משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

פרסומים ופסקי דין

פרסומים בנושא משפט מנהלי וציבורי

העליון דחה את עתירת אפקון בניה: לא תקים את הפרויקט של רפאל בהר חוצבים

עו"ד גילי שפר, עו"ד טל רגב
רפאל יוצגה על ידי משרדנו באמצעות עו"ד גילי שפר, שותפה מנהלת המחלקה המנהלית ועו"ד טל רגב

אפקון בניה מקבוצת שמלצר ביקשה לפסול את זכייתה של חברת אקסייט בפרויקט של חברת רפאל בהיקף תכנון וביצוע של 200 מיליון שקל, בטענה שחלק מהמסמכים שהגישה בעייתיים ומחייבים את פסילתה; בית המשפט קבע כי אין עילה לפסילה

מגינים על חופש הביטוי בריאלי

גאים ללוות ולייצג את בית הספר הריאלי אשר במקום לפאר את עשייתו החינוכית המגוונת והמתמודדת עם השסעים והדעות השונות בחברה הישראלית באופן מבוקר ואחראי זוכה לנסיונות רמיסה והשתקה כוחניים וחסרי בסיס חוקי מצד משרד החינוך המונעים מאינטרסים פוליטיים צרים שאין בינם לבין חינוך וטובת התלמידים דבר וחצי דבר. עוה"ד רחל בן ארי (בר רב האי) גילי שפר ורונן שקלרש ממשרדנו מייצגים את הריאלי.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

הסייג לחיסיון דיונים פנימיים אינו חל על מידע עובדתי שניתן להפרידו מדעות אישיות המופיעות במסמכים

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב הורה לחשוף את העובדות והנתונים במסמכים שבהם נעזרה הועדה המקצועית בנושא גיוס חיילים מהמגזר החרדי, להבדיל מעמדות ודעות אישיות של הדוברים בוועדה, אשר נותרו חסויות. ביחס לנתונים אשר הפקתם כרוכה, לטענת הרשות, במאמץ בלתי סביר, הורה בית המשפט לבחון שוב את בקשת העותרת.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

חוק חופש המידע

על אף שחוק חופש המידע אינו חל על קבוצות כדורגל: בית המשפט בתל אביב קבע כי יימסר מידע על גורמים פרטיים שמעמידים בטוחות לקבוצות

אבטחת מידע בעידן עבודה/למידה מרחוק

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת הנחיות ודגשים לעבודה ולמידה מרחוק

הכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי 5-7.12.19

הרצאתה של עו"ד חלי בן ארי, שותפה - מייסדת במשרד, בכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי לשנה"ל תש"ף (7-5 בדצמבר 2019) עסקה בשימוש בכלי של תובענות ייצוגיות כחלק מהטמעת ערכי המשפט הציבורי (שוויון) במשפט הפרטי והעסקי. ההרצאה הייתה חלק ממושב בנושא הגנה על ערכי המשפט הציבורי: המשפט הפרטי והמגזר העסקי. עוה"ד ממשרדנו שהשתתפו בכנס - רחל בן ארי, גילת ויזל - סבן, עביר אסדי, גילי שפר, ערן אלוני, ענת לזר, טל רגב וניבי אטיאס.

היבטים דיוניים של המשפט המנהלי - הרצאה ב - 30.10.2019

ב - 30.10.2019 תתקיים הרצאה של עו"ד גילי שפר, שותפה ומנהלת מחלקת משפט מנהלי במשרדנו, על היבטים דיוניים של המשפט המנהלי.
ההרצאה תתקיים במסגרת השתלמות ליטיגציה של לשכת עורכי הדין.

שמות חברי הוועדה המאשרים ניסויים בבעלי חיים יישארו חסויים

מי האנשים שמאשרים ניסויים בבע"ח? מחשש לשיימינג המידע יישאר חסוי.
עשרות חברי הוועדות למען היתרים לעריכת ניסויים בבעלי חיים איימו כי יתפטרו מתפקידם לאחר שעמותה למען מדע מוסרי דרשה לקבל מידע הנוגע אליהם. בעקבות זאת, נדרש בית המשפט לשאלה אם "ביוש" ברשתות החברתיות נחשב "פגיעה בביטחונו או שלומו של אדם".

צו מניעה שהוגש על ידי משרדנו כנגד משרד העבודה והמדינה לעצירת מכרז העסקת חוקרים פרטיים למטרות מעקב אחר בודקי מעליות

בקשה לצו מניעה הוגשה על ידי עוה"ד גילי שפר ורונן שקלרש נגד משרד העבודה והמדינה לעצירת מכרז לקבלת הצעות ממשרדי חקירות למטרת מעקב אחרי בודקי מעליות וזאת למרות שנבחרה חברת חקירות זוכה.

בג"צ נגד צה"ל: אפשרו להורים שכולים להנציח את זכרון בנם באמצעות פרס כספי לחיילים מצטיינים בתחום האקדמי

ב-2006, בעצה אחת עם הטכניון וצה"ל, החלו הוריו של סרן ניב-יה דורבן ז"ל, בוגר הטכניון וקצין מצטיין שנרצח בעת שירותו, להעניק פרס כספי על כתיבת מאמרים אקדמיים, שלפחות מחצית ממחבריהם שירתו בצה"ל בעת כתיבתם.

אך לפני שנתיים, אסר צה"ל את חלוקתו בנימוק, כי אין לחלק פרס אישי לחיילים בשל תפקידם הצבאי, וניתן להעניקו ליחידותיהם בלבד. לאחר שניסיונות ההורים והטכניון להסביר, כי הפרס מוענק על הצטיינות אקדמית ולא על פעילותם הצבאית, נכשלו, עתרו ההורים השכולים לבג"צ באמצעות משרדנו.

המל"ג הורתה לסגור את קמפוס שרונה ללימודי חוץ של הטכניון - הטכניון עתר לבג"צ

מזה שנים רבות מפעיל הטכניון קמפוס באזור המרכז בו מתקיימים לימודים לתואר שני. לאחרונה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להורות על סגירתו של הקמפוס, וזאת בניגוד להמלצות גורמים בכירים בתעשייה ובמערכת הביטחון, וחרף העובדה שאישרה לקמפוסים דומים להמשיך ולפעול.

באמצעות עוה"ד חלי בן ארי, גילי שפר ורונן שקלרש ממשרדנו, טוען הטכניון כי מדובר בהחלטה מפלה ובלתי סבירה, המנוגדת להנחיות המל"ג עצמה, ופוגעת באינטרסים חיוניים של מדינת ישראל ולפיכך דינה להתבטל.

הבחירות בירכא: המועמד המפסיד חזר בו מעתירתו לעיון וספירה מחדש של פתקי ההצבעה והמעטפות

לאחר הגשת תגובת משרד הפנים וראש מועצה הנבחר, מר והיב חביש, ולאחר דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה, ביקש מר חאתם עטאללה, המועמד שהפסיד בבחירות בירכא, למחוק את עתירתו לעיון וספירה מחדש.

באי כוחו של חביש, עוה"ד שחר הופמן וענת לזר ממשדרנו, מסרו: "מלכתחילה לא היה מקום לבקשה זו. אין חולק כי מעטפות ופתקים נזרקו לאשפה, אולם מדובר בעניין טכני, ואין בכך כדי להוות טעם לשינוי תוצאת הבחירות או ביטולן. ניצחונו של חביש בפער של 258 קולות מעוגן בפרוטוקולים של וועדות הקלפי, ואין כל עילה להתערב בהן".

