משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

חינוך והשכלה גבוהה

ליווי הליכי חקיקה

משרדנו מייצג את לקוחותיו המוסדיים בהליכי חקיקה בתחומים הרלוונטיים אליהם, ומייצגם בפני הכנסת וועדותיה ובפני השרים והלשכות המשפטיות שלהם, במסגרת סמכותם להתקין תקנות.

במסגרת זו היינו שותפים להליכי ההתקנה של הרפורמה בתקנות חובת המכרזים והחלתן על המוסדות להשכלה גבוהה, וכן ייצגנו את ועד ראשי האוניברסיטאות בהליכי ההחלה עליהם של חוק חופש המידע, ובפני ועדות ציבוריות שתכליתן להציע רגולציה לדרג הביצועי, דוגמת הוועדה לרפורמה במיסוי מוניציפלי שפעלה בשנים האחרונות.

 

 

מעוניין לקבל מידע מקצועי?
הרשם עכשיו וקבל עדכונים
לכתובת הדוא"ל