משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

רשות מקומית לא תשתמש לרעה בסמכות רישום כנגד מפעילת גנים פרטית המתחרה בה

עו"ד שחר הופמן
19 אוקטובר, 2015

המועצה המקומית מג''ד אל כרום דיווחה למשרד החינוך דיווחים פיקטיביים של מספר הילדים הלומדים בגני הילדים, בשנות הלימודים תשס"ז ותשס"ח. כך, יצא מצב בו הרשות המקומית קיבלה כספים עבור ילדים שהיו רשומים אצלה אך למעשה למדו בגנים פרטיים שהפעילה מכללת סכנין. 

מקרים דומים תועדו במספר תביעות שהוגשו בשנים האחרונות ובהן התברר כי מספר רשויות מקומיות, בינהן המועצה המקומית מג''ד אל כרום ואחרות באזורה, נקטו בשיטה זו של רישום ודיווח פקיטיבי של ילדים, וזאת מטעמים כלכליים – קבלת תקציבים גדולים יותר ממשרד החינוך, על חשבון המפעילים של הגנים הפרטיים.

המציאות שבה הרשות המקומית גם אחראית, ע"פ החוק, על ניהול הרישום לגנים השונים ולגניה שלה, וגם מפעילה ומקבלת תקצוב עבור גני הילדים שהיא מפעילה, יוצר ניגוד עניינים מובנה וגורמת לכך שהרשות המקומית מכשילה לא פעם את הליכי הרישום לגנים הפרטיים כדי לפגוע במתחרותיה ולקבל תקציבים על חשבונן.

על אף שגם במקרה זה הכשילה הרשות המקומית את הרישום הפורמאלי לגן מסויים של המכללה, בפועל למדו הילדים בגן של המכללה. לכן, הוגשה תביעה כנגד הרשות המקומית בטענה של עשיית עושר וכנגד משרד החינוך בטענה שהתרשל וגרם נזקים למכללה. את המכללה ייצגו עורכי הדין אדם פיש ז"ל ועו"ד שחר הופמן ממשרד בן ארי, פיש, סבן ושות''.

פסק הדין בחן בדיון מעמיק את טענת המועצה המקומית ומשרד החינוך, לפיה בגלל היעדר רישום לגנים פרטיים לא מגיע להם תקצוב. בית המשפט קבע קביעה עקרונית, לפיה תקצוב אינו תלוי בהכרח ברישום, וכי התקצוב צריך להיות משולם לגן שבו למדו הילדים בפועל.

בית המשפט גם הרחיב את אחריותו של משרד החינוך וקבע כי בנסיבות הללו יש לחייב את משרד החינוך לשאת באחריות משותפת עם המועצה לפיצוי מכללת סכנין בהיקף של כמחצית הפיצוי. 

מסמכים מקושרים
קישורים נלווים