ניצחון להורים לילדים אוטיסטים שביקשו לשלם עבור שיטת לימוד ייחודית

בעקבות החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בבקשה לצו ביניים, בית הספר שבו לומדים 55 ילדים הלוקים באוטיזם בינוני וקשה, ימשיך לפעול באותה המתכונת גם בשנת הלימודים תשע"ט

השר אקוניס החליט לדחות מינוי אקדמי מקצועי משיקולים פוליטיים זרים; ועד ראשי האוניברסיטאות עתר לבג"ץ לביטול ההחלטה

ועד ראשי האוניברסיטאות ופרופ' יעל אמתי עתרו הבוקר לבג"ץ, באמצעות עוה"ד רחל בן ארי וענת לזר ממשרדנו, בדרישה להורות לשר המדע לבטל את החלטתו לדחות את מינוי פרופ' אמתי לנגידה בקרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי.

חלף קבלת החלטה ממלכתית ועניינית, כפי שהיה צריך לעשות מתוקף תפקידו כשר המדע, התהדר השר אקוניס בניסיון ברור לגרוף רווח פוליטי,
כי החלטתו באה על רקע זה שלפני כ-13 שנים חתמה פרופ' אמתי על עצומה התומכת בסטודנטים וחברי סגל, אשר סירבו לשרות מילואים מעבר
לקו הירוק.

תיקון מס' 25 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992: התאמות לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים

ביום 16.8.2016 פורסם תיקון מס' 25 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, שעיקרו עידוד שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. נבקש להזכירכם, כי בתיקון האמור נקבע כי החל מיום 16.8.2018, המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, עד ליום 31 במרץ של כל שנה, נתונים על שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם בשנה שחלפה.

תיקון מס' 17 לחוק חינוך ממלכתי, התשע"ח-2018

ביום 24.7.2018 פורסם תיקון מס' 17 לחוק חינוך ממלכתי, התשע"ח-2018 במסגרתו הוספה מטרה חדשה למטרות החינוך הממלכתי וכן הוסמך שר החינוך למנוע כניסתם למוסדות חינוך של גורמים המפורטים בחוק.

עתירה מנהלית - משרד החינוך והרשויות המקומיות חייבים לממן תוכנית חינוכית ליום שישי

קבוצה של 111 הורים הגישה עתירה מינהלית, באמצעות עוה"ד גילי שפר וניבי אטיאס ממשרדנו, בדרישה כי משרד החינוך והרשויות המקומיות, שבהן הונהג שבוע לימודים מקוצר בבתי הספר היסודיים, יממנו תוכנית חינוכית חלופית בימי שישי.

ביטול הלימודים ביום שישי, שהונהג לפני כ-15 שנה, חסך למדינה מיליוני שקלים בשנה עקב ביטול הסעות התלמידים. החוק קובע, כי עם קיצור שבוע הלימודים, תונהג תוכנית חינוכית חלופית, אך המועצות אינן מקיימות את חובתן, וההורים נאלצים לשאת בעלויות כדי למלא את החלל.
עורכי דין מייצגים: עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)

כרסום מסוכן בחופש האקדמי מצד המחוקק

בימים האחרונים הונחה על שולחן הכנסת "הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית", המבקשת לכפות על מוסדות אקדמיים להעניק נקודות זכות אקדמיות בגין פעילות שאינה אקדמית - התנדבות או שירות מילואים פעיל.

"הדאגה למתנדבים ולמשרתי המילואים, שהינה ראויה ומבורכת בפני עצמה, אינה יכולה להיות מונחתת כתכתיב על המוסדות. תכתיבים כאלה, בחקיקה, לא רק שסותרים את חוק המועצה להשכלה גבוהה, אלא שיוצרים סיכון ממשי לקיומה של אקדמיה חופשית ומשגשגת", טוענת עוה"ד רחל בן ארי.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

הסכמים פוליטיים – ברכה לבטלה?

בימים האחרונים עלתה לכותרות שאלת איוש תפקיד ראש האופוזיציה – האם תמונה ציפי לבני בהתאם להסכם בין מפלגת העבודה ו"התנועה", או שמא ימונה ח"כ משורות מפלגת העבודה. הדעות כרגיל חלוקות.

אם כן, האם הכלל הידוע כי "הסכמים יש לכבד" חל גם ביחס להסכמים פוליטיים? האם הם "שפיטים" או שמא מדובר בעניין פוליטי וציבורי בלבד? האם ניתן לתבוע אכיפה, פיצוי כספי על הפרתם או שמא סעד הצהרתי המורה כי יש למלאם?

קיראו את מאמרו של עו"ד שחר הופמן, שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה.

כנס בחירות 2018 ברשויות המקומיות

בשבוע שעבר התקיים ביוזמת משרדנו ובשיתוף עמותת הברית האזרחית הישראלית 'כנס בחירות 2018 ברשויות המקומיות'. הכנס עסק בסוגיות מרכזיות הניצבות בפני המועמדים לבחירות הקרבות.

עוה"ד רחל בן ארי ציינה בדברי הפתיחה לכנס, כי לאור רצף האירועים האחרונים, הקשורים בחקירות ומעצרים של ראשי רשויות, מעיד כי יש רבים שכשלו בשל חוסר ידיעה והבנת 'המאטריה' המוניציפלית, ומכאן חשיבותו של הכנס, והוסיפה כי היו מקרים שבהם מועמד הסתמך על יעוץ משפטי
של עו"ד שאינו מומחה בתחום - והסתבך בשל כך.

תרומות בבחירות לרשויות המקומיות

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות אשר צפויות להיערך בחודש אוקטובר 2018, אנו מתכבדים להביא בפניכם תמצית של הכללים הנוגעים לקבלת תרומות לצורך מימון מערכת הבחירות.

ביטול הליך משמעתי בשל ויתור הנילונה על ייצוג משפטי, שלא מדעת

בית המשפט המחוזי הורה על ביטול הליך משמעתי אשר התקיים בפני בית הדין המשמעתי לעובדי הרשויות המקומיות, מהטעם שוויתור המערערת על ייצוג משפטי במסגרת ההליך, הגם שהיה מרצונה החופשי, לא היה ויתור מדעת.

בדחיית בקשה לפי חוק חופש המידע - מהטעם כי הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה - מחובתה של הרשות לשקול את אינטרס המבקש בקבלת המידע

בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים (כב' השופט ארנון דראל), קיבל באופן חלקי עתירה שהגיש סטודנט לתואר בוגר באוניברסיטת תל אביב, נגד החלטות משרדי התקשורת והאוצר שלא להעביר לידיו מידע לפי חוק חופש המידע. זאת, על אף שהטעם לדחיית הבקשה נבע מהערכת המשרדים כי הליך איתור ומסירת המידע צפוי לארוך קרוב ל-500 שעות עבודה, במצטבר עבור שני המשרדים.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

בית המשפט העליון: שמות המוסדות שעורכים ניסויים בבעלי חיים לא ייחשפו

בית המשפט העליון קיבל את הערעור, שהגישו 7 מוסדות להשכלה גבוהה, אשר יוצגו על ידי עוה"ד גילי שפר ממשרדנו, והורה כי במסגרת פירוט הניסויים, שמפרסמת המועצה לניסויים בבעלי חיים, לא ייחשף שם המוסד או החברה בו התקיים הניסוי.

