משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

תיקון מס' 17 לחוק חינוך ממלכתי, התשע"ח-2018


26 יולי, 2018

- עדכוני חקיקה -

 תיקון מס'' 17 לחוק חינוך ממלכתי, התשע"ח-2018

 

ביום 24.7.2018 פורסם תיקון מס'' 17 לחוק חינוך ממלכתי, התשע"ח-2018.

להלן עיקרי התיקונים הכלולים בו:

1. חוק חינוך ממלכתי מפרט בין היתר את מטרותיו של החינוך הממלכתי בישראל. במסגרת התיקון הנוכחי הוספה לחוק        מטרה חדשה: לחנך לשירות משמעותי בצה"ל או בשירות לאומי-אזרחי.

2. לראשונה, הוסמך שר החינוך לקבוע כללים שימנעו פעילות במוסד חינוך של אדם או גוף משני סוגים:

א.      מי שפעולתו עומדת בסתירה חמורה ומשמעותית לאחת ממטרות החינוך הממלכתי;

ב.      מי שפועל באופן יזום לנקיטת צעדים משפטיים או מדיניים בחו"ל נגד חיילי צה"ל בשל פעולה שביצעו במסגרת תפקידם, או נגד מדינת ישראל.  

 

בברכה,

עו"ד גילי שפר

מסמכים מקושרים