשפט המחוזי דחה תביעה נגד האונ' הפתוחה וחייב בהוצאות בסך 200,000 ₪.

עו"ד אורלי טל הגישה תביעה כספית בסך 3.1 מיליון שקל נגד האוניברסיטה הפתוחה בטענה שעשתה שימוש שלא כדין במודל פדגוגי שהגתה ללימודי שנה ד' בחשבונאות.
בית המשפט דחה את תביעתה וחייבה לשלם הוצאות בסך 200,000 ₪.

הרצאה בפורום דיקני הסטודנטים

עו"ד גילי שפר ושחר הופמן, המתמחים בדיני השכלה גבוהה, הרצו בפורום דיקני הסטודנטים הארצי
עורכי דין מייצגים: עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)

הטכניון אינו ממלא תפקיד ציבורי, ולכן ענייניו לא ידונו בבית המשפט המנהלי

העותר הגיש עתירה נגד הטכניון, בדרישה לחשוף מסמכים הקשורים ללימודיו במוסד. העתירה התקבלה, ועל כך הוגש ערעור לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון קיבל את העתירה, בקבעו שמכיון שהטכניון אינו ממלא תפקיד ציבורי, הוא אינו גוף ציבורי לעניין בית המשפט לעניינים מנהליים, ולכן לא יכול להיתבע בבית משפט זה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)

נדחתה דרישה לפנסיה של עובד הטכניון שעבד במוסד כ-11 שנה

סופו של סיפור ארוך, שהחל בשנת 1999, עת סירב מורה לחינוך גופני בטכניון, לחתום על חוזה מתחדש, בשל סעיף הקובע שאין לו זכויות פנסיוניות. המורה עבד משך כ-11 שנים בחוזה מתחדש. הטכניון שילם לעובד פיצויי פיטורין, אולם סירב לשלם לו פנסיה כפי שמשולם לשאר העובדים, כיון שהעובד לא היה עובד קבוע. המשרד, שייצג את הטכניון בכל הערכאות הרלוונטיות: בית הדין האזורי לעבודה, בית הדין הארצי לעבודה, ובית המשפט העליון, ניצח בכל הערכאות, כאשר נקבע שלעובד לא מגיעות הזכויות הפנסיוניות של עובדי הטכניון הקבועים.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

נדחתה תביעת פיצויים בשל אי הכרה בתואר אקדמי, ודחיית הצעת מחקר של התובע

בית המשפט השלום בחיפה דחה תביעת פיצויים כנגד הטכניון, בגין אי קבלה לתואר שלישי. התובע טען כי הוצגו כלפיו מצגי שווא. הטכניון הגיש תביעה שכנגד על כך שהתובע הציג עצמו במספר מקומות כד"ר מטעם הטכניון. בית המשפט קבע כי הטכניון לא התרשל במהלך אי קבלתו של התובע ללימודי ד"ר, ונהג בו כפי שנהג בכל המועמדים. כמו כן, קיבל בית המשפט חלקית את התביעה שכנגד.

פסיקה חדשה- הזכות לעיין בבחינה כדי להגיש ערר על הציון שנתקבל בה

עדכון על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בדבר מימוש זכות ערעור על תוצאות בחינות ההסמכה במקצוע האופטומטריה.

כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב 2012

ביום 21.2.2012 אישרה המועצה להשכלה גבוהה את כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב- 2012

אי- התערבות בית המשפט בהליכים המתקיימים בבית דין משמעתי

ביום 27.4.11 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע שדחה תביעה של סטודנט להתערב בהליכים המתנהלים בפני בית הדין המשמעתי עוד טרם החל ההליך, שעילותיה חוסרים בכתב הקובלנה והעדר עדויות בכתב.