הערעור הפך את קביעתו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בעתירת חופש המידע שהגישו ארגוני זכויות בעלי חיים.

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017

ביום 8.5.2017 פורסמו תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 2017. התקנות מסדירות את עקרונות אבטחת המידע הנובעים מניהול ושימוש במידע במאגר, ומטרתן להבטיח הגנה על זכויותיהם של נושאי המידע במאגרי המידע, מפני שימוש לרעה במידע אודותיהם.

הרשות אינה חייבת לגלות חוות דעת משפטית, אשר עליה הסתמכה לצורך קבלת החלטתה

בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים (כב' השופטת נאוה בן אור), דחה עתירה שהגישה התנועה למען איכות השלטון, ובה נתבקש להורות לרשות לנירות ערך למסור לעותרת חוות דעת משפטית פנימית שנערכה ברשות. בית המשפט קבע כי מדובר במידע אשר הרשות אינה מחויבת למסור, לפי הוראות חוק חופש המידע.

חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז- 2017

ביום 30.3.2017 פורסם חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז- 2017. החוק מסדיר את מועדי התשלום לספקים בגין מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודות. החוק מחיל על גופים שונים הוראות שונות לעניין מועדי התשלום ומועד תחילת ההוראות הקבועות בחוק.

חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11 והוראת שעה), התשע"ו-2016 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות- תנאי לעסקה עם גוף ציבורי

ביום 16.8.2016 תוקן חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. במסגרת התיקון, נוסף לחוק סעיף 2ב1 שעניינו "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".

דוקטורט במחלוקת: משרד החינוך פסל בית הדין אישר

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע, כי משרד החינוך פעל בחוסר סבירות קיצוני כאשר לא הכיר לצורך חישוב שכר ופנסיה בלימודי דוקטורט של אשת חינוך, שהושלמו בבודפשט, הונגריה. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד גילי שפר וענת לזר ממשרדנו.

בית הדין דחה את טענת משרד החינוך לפיה השמטת הערת שוליים מלמדת כביכול כי עבודת הדוקטורט אינה אותנטית, שכן הטענה לגנבה ספרותית נוגעת לקטעים בודדים בלבד מתוך 107 עמודים לגביהם אין מחלוקת כי נכתבו בעמל רב על ידי התובעת.

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי מיכל האמוניה הממוקם בנמל חיפה יפונה כליל, בתוך חודש ימים

השופטת תמר שרון נתנאל מבית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, דחתה את ערעורהּ של חיפה כימיקלים וקבעה כי מיכל האמוניה הממוקם בנמל חיפה יפונה לחלוטין בתוך חודש ימים
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

משרד הפרסום "אשכנזי זלצמן" משך עתירתו כי האוניברסיטה הפתוחה תחשוף את פרטי הצעת "מקאן" שזכתה במכרז

בהמלצת בית המשפט המחוזי מרכז, חזר בו משרד הפרסום אשכנזי זלצמן מדרישתו להורות לאוניברסיטה הפתוחה ולמשרד הפרסום מקאן לחשוף את ההצעה הכספית של מקאן, שזכתה במכרז לפרסום מודעות האוניברסיטה בעיתונות.

בתשובתה לעתירה טענה האוניברסיטה, באמצעות עו"ד גילי שפר ממשרדנו, כי יש לדחות את העתירה, בין השאר כיוון שאין לה קשר אמיתי להליך המכרזי בגינו הוגשה, כי אשכנזי זלצמן מעוניינת לעיין במחירי מקאן בשל התחרות העסקית ביניהן, וכי אין קשר בין העתירה לבין תכליות זכות העיון בדיני מכרזים.

חקלאים תובעים פיצוי בסך 5 מיליון שקל מהמדינה עקב הצפת השוק באלפי טונות אגסים מחו"ל

26 חקלאים מצפון הארץ הגישו לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה בסך 5 מיליון ש"ח נגד מדינת ישראל, בטענה לנזקים אדירים, שנגרמו להם בשל פתיחת מכסות ליבוא של אלפי טון אגסים לישראל בפטור מתשלום מכס.

לטענת החקלאים, המיוצגים על ידי עורכות הדין גילי שפר וטל רגב ממשרדנו, ההחלטות על פתיחת המכסות ליבוא בפטור ממכס "התקבלו באופן רשלני ומתוך מטרה למנוע מחסור באגסים - בשעה שלא התקיים כל מחסור ובטרם היה ידוע האם עתיד להיווצר מחסור".

חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016: העברת מסמכים בדרך דיגיטלית

ביום 4.8.16 התקבל בכנסת תיקון 10 לחוק עסקאות גופים ציבוריים (להלן: "התיקון"), לפיו במטרה לייעל את תהליך הטיפול בתשלום לטובין ולשירותים הניתנים למדינה ולקדם את השמירה על הגנת הסביבה באמצעות הפחתת השימוש בנייר, בהתקשרויות של המדינה או גוף מתוקצב כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, יש להעביר מסמכים (שובר קבלה, חשבונית, הודעת זיכוי, חשבונית מס) באופן דיגיטלי.

בית המשפט קבע כי אין לגלות את זהותם של חופרים ארכיאולוגיים בשטחי יהודה ושומרון בשל חשש מפני חרם אקדמי

בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קבע כי המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, אינו חייב למסור מידע הנוגע לזהותם של חופרים, אשר קיבלו רישיונות לביצוע חפירות ארכיאולוגיות בשטחי יהודה ושומרון, בשל חשש לקיומו של 'חרם אקדמי' עליהם.

מגדלי דגים תובעים 20 מיליון שקלים מרשות הטבע והגנים בגין נזקי עופות בר מוגנים

משרדנו מייצג 18 קיבוצים ואגודות חקלאיות העוסקים בגידול דגים בתביעה תקדימית כי המדינה תפצה אותם בגין נזקים הנאמדים במיליוני שקלים, כתוצאה מטרף דגים ע"י שקנאים וקורמורנים הנחשבים "חיות בר מוגנות". עובדה זו מונעת ממגדלי הדגים כל אפשרות להגן על משקיהם מפני הנזקים.

התביעה נסמכת על הרעיון של "אחריות מנהלית ללא אשם" לפיו אף אם המדינה לא התרשלה בפעולותיה, אין הצדקה כי מגדלי הדגים יישאו לבדם בנזקים הכבדים כתוצאה ממדיניות ההגנה על עופות הבר שהינה לטובת כלל הציבור.

פסק דין לגבי תוצאות ביטול רישיון שניתן בטעות

ביום 15.8.2016 ניתן פסק דין על ידי כבוד השופטת ברק-ארז, שדן בשאלה, מהן תוצאות ביטול רשיון שניתן בטעות.
באותו ענין, נתן משרד התקשורת אישור לחברה אודות פטור מרשיון, אולם לאחר מכן מצא המשרד שהאישור ניתן בטעות וביטל אותו.
החברה עתרה לבג"ץ בטענה כי לאור הסתמכותה על האישור שניתן, היה על משרד התקשרות להותיר את הפטור על כנו עד לסוף השנה שלגביה ניתן. בית המשפט העליון דחה את העתירה וקבע כי לאחר ששוכנע כי האישור שניתן לעותרת בטעות יסודו, בנסיבות העניין הייתה הצדקה לתיקון הטעות באופן מיידי.

תיקון לחוק חובת המכרזים בדבר עסקים זעירים קטנים ובינוניים

ביום 16.8.16 , פורסם תיקון 25 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 שעיקרו עידוד שילוב עסקים זעירים קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים. הוראות התיקון נועדו להקטין את החסמים העומדים בפני העסקים הקטנים והבינוניים ומקשים עליהם להשתתף ולזכות במכרזים הציבוריים

החלטת בג"ץ על ביטול מתווה הגז

ביום 27.3.16.16, פסק בית המשפט העליון כי החלטת ממשלה 476 לעניין טיפול במאגרי הגז הטבעי (מתווה הגז) הינה בטלה בשל "פסקת היציבות" הקבועה בו.
בג"ץ הורה על השהית הצהרת הבטלות למשך שנה, על מנת לאפשר לממשלה להסדיר סוגיה זו.

עתירה לבג"ץ: שימוש בכרטיס ה"רב-קו" כרוך בפגיעה בפרטיות ואין לכפות את השימוש בו ללא הסדרה בחקיקה

תושבי חיפה עתרו לבג"ץ, באמצעות משרדנו, כנגד החלטת משרד התחבורה לבטל את הסדר נסיעות המעבר בשימוש בכרטיסי נייר ולקיימו אך בעת שימוש בכרטיס חכם. חרף העובדה כי השימוש בכרטיס ה"רב-קו" במתכונתו הנוכחית כרוך בפגיעה בפרטיות, משרד התחבורה מעודד את השימוש בו באמצעות יצירת הפליה מכוונת בין המשתמשים בכרטיסי ה"רב-קו" לכרטיסי נייר. מהלך זה נעשה לא הסמכה וחרף העובדה כי הליך החקיקה בעניין זה כשל בין היתר בשל מחלוקות עם משרד המשפטים בסוגיות הנוגעות להגנה על הפרטיות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד שחר הופמן

רשות מקומית לא תשתמש לרעה בסמכות רישום כנגד מפעילת גנים פרטית המתחרה בה

שופט בית משפט השלום בחיפה, אייל דורון, פסק כי על המועצה המקומית מג'ד אל כרום ומשרד החינוך לפצות את מכללת סכנין בסכום של כ- 1,200,000 ₪ לאחר שהוכח כי המועצה קיבלה שלא כדין תקציב עבור ילדים שלמדו בגני המכללה וכי משרד החינוך לא פיקח כשורה.

בית המשפט קבע קביעה עקרונית, לפיה תקצוב אינו תלוי בהכרח ברישום, וכי התקצוב צריך להיות משולם לגן שבו למדו הילדים בפועל. בית המשפט הרחיב את אחריותו של משרד החינוך לפקח וחייבו בפיצוי למכללה.

בית המשפט קבע כי למשרד הפנים אין זכות וטו בועדת מכרזים למינוי יועץ משפטי

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה קבע כי לא היה מקום להתערבות משרד הפנים בהחלטת המועצה המקומית ירכא למנות את עו"ד מוניר רמאל כיועץ משפטי למועצה והכשיר את המינוי. חשיבות פסק הדין היא באישוש עמדת המועצה, שיוצגה על ידי משרדנו, כי למשרד הפנים נציג אחד מבין שלושה חברים בוועדת המכרז, שאינו מחזיק בסמכות וטו. למשרד הפנים אין סמכות לאכוף על המועצה המקומית שלא להתקשר עם מי שנבחר בדעת רוב חברי הוועדה, הגם שנציגו התנגד לאותו מועמד.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

נדחתה עתירה לביטול זכייה במכרז בשל הגשתה בשיהוי

בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת דחה עתירה שהוגשה נגד זכייתה של חברת השמירה גשש (ז. א.) בע"מ במכרז השמירה של מוא"ז גלבוע.

בית המשפט קבע כי בתחום דיני המכרזים, שיהוי בהגשת עתירה עשוי להתגבש תוך שבועות בודדים, בשל הצורך בביצוע מהיר של ההתקשרות עם תום המכרז. עיכוב בנסיבות אלה עלול להביא לפגיעה ברשות ובצדדים שלישיים.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

בית המשפט המחוזי ביטל מכרז לפינוי בוצה שתנאיו לא פירטו דרישות הכרחיות בהיבטי התכנון והבנייה ורישוי העסקים

בית המשפט קיבל את טענת העותרת, חברת "קומפוסט אור", שיוצגה ע"י עו"ד גילי שפר ממשרדנו, וקבע כי תנאי המכרז לפינוי בוצה ממתקן טיהור שפכים "ביתניה", היו פגומים באופן שהביא לביטול המכרז. בתנאי המכרז לא נכללו דרישות מן המציעים להצגת אישורים לביצוע העבודה, לפי חוק התכנון והבניה ולפי חוק רישוי עסקים. נקבע כי מדובר בתנאים מהותיים שבהעדרם המכרז פגום מיסודו ולכן בטל.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

בתום דיון בבית המשפט המחוזי הוסכם כי התובעת תחל בביצוע עבודות פינוי בוצה ותסתיים התקשרות שלא כדין עם חברה שזכייתה במכרז נפסלה בפסק דין חלוט

חמישה חודשים לאחר שנקבע בפסק דין חלוט כי זכייתה של חברת "קומפוסט נוב" במכרז לפינוי בוצה אינה כדין ובטלה, בוששה ועדת המכרזים מלהכריז על העותרת, חברת "קומפוסט אור", כזוכה במכרז. תחת זאת החליטה הוועדה לבטל את המכרז הקודם ולפרסם חדש, תוך המשך ההתקשרות עם "קומפוסט נוב" בתקופת הביניים. בדיון שנערך בבית המשפט המחוזי בחיפה בעקבות בקשה לצו עשה, שהגישה "קומפוסט אור" באמצעות עו"ד גילי שפר ממשרדנו, הוסכם כי תיגנז ההחלטה על עריכת מכרז חדש וההתקשרות תועבר למרשתנו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

לא ניתן לבצע גביה פסיבית של חובות שהתיישנו

בית המשפט העליון קבע כי סמכותה של עירייה לסרב לתת אישור בדבר העדר חובות לנכס (הליכי גבייה מינהליים פסיביים), מוגבלת בדיני ההתיישנות.

עתירה מנהלית ופנייה ליועץ המשפטי לממשלה בעניינו של ראש עיריית נצרת עילית שמעון גפסו

אלכס גדלקין, סגן ראש עיריית נצרת עילית וממלא מקום ראש העיר, הגיש באמצעות משרדנו (עו"ד רחל בן ארי ועו"ד גילי שפר (יופה)) עתירה לבית משפט לעניינים מנהליים בנצרת הנוגעת לצמצום סמכויותיו של גפסו, שלאחר שבית המשפט המחוזי הרשיעו בקבלת שוחד, אך לא הטיל עליו קלון, חזר "כרוח סערה" לתפקידו הקודם ובנקמנות פוליטית ומתוך אינטרסים צרים החל לנהל את ענייני העיר. במקביל, משרדנו הגיש פניה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לצורך דיון בהשעייתו של גפסו מתפקידו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

פסילת הצעה גרעונית במכרז למתן שירותים עתירי כח אדם

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב (כב' השופט ד"ר ורדי) פסל את החלטת ועדת המכרזים של רשות ניקוז כנרת, בקבעו כי הכשירה שלא כדין ותוך שיקול דעת לקוי הצעה שהינה גרעונית במכרז אבטחה, המעלה חשש חמור לפגיעה בזכויות עובדים
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

בית המשפט התערב בהחלטת ועדת המכרזים עקב קבלת הצעה הפוגעת בזכויות עובדים

עתירה שהוגשה נגד איגוד ערים כנרת על ידי עורכת הדין גילי שפר. בית המשפט פסק כי על אף שועדת המכרזים הכריזה על זוכה, לאחר בירורים לגבי הצעתה, שיקול דעתה היה לקוי מכיוון שלא התייחסה ברצינות הנדרשת לפגיעה בזכויות עובדי המציעה. על כן התערב בית המשפט בהחלטת הועדה והכריז על העותר כזוכה במכרז.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

מועדי בחינות הקיץ של מועצת שמאי המקרקעין יתקיימו כסדרן

בעקבות עתירה מנהלית שהגיש הטכניון באמצעות עו"ד גילי שפר, בו נתבקשו מועצת שמאי המקרקעין להשיב את מועדי הבחינות המקוריים על כנם, חזרה בה מועצת שמאי המקרקעין מהכוונה לקיים את הבחינות בחודש מאי והן תתקיימנה בחודש יולי כסדרן, כך שיתאפשר לסטודנטים לסיים את הסמסטר הקרוב טרם ייגשו לבחינות.

כלל הפסילה בערבות בנקאית במכרז

בית המשפט העליון קבע פעם נוספת כי יש להקפיד הקפדה יתרה על תנאי הערבות הבנקאית במכרז, וכי טעות בערבות הבנקאית תביא לפסילת ההצעה.

רשות המיסים לא תחייב עוד רופאים לפרט בחשבונית המס פרטים אישיים רגישים לצד שם המטופל.

בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש מומחה בטיפולים וניתוחיים פלסטיים, במסגרתה תקף את דרישת רשות המיסים לפרט בחשבוניות את מהות הטיפול לצד שם המטופל, החליטה רשות המיסים לשנות את הנוהל ולהסתפק בתיאור כללי של השירות הרפואי שניתן.

בית המשפט העליון דחה מתן סעד זמני בערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה בעניין מכרז פינוי בוצה

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת חברת "קומפוסט אור" לבטל את זכייתה של חברת "קומפוסט נוב" במכרז לאור העובדה שלא עמדה בתנאי המכרז המפורשים. לאחר פסק הדין הוגשו ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע אשר נדחתה על ידי השופט ניל הנדל שקבע כי סיכויי הערעור אינם גבוהים.

בג"ץ הראלי נגד חוזר מנכ"ל משרד החינוך המגביל את שכר הלימוד

בית הספר הריאלי בחיפה הגיש באמצעות עורכות הדין רחל בן ארי, גילי שפר וענת לזר, בג"ץ כנגד הכוונה להכניס את בית הספר אל חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא שכר הלימוד, אשר תוביל לקיצוץ כפוי של 40% מתקציב בית הספר, דבר אשר יוביל לסגירתו של המוסד לאחר למעלה מ-100 שנות פעילות.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

הסוף לעיכובים ממושכים ברישום אדריכלים

עם סיום לימודים אקדמיים של חמש שנים, חייב אדריכל להתמחות במשך שלוש שנים נוספות במשרד מורשה, זאת לאחר שנרשם אצל רשם המהנדסים והאדריכלים במשרד הכלכלה.
אדריכלים רבים שסיימו את לימודיהם נתקלו בהמתנות ועיכובים של חודשים להסדרת הרישום מרגע הגשת הבקשה.
לאחרונה נענה הרשם לדרישתה של עו"ד גילי שפר להכיר ברישום של אדריכל מיום הגשת הבקשה על אף שהנוהל במשרדי הרשם הוא כי הרישום יחל רק ממועד האישור.
משמעות החלטה זו היא שהאדריכל יוכל לקבל את הרישיון לאחר סיום ההתמחות מספר חודשים מוקדם יותר ובכך למנו

בית המשפט המחוזי ביטל החלטה של ועדת מכרזים לבטל מכרז, והורה על המתמודדת המובילה במכרז המקורי כזוכה

בראשית שנת 2014 פרסם תאגיד המים והביוב אלעין ארבעה מכרזים זהים בנוסחם לביצוע עבודות אחזקה ועבודות מים וביוב.
שלושה מבין המכרזים התנהלו כסדרם והוכרזו בהם זוכים. במכרז הרביעי נדונו הצעות המשתתפים וועדת המכרזים אף הצביעה על המתמודדת המובילה מבין החברות המתמודדות, אולם בסופו של דבר החליטה שלא להכריז עליה כזוכה בטענה כי בנוסח המכרז נפלה "אי בהירות".
חברת רזוק בע"מ, שהייתה המתמודדת המובילה במכרז שבוטל, עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד ההחלטה לבטל את המכרז באמצעות עורכות הדין גילי ש

מועצה מקומית עין מאהל דיווחה במרמה על ילדים כאילו למדו בגניה וחוייבה בתשלום של כחצי מיליון ₪ למכללה הארצית סכנין בע"מ

בימים אלו ניתן פסק הדין של השופטת אילת דגן, אשר במסגרתו חוייבה המועצה בתשלום של למעלה מחצי מיליון ₪ לטובת המכללה. פסק הדין מותח ביקורת קשה על התנהלותה של המועצה וראשיה, הן ביחס לעבר – האופן בו דיווחה המועצה דיווחים שקריים כאילו עשרות ילדים שלמדו בפועל בגני המכללה, לומדים בגני המועצה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

בית המשפט העליון - יש להעדיף את פרשנות "מטיילי פסגות" ביחס לתוקף הערבות במכרז

לראשונה קבע בית המשפט העליון כי במקרה בו מתעוררת שאלת פרשנות הנוגעת לתנאי הערבות הבנקאית, יש לנקוט בפרשנות המקיימת את ההצעות, ואם פרשנות המציע הינה סבירה ונעשתה בתום לב ללא פגם מהותי, יש לקבלה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

בית המשפט קבע: לא נפל כל פסול בהחלטה על בחירת "מטיילי פסגות" כזוכה במכרז ההצעות

בית המשפט המחוזי דחה עתירת חברת ההסעות אסיה תורס בע"מ לביטול מכרז הסעות רחב היקף ל-25 קווים של המועצה המקומית ג'יסר אל זרקא שבו זכתה חברת מטיילי פסגות בע"מ.
בית המשפט קיבל את טענות המשיבה, מטיילי פסגות, שיוצגה על ידי עו"ד גילי שפר ממשרדנו, דחה את טענות העותרת, כי פסגות נעזרת בקבלני משנה בניגוד לאמור במכרז, הוא הרחיב והוסיף כי לאחר סיום המכרז למפסיד אין מעמד משפטי לבחינת קיום המכרז וכי אופן הפעלת השירות נקבע בחוזה בין הזוכה במכרז למציע המכרז. בנוסף, חייב בית המשפט את העותרת בתשל
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

בית המשפט- ביטול המכרז שהוציא הטכניון הינו סביר

סלקום הגישה תביעה כנגד הטכניון, בטענה שהטכניון ביטל מכרז שלא כדין, וביצע התקשרות עם חברת פלאפון. הטכניון, באמצעות עו"ד גילי שפר ממשרדנו, טען כי ביטול המכרז בשלב בו בוטל היה סביר לחלוטין. בית המשפט קיבל את עמדת הטכניון, וקבע כי ביטול המכרז עוד בטרם הוגשו הצעות בנסיבות העניין הינו סביר. בית המשפט חייב גם את סלקום בהוצאות משפט בנסיבות.

בג"ץ קבע כי סילוק חוב ארנונה הוא תנאי לרישום משכנתא על נכס, להבדיל מתשלום היטל השבחה

בג"ץ ביטל נוהל שהיה קיים עשרות שנים בלשכות רישום המקרקעין וקבע, כי מעתה על רשם המקרקעין לדרוש כתנאי לרישום המשכנתא, אישור מאת הרשויות המקומיות בדבר היעדר חובות כאמור בסעיף 324 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) וכאמור בסעיף 21 לפקודת המועצות (נוסח חדש). מנגד נקבע, כי לא נדרש אישור מאת הועדה המקומית בדבר אישור על תשלום היטל השבחה כתנאי לרישום משכנתא.

אושר תיקון בתקנות חופש המידע (אגרות)

עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

השופט דחה בקשה לדון בשוחד בחירות

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשתו של עו"ד אדם פיש, המייצג את מר שלמה בוחבוט, שנבחר בבחירות האחרונות לראשות עיריית מעלות. בית המשפט סירב לדון בטענות על שוחד בחירות, טענות שהועלו על ידי המתמודד המפסיד, מר ארקדי פומרנץ. בית המשפט קבע כי יידון אך ורק בנושא אי הסדרים שנטען, והפנה את פומרנץ למשטרת ישראל, להעלות בפניהם את טענותיו לגבי שוחד בחירות.

מידת ההתחשבות בלקויות למידה בבחינת מיון לתפקיד צבאי

בג"ץ דחה עתירה במסגרתה ביקש העותר כי צה"ל יאפשר לו להתקבל למסלול עתודה אקדמית, בקבעו, בין השאר, כי הקלות נועדו ליצור מתאם נכון בין תוצאת המבחן לבין היכולת האמיתית של הנבדק, ואולם, אם בגלל לקות הלמידה לא יוכל המועמד למלא תפקיד מסוים, אין מקום להתאמות ולהקלות במבחן באופן שתוצאתו לא תשקף נאמנה את יכולת התפקוד של המועמד.

מבקר המדינה הוציא צו הגנה לעובדי מועצת זכרון יעקב, בשל חשיפת שחיתות

לאור בקשת עו"ד אדם פיש ועו"ד ענת לזר ממשרדנו, הוציא מבקר המדינה, מר יוסף שפירא, צו הגנה לעובדים במועצה המקומית זכרון יעקב. צו ההגנה קובע שהמועצה לא יכולה לפטר את העובדים ולא לקצץ בסמכויותיהם, וזאת מאחר והמועצה התנכלה לכאורה לעובדים אלו, רק בשל כך שהם חשפו שחיתויות לכאורה בהתנהלות המועצה.

עדכוני פסיקה בנושא הבחירות לרשויות המקומיות

לנוחיות קהל לקוחותינו, להלן פירוט קצר אודות פסקי דין בעניין הבחירות לרשויות המקומיות אשר ניתנו במהלך החודשים האחרונים

חובת העירייה לפעול במטרה שבתי העסק יהיו סגורים ביום המנוחה, אינה נובע מהשקפה "דתית" או "חילונית", אלא מההשקפה כי את החוק, לרבות חוק העזר, יש לקיים

בית המשפט העליון הפך את החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ופסק כי יש פסול באופן בו אוכפת עיריית תל אביב את חוק העזר העירוני, האוסר על פתיחת חנויות ביום המנוחה, בדרך של הטלת קנסות בלבד.
נקבע כי הטלת קנסות לבדה אינה משיגה את תכלית החוק, תוך שבית המשפט הורה להחזיר את העניין לעירייה על מנת שתפעיל שיקול דעתה ותקבל החלטה בדבר אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לה בחוק.

טעות במסמכי מכרז שנגרמה מצידו של עורך המכרז - יש לפרש באופן המגן על אינטרס ההסתמכות של המציעים

בית המשפט המחוזי דחה עתירה נגד תוצאות מכרז, וקבע כי מקום בו נפלה טעות במסמכי המכרז כתוצאה מהתנהלות מזמין המכרז, יש לבכר את פרשנות המקיימת את ההצעות במכרז על-פני פרשנות הפוסלת אותן, מתוך הצורך להגן על הציפייה הסבירה והאינטרסים של המשתתפים במכרז.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

השפעת דוח מבקר על מועמד לבחירות ראשות מקומית

עו"ד אדם פיש מסביר מה השלכות פסק הדין בעניין רורכברגר וגפסו, לעניין מועמד המתמודד לראשות עיר, כאשר הוגש נגדו כתב אישום, וכן כמו במקרה של אבן צור, במקרה בו פוטר מתפקיד ניהולי בשל דו"ח חריף של מבקר המדינה. בניגוד למקרה הראשון, בו קבע בג"ץ כי מועצת העיר חייבת לעשות שימוש בסמכותה על מנת להדיח את ראש העיר המכהן, הרי שבמקרה של דו"ח מבקר, קבע בג"ץ כי עניין זה נתון לבחירת הציבור, והציבור צריך להחליט האם לבחור באדם כזה או לא.

בית המשפט המחוזי למשרד הבריאות: לא הייתם צריכים לבטל את ציוני המגן

משרד הבריאות קבע כי יבוטלו ציוני המגן המובטחים לבוגרי בתי ספר לרפואה בחו"ל, אשר נבחנים במבחנים הממשלתיים לאחר שעברו קורס הכנה בבתי חולים מורשים. הסיבה לביטול ציוני המגן הייתה חשד לאי סדרים במהלך הקורס, בבית החולים האנגלי בנצרת. עתירה שהוגשה על ידי משרדנו, בשם קבוצת הסטודנטים אשר ציוני המגן שלהם נפסלו, התקבלה. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי לא ניתן לפסול ציוני מגן באופן גורף, בשל חשד שלא גובש לכדי כתב אישום. הסטודנטים יקבלו את ציוני המגן, וחלקם יעברו את המבחנים הממשלתיים בזכות העתירה.

