משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

תיקון מס' 25 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992: התאמות לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים


29 יולי, 2018

ביום 16.8.2016 פורסם תיקון מס'''''''' 25 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, שעיקרו עידוד שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים (ראו חוזר לקוחות שפורסם על-ידינו ביום 21.8.2016 (בקישור: http://www.bf-law.co.il/BFLawSite//userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=1962).

הוראות התיקון נועדו להקטין את החסמים העומדים בפני עסקים זעירים, קטנים ובינוניים, המקשים עליהם להשתתף ולזכות במכרזים ציבוריים.

נבקש להזכירכם, כי בתיקון האמור נקבע כי החל מיום 16.8.2018, המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, עד ליום 31 במרץ של כל שנה, נתונים על שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם בשנה שחלפה.

המשמעות היא כי עד ליום 31.3.2019 יהא על גופים אלה לפרסם באתר האינטרנט שלהם את הנתונים בדבר שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם, בפרק הזמן שחלף החל מיום 16.8.2018 ועד לסוף שנת 2018 (ובכל שנה לאחר מכן – נתונים מלאים על התקשרויותיהם כאמור באותה שנה).

מסמכים מקושרים