התמזגנו...

החל מ 1 בינואר 2022 התמזג משרדנו עם משרד עורכי-דין קומיסר, הפירמה המשותפת נקראת בן ארי, פיש, סבן & קומיסר

בקרוב אתר חדש !!!