פסילת ציון מגן בבחינה לקראת סטאז' ברפואה עקב חשד לאי סדרים - לא מידתית

סטודנטים לרפואה בוגרי חו"ל שבחינת המגן שלהם נפסלה עקב תלונה על זיופים בקורס, עתרו נגד החלטת משרד הבריאות באמצעות עוה"ד אדם פיש וגילי שפר. בין היתר, נטען בעתירה כי מדובר בעונש קולקטיבי ולא מידתי וההחלטה על העברת הטיפול למשטרה ללא קביעת מועד הכרעה, הינה החלטה בלתי סבירה.
בית המשפט קבע כי על משרד הבריאות להגיע להחלטה סופית עד סוף אפריל 2013. השופט העיר כי נכון להיום, אין בראיות הקיימות די כדי להביא למסקנה שיש לבטל לחלוטין את קורס ההכנה ואת מבחן המגן של כל העותרים.

תפקידה של רשות מקומית מוגבל לטיפול בנושאים מוניציפאליים בלבד

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל עתירה נגד עיריית רמת גן, וקבע כי עירייה אינה מוסמכת להקים ולנהל בית קפה, בין בעצמה ובין באמצעות תאגיד עירוני, הואיל ולא הוסמכה באופן מפורש בפקודת העיריות לביצוע פעולות אלה.

זכות העיון במסמכי הצעה זוכה במכרז צריכה להיות רחבה ככל הניתן.

בית המשפט העליון אישר את החלטת בית המשפט המחוזי, שהורה על חשיפת זהותם ופרטי ניסיונם של מדריכים שנכללו בהצעה הזוכה במכרז של משרד התמ"ת, וקבע כי על ועדת המכרזים לחתור להענקת זכות עיון רחבה ככל הניתן.

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה עתירה ציבורית לביטול מדיניות שיבוץ תלמידים בבתי ספר ברמת גן המבוססת על הישגיהם הלימודיים.

חופש הביטוי בקמפוס

בית המשפט העליון ביטל פסק-דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין חופש ביטוי במרחב האקדמי, והתיר לסטודנטים לפרסם כרזות בעלות אופי פליטי ברחבי הקמפוס

הסתיים המאבק הציבורי בן 15 שנים לניקוי הגליל המערבי

בימים אלה אישר בג"ץ את חוקתיות חוק האסבסט, וקבע כי על חברת "איתנית" ("ישאסבסט" לשעבר) לממן את פינוי פסולת האסבסט בגליל המערבי בסך של עד 150 מיליון ש"ח.

דרישה בעניין עבר פלילי כתנאי סף במכרז

לאחרונה הכריע בית המשפט העליון בשאלת הלגיטימיות של דרישה בעניין עבר פלילי כתנאי סף במכרז. נקבע כי מידע אודות חקירה פלילית המתנהלת כנגד מועמד להתקשרות, אשר יש לו רלוונטיות ישירה לכישוריו של המועמד הינו אינטרס לגיטימי של צד לחוזה, אולם יש לתחום דרישה זו מראש אך ורק להרשעות ולחקירות תלויות ועומדות הרלוונטיות למכרז.

התפתחות בתיק המרכז האוניברסיטאי אריאל- שר הביטחון הורה לאשר, ור"ה מגישים בקשה לצו ביניים

המרכז האקדמי אריאל בדרך לאונ'? כזכור, משרדנו הגיש , בשם ועד ראשי האוניברסיטאות, עתירה לבג"ץ נגד החלטת מל"ג יו"ש להכיר במרכז האוניברסיטאי אריאל כאונ'. בעקבות הגשת העתירה, הוחלט בממשלה לעכב את ההכרה באונ' עד לקבלת חוו"ד היועמ"ש. כעת, לאחר שניתנה חוו"ד של היועמ"ש, הקובעת, בניגוד לעמדת העותרות, כי אין מניעה שהמפקד הצבאי ביו"ש (אלוף פיקוד מרכז) יכיר במוסד כאונ' לאחר שישקול את השיקולים המתאימים, הורה שר הביטחון לאלוף הפיקוד לפעול בהתאם לחוו"ד. כנגד החלט

הוגשה עתירה לבג"ץ, למניעת הפיכתה של מכללת אריאל לאוניברסיטה, בשם ועד ראשי האוניברסיטאות

העתירה הוגשה ע"י עו"ד רחל בן ארי ועו"ד גילי שפר ממשרדנו, כנגד המרכז האוניברסיטאי אריאל, מל"ג יו"ש, מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, שר האוצר, שר החינוך ושר הביטחון, וכן נגד המל"ג והות"ת. העתירה תוקפת את ההחלטה להכיר במכללת אריאל כאוניברסיטה, וזאת בשל פגמים חמורים ורבים שנפלו בהחלטה זו.

אינטרס כלכלי-מסחרי ביסוד לבקשה לפי חוק חופש המידע

לאחרונה קבע בית המשפט העליון כי אין פסול בכך שבבסיסה של בקשה לפי חוק חופש המידע, יעמוד מניע כלכלי-מסחרי, כלומר, כי יש למסור מידע גם אם הוא מבוקש לצורך הפקת רווחים, וזאת בהעדר סייג בחוק אשר מגביל מסירה של מידע מטעם כזה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

מיהו "מחזיק" לצרכי ארנונה? עסק המתקיים בחצריו של מוסד אחר

לאחרונה הכריע בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים בשאלת מיהו "מחזיק" לצרכי ארנונה, בנסיבות של עסק המתקיים בחצריו של מוסד אחר.
לנוחיות קהל לקוחותינו, להלן חוזר המפרט אודות פסק הדין וקביעותיו.

עדכונים בנושא מאגרי מידע וחוק הגנת הפרטיות

אנו שמחים לענין אתכם בחידושים בתחום מאגרי מידע והגנת הפרטיות. האחד, הנחיה אשר פורסמה על-ידי רשם מאגרי המידע והמתייחסת לשימוש במצלמות אבטחה במרחבים הציבוריים, בשעה שעולה בהתמדה שכיחות הצבת מצלמות כאלה, בעיקר בידי רשויות מקומיות.
השני, פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר עסק באיסור על חברת ביטוח לאגור מידע שהגיע אליה בענין ביצוע צווי עיקול על רכושם של אנשים, ולעשות בו שימוש לצרכים עצמיים (ללא קבלת הסכמתו המוקדמת והמודעת של החייב).

עדכונים בנושא חוק חופש המידע

עדכונים אודות פסיקה והנחיות מנהליות בנושא חוק חופש המידע

עדכוני פסיקה בנושא חינוך

לנוחיות קהל לקוחותינו, להלן פירוט קצר אודות פסקי דין בתחום החינוך אשר ניתנו במהלך החודשים
האחרונים
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

אושרה זכייתה במכרז של חברת ההסעות בג'יסר א-זרקא

בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה דחה עתירה שהוגשה נגד זכייתה במכרז של חברת "מטיילי פסגות" אשר יוצגה על-ידי משרדנו, במכרז ההסעות של עיריית ג'יסר א-זרקא. נקבע כי לא נמצאה עילת התערבות בהחלטה על הזכיה, לא כל שכן באמצע שנת הלימודים.

נדחתה עתירה כנגד זכייה במכרז הסעות שנערך על ידי המועצה המקומית בית ג'אן

במכרז להסעות שערכה המועצה המקומית בית ג'אן, זכתה חברת תיור וסיור הגליל בע"מ. חברה נוספת, הסעות האחים חמזה, שהגישה אף היא הצעה למכרז, הגישה עתירה כנגד זכייתה של תיור וסיור, לבית המשפט המנהלי בחיפה. משרדנו ייצג את הזוכים במכרז, חברת תיור וסיור. העתירה נדחתה, תוך קביעה שלא נפל פגם בהחלטת המועצה בדבר הזכיה במכרז, המצדיקה את התערבותו של בית המשפט.

