משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

משפט מנהלי וציבורי

תמיכות וסובסידיות

עיסוקם של השלטון המרכזי והמקומי בתיקצוב גופים מלכ"רים ובהענקת תמיכות, הוא צומת של שליטה על סכומי כסף אדירים וחלוקתם לטובת גופים פרטיים במהותם, המאוגדים בדרך-כלל כתאגידים ללא כוונת רווח (עמותות או חברות לתועלת הציבור).

כדרכם של צמתים כאלה, פעמים רבות נשמעות טענות כי נעשתה חלוקה בלתי הוגנת, ללא קריטריונים או תוך שימוש בקריטריונים פסולים, העדפת מקורבים וכן הלאה.

בנוסף, לעתים לוקות החלטות בנושאים אלה בפגמים אחרים מתחום המשפט המינהלי, כגון שינוי מדיניות למפרע, פגיעה באינטרס ההסתמכות של הגופים הנתמכים, שלילת תמיכה ללא מתן זכות טיעון, מתן תמיכה רק לאחד או לחלק מהמתחרים בשוק מסויים, באופן המהווה התערבות ממשלתית בתחרות ההוגנת, וכן הלאה.

משרדנו טיפל לאורך השנים בהצלחה מרובה בתיקים רבים שעניינם שיטות תקצוב ותמיכה.

מעוניין לקבל מידע מקצועי?
הרשם עכשיו וקבל עדכונים
לכתובת הדוא"ל