משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

זו אולי הזדמנות אחרונה - להפוך את הכסף החוקי ולהמנע מהליכים פליליים


7 פברואר, 2018

 

שיתוף הפעולה של מדינת ישראל עם ממשלות ומוסדות בנקאיים בעולם הולך ומעמיק כך שבאופן תדיר מתקבל בידי המדינה ורשות המסים מידע על קיומם של חשבונות בנק המנוהלים בחו"ל על ידי ישראלים.

 

בעקבות הלחץ המופעל על הבנקים הזרים, אנו עדים ל"יוזמה עצמאית" מצדם בדמות דרישת אישור רואה חשבון ו/או עו"ד שהחשבון המנוהל אצלם מדווח בישראל כדין. בהעדר מענה חיובי מונעים הבנקים כל שימוש בחשבון תוך זמן קצר, וזאת  עד לקבלת אישור כאמור.

 

הניסיון והרגולציה המתגברים מלמדים כי אין באמת שימוש או אפשרות לעשות שימוש בכספים המצויים בחשבונות לא מדווחים בחו"ל, ורק הכשרתם בדין, על ידי הליכי גילוי מרצון, והשלמתם כראוי באמצעות הליך גילוי מרצון משנה את התמונה.

 

כחלק ממטריית השירותים שאנו מציעים ללקוחותינו, משרדנו משתף פעולה עם עוה"ד יצחק בן אשר, המתמחה בדיני המס, מטפלים בניהול הליכי גילוי מרצון מול רשות המסים על כל שלביהם, החל מקבלת המידע מהבנקים, עריכת שומות, ניהול ההליכים (האזרחיים והפליליים - לפי העניין) עד להסדרה של מלוא המחלוקות, הגעה להסכם והסדרת חסינות מהליך פלילי.

 

על פי הוראות רשות המסים, נוהל גילוי מרצון הנוכחי יעמוד בתוקפו עד ליום 31.12.2018.

 

נוהל זה בא לעולם לאחר מחלוקות משמעויות ביחס להצדקה ליתן לציבור אפשרות נוספת לקבל חסינות פלילית (לאחר שנוהל גילוי מרצון קודם עמד בתוקפו מספר שנים עד שהופסק בסוף שנת 2016). מעבר לכך, החל מהרבעון האחרון של 2018 יחלו הרבה יותר מדינות זרות לחשוף את המידע על קיומם של חשבונות והדבר יסכן משמעותית את היכולת לזכות בחסינות מפני הליכים פליליים!

 

לעניינים אלה השפעה רבה לא רק על הצורך המיידי בפתיחה בהליכי גילוי, אלא על אופן ניהול ההליך ובחירה בדרך הנכונה לביצוע הגילוי על מנת למקסם את סיכויי הצלחתו.

 

הערה: רק ייעוץ וייצוג באמצעות עורך דין נהנה מחיסיון בפני רשות המסים.

 

נשמח לייעץ ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

 

 

          בכבוד רב,                                                              בכבוד רב,

רחל בן-ארי (בר רב האי), עו"ד                                        יצחק בן אשר, עו"ד

מסמכים מקושרים