בוטל מכרז במשרד הבריאות בשל התערבות פסולה של ח"כ.

ח"כ פנה לרופא המחוז בעניינה של בתו שהשתתפה במכרז פנימי.
המכרז בוטל לאחר הגשת התביעה. משרדנו ייצג את התובע.

עורכי הדין אדם פיש וגילי שפר סייעו להשבת הקורסים לנהיגה מונעת

במשך מספר חודשים לא התקיימו קורסים של נהיגה מונעת, כתוצאה מהליכים משפטיים שנקטה מתמודדת שהפסידה במכרז נגד בית הספר "דיפלומה" של האוניברסיטה הפתוחה, שזכתה בו.
בית המשפט דחה את העתירה תוך שביקר בצורה חריפה ביותר את עצם העלאת טענות מופרכות ללא ראשית ראיה לתמוך בה, ותוך שהשית על מכללת אפיק הוצאות משפט מיוחדות לדוגמה בסך 200,000 ₪.

שופטי העליון מתחו ביקורת על גרירת הרגליים בנושא סירובו של ראש העיר נהריה, ג'קי סבג, לשלם את הקנס ("חיוב אישי") שהוטל עליו על-ידי משרד הפנים.

עתירה שהוגשה על-ידי חבר מועצת העיר נהריה, אשר שמואלי, נגד משרד הפנים ועיריית נהריה בדרישה לחייבם להפעיל את סמכותם ולחייב את ראש העיר, ג'קי סבג, לשלם את החיוב האישי שהוטל עליו עקב תלונות ואי סדרים.

הריאלי (באדיבות בג"צ) כופף את משרד החינוך

משרד החינוך מנע מבית הספר תקציב להסעות, וביה"ס הריאלי הגיש עתירה לבג"צ.
התוצאה: משרד החינוך יעביר מיליון שקלים שנשללו רטרואקטיבית. באת כוח בית הספר הריאלי, עו"ד רחל בן ארי: "חבל שמשרד החינוך אינו ממלא את התחייבויותיו".

בג"ץ דחה עתירה שהוגשה על-ידי מפלגת האיחוד הערבי נגד חה"כ עבאס זכור, אשר יוצג על-ידי עוה"ד אדם פיש

בג"ץ דחה את טענת העותרים לפיה על חה"כ זכור להתפטר עקב הסכם רוטציה, זאת משום שמדובר בהסכם פוליטי שאינו ניתן לאכיפה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

נדחתה עתירה נגד מכרז הטכניון לשירותי ניקיון

בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, דחה עתירה שהוגשה נגד הטכניון, אשר יוצג על-ידי עו"ד גילי שפר, בגין תוצאות מכרז לשירותי ניקיון.

שר הפנים סגר את חופי עכו

העירייה הגישה בג"צ נגד ההחלטה ובו טענה: כי משרד הבריאות הורה על סגירת החוף לתקופה ממושכת מהדרוש, והותירו סגור גם לאחר שהדגימות שנלקחו היו תקינות.

עיריית עכו מתעקשת: מי הים נקיים

משרד הבריאות אסר את הרחצה בחופי העיר בשל זיהום, אך העירייה מתעקשת שבדיקות המים תקינות. בית המשפט נדרש להכריע. עד להכרעה בעתירה, עורכי הדין אדם פיש וגילי שפר, המייצגים את העירייה, ביקשו צו ביניים המורה על פתיחת חופי הרחצה בכפוף לתוצאות תקינות של מי הים בחופים הללו.

מאבקה של עיריית עכו למניעת זיהום חופי הרחצה שלה

עיריית עכו חוששת שגם השנה עונת הרחצה לא תיפתח כסדרה בשל זיהומי חופי הרחצה ומנסה להקדים תרופה למכה. בתחילת השבוע הגישה העירייה באמצעות עו''ד אדם פיש וגילי שפר תביעה נגד איגוד ערים אזור כרמיאל והמשרד להגנת הסביבה.

בית המשפט: יש להביא ליישום פתרון שיביא להפסקת הזרמת השפכים לחופי עכו

בעקבות עתירה שהוגשה על-ידי עיריית עכו, באמצעות עוה"ד אדם פיש וגילי שפר, בית המשפט המחוזי בחיפה הורה לאיגוד ערים לביוב כרמיאל, להימנע מלזהם את חופי עכו וחייב את האיגוד ואת המדינה להביא ליישום פתרון שיביא להפסקת הזרמת שפכים לנחלים בסביבה

מדוע מנסים למנוע מחברת אבטחה לשאת נשק בעיר

פרקליטה של חברת "משמרת אבטחה", עוה"ד אדם פיש, אמר כי טענת המשטרה, לפיה החברה קשורה לגורמים עבריינים, חסרת כל בסיס. החברה נדרשה להפסיק שמירה בחלק מהעסקים בנהריה בתוך 45 יום.

הוגשה עתירה על-ידי עיריית חיפה וקבוצה של תושבים, באמצעות עוה"ד אדם פיש וגילי שפר, בבקשה להעביר את אנטנות גלי-צה"ל ומתקנים אחרים מחוץ לעיר נוכח קרינה מסוכנת לטענת העותרים

העתירה נמחקה לאחר שבעקבותיה הופסק שידור אנטנות גל"צ מהאתר נשוא העתירה.

עיריית עכו דורשת מדלק חובות ארנונה ומים בסך 63 מיליון שקל

קבוצת דלק רכשה את הקרקע לפני כחודש באמצעות חברת קונטקט מדיקל ויז'ן. העירייה מאיימת לעקל את כספי הרכישה עבור הקרקע, מאחר שחובות הארנונה על השטח עדיין לא שולמו לה.

נדחתה תביעה של חבר מועצת העיר עכו נגד ראש העיר, להחזיר לקופת העירייה כספי חגיגות מימונה שנערכו במענו של ראש העיר

בעת שמתבררת תביעת חבר האופוזיציה נגד ראש העיר בעקבות קיום החגיגות בביתו הפרטי של לנקרי במימון כספי הציבור, החליטה העירייה להעתיק את האירוע לאתר אחר. העירייה: ההחלטה להעביר את המימונה לא קשורה לתביעה הקנטרנית. בתגובה על התביעה דרשו עורכי הדין החיצוניים מטעם העירייה, אדם פיש וצחי פיסטל, בשם שולחיהם- ראש העיר ועיריית עכו לדחות את התביעה על הסף, "בשל היותו קנטרנית וטורדנית, ובשל הניסיון לעשות שימוש לרעה במהלכי משפט בחוסר תום לב, במטרה לפגוע פוליטית בראש העיר".

עתירת נווה הבדואים בעוספיא נגד החלטת שר התרבות, ראלב מג'דאלה, בעניין אי העברת כספי תמיכה למרכז הבדואי בעיר

בעקבות עתירה שהוגשה על-ידי עמותת נווה הבדואים בעוספיא, תיקן משרד התרבות את היקפי התקצוב של העמותה, המפעילה מרכז למורשת ותרבות בדואית. העמותה עתרה בