משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

עתירה לבג"ץ: שימוש בכרטיס ה"רב-קו" כרוך בפגיעה בפרטיות ואין לכפות את השימוש בו ללא הסדרה בחקיקה

עו"ד גילי שפר (יופה)
  |   עו"ד ענת לזר
20 ינואר, 2016

תושבי חיפה עתרו לבג"ץ, באמצעות משרדנו, כנגד החלטת משרד התחבורה לבטל את הסדר נסיעות המעבר בשימוש בכרטיסי נייר ולקיימו אך בעת שימוש בכרטיס חכם. חרף העובדה כי השימוש בכרטיס ה"רב-קו" במתכונתו הנוכחית כרוך בפגיעה בפרטיות, משרד התחבורה מעודד את השימוש בו באמצעות יצירת הפליה מכוונת בין המשתמשים בכרטיסי ה"רב-קו" לכרטיסי נייר. מהלך זה נעשה לא הסמכה וחרף העובדה כי הליך החקיקה בעניין זה כשל בין היתר בשל מחלוקות עם משרד המשפטים בסוגיות הנוגעות להגנה על הפרטיות. 

עד לאחרונה, יכול היה כל נוסע באוטובוס או במטרונית להחליף קו נסיעה ללא תשלום נוסף במשך 90 דקות מתחילת נסיעתו. בהתאם להחלטת משרד התחבורה מראשית חודש דצמבר, בוטל הסדר נסיעות המעבר בעת שימוש בכרטיס נייר, והוא עומד כעת רק לרשות מי שמחזיק בכרטיס רב קו.

כמפורט בעתירתם של צבי דביר ותמר דביר המיוצגים על ידי עורכות הדין גילי שפר וענת לזר ממשרד בן ארי, פיש, סבן ושות'''''''''''''''', החלטה זו של משרד התחבורה הינה חלק משורה של יוזמות אשר מטרתן עידוד השימוש בכרטיס הרב-קו וזאת אף שהטמעת השימוש בכרטיסים אלו מעולם לא הוסדרה בחקיקה וכרוכה בפגיעה בשלומם ופרטיותם של הנוסעים.

אף שרבים מן הנוסעים אינם מודעים לדבר, כרטיסי הרב-קו אשר משרד התחבורה מקדם את השימוש בהם אוגרים בתוכם מידע רב בנוגע לפרטיו האישיים של הנוסע וכן מידע על היסטוריית הנסיעות שלו ומידע זה ניתן לחילוץ ללא כל קושי. על רקע בעיות אבטחה אלו, בעבר נעשה ניסיון להסדיר את הנושא בחקיקה, אולם הליך החקיקה  מעולם לא הושלם בין היתר בשל מחלוקות בין משרד התחבורה למשרד המשפטים בנוגע למידע הנאגר בכרטיסים.

חרף האמור, המשיך משרד התחבורה לקדם את השימוש בכרטיסי הרב-קו ללא סמכות וללא חקיקה וזאת באמצעות הסדרים ההופכים את החלופות האחרות להסדרים נחותים אשר עלותם לנוסע גבוהה יותר באופן משמעותי. יתרה מכך, אף שיש בנמצא חלופות טכנולוגיות אחרות אשר יוצרות פגיעה פחותה בנוסעים, נמנע משרד התחבורה מטעמיו מלקדם את השימוש בחלופות אלו.

הדברים חמורים במיוחד באזור מטרופולין חיפה בו מערך התחבורה הציבורית בנוי על החלפות מרובות של קווי תחבורה מאזורים עורפיים לנקודות מעבר מרכזיות על ציר המטרונית ואזור מרכזית המפרץ. העותרים טוענים בעתירתם כי משרד התחבורה פעל בחוסר סמכות ותוך פגיעה בזכויותיהם של הנוסעים, ודורשים כי עד שלא יוסדרו אותם כשלים יושהה ההסדר אותו מקדם משרד התחבורה המפלה בין המשתמשים בכרטיסי הרב קו לנוסעים אחרים. 

מסמכים מקושרים