משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

דיני עבודה

משרד עו"ד בן ארי-פיש מעניק שירותי ייעוץ משפטי שוטף למעבידים בסכסוכים קיבוציים ובסוגיות אינדיבידואליות. המשרד מתמחה בסוגיות מתחום משפט העבודה ובין היתר: משפט עבודה קיבוצי - ייעוץ שוטף למעסיקים, ליווי וייצוג בהליכי הפרטה והבראה. עריכת הסכמים קיבוציים, קבלה ופיטורין של עובדים, דיני מכרזים בעבודה, פיטורי צמצום, עריכת הסכמי עבודה לעובדים בכירים, אופציות לעובדים, הגבלת עיסוק וסודות מקצועיים, דיני הטרדה מינית ודיני השוויון.

הגבלת עיסוק וסודות מקצועיים

סוד מסחרי הוא מידע עסקי שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים. סודיותו מקנה יתרון לבעליו על פני המתחרים ונדרשת השקעת מאמצים סבירים כדי לשמרו כסוד.

חלק מזכות הקניין של המעסיק היא זכותו לסוד מסחרי השייך לו. סוד מסחרי - על אף היותו מושג "ערטילאי" ולא תמיד ברור - הוא קניינו של המעסיק ואין לעובד זכות לעשות בו שימוש בלא רשות. איסור לעשות שימוש בסוד מסחרי של מעביד נובע גם מיחסי האמון המיוחדים שבין עובד למעסיק.

השאלה מהו סוד מסחרי וכיצד המעביד יגן על סודותיו וימנע תחרות בלתי הוגנת היא שאלה המעסיקה מעסיקים רבים. לעיתים רבות בוחר המעסיק להגן על סודותיו באמצעות תניה חוזית של אי-תחרות בהסכמי ההעסקה.  

השוק החופשי, זמינות המידע וההתקדמות הטכנולוגית, מעמידים בפני העובדים הזדמנויות רבות ומעודדים מוביליות (ניעות) רבה יותר בשוק העבודה.

משפט העבודה מנסה לאזן בין זכותו של העובד לחופש העיסוק ושמירה על תחרות חופשית, ובין זכותו של המעביד לשמור על סודותיו המסחריים ולמנוע תחרות בלתי הוגנת.

משרדנו מייעץ למעבידים ולעובדים בנושא זה ומייצג באופן תדיר בהתדיינויות שעניין תניות אי-תחרות בהסכמי העסקה, גזל סודות מסחריים ותחרות בלתי-הוגנת מצד עובדים לשעבר. 

 

מעוניין לקבל מידע מקצועי?
הרשם עכשיו וקבל עדכונים
לכתובת הדוא"ל