משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

בית המשפט קבע כי למשרד הפנים אין זכות וטו בועדת מכרזים למינוי יועץ משפטי

עו"ד גילת ויזל-סבן
  |   עו"ד שחר הופמן
  |   עו"ד ענת לזר
24 ספטמבר, 2015

בחודש יוני 2015 החליטה מועצה מקומית ירכא על מינויו של עו"ד מוניר רמאל לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה, לאחר שזכה במכרז. משרד הפנים התנגד למינוי על רקע טענת נציגו בועדת המכרזים בדבר  "העדר נסיון מתאים" והורה למועצה  להימנע מן המינוי ולמנות עו"ד אחר במקומו.

 

בית המשפט קיבל את עמדת המועצה המקומית לפיה לנציג משרד הפנים בועדת המכרזים אין מעמד יתר בועדה וציין כי לא הובהר "מכח איזה נוהל, יש לחבר הועדה שהוא נציג משרד הפנים, זכות וטו על החלטת הועדה המקצועית". בנסיבות אלו, קבע בית המשפט, לא מוטלת על המועצה המקומית   חובה לפרסם מכרז חדש משהמינוי הנוכחי נעשה לפי הנוהל שקבע משרד הפנים עצמו.

 

לגופו של עניין, בית המשפט המשפט קבע כי אף שעו"ד רמאל לא שימש בעצמו כיועץ משפטי ישיר לרשות מקומית, לבד מתקופה קצרה כמינוי זמני, העובדה שהוא  בעל ניסיון של 13 שנים כעורך דין, שלפחות 7 מהן בתחומים הקשורים להתנהלות של רשות מקומית מובילה למסקנה כי הוא עומד בדרישת הניסיון. בית המשפט קבע כי דרישת ניסיון המחייבת לקבל לתפקיד רק מי שכיהן בעבר כיועץ משפטי של רשות באופן ישיר תיצור "גילדה סגורה, שתמנע מעורכי דין חדשים וראויים להצטרף אליה".

 

בנוסף דחה בית המשפט טענה לקרבת משפחה בין העותר לראש המועצה, שכן הקרבה שנמצאה אינה כזו שנאסרה לפי צו המועצות המקומיות  והינה סבירה בכפר בו 15,000 תושבים המבוסס על מספר משפחות מהעדה הדרוזית. טענות נוספות בדבר חברות ותמיכה פוליטית לא הוכחו.

מסמכים מקושרים
קישורים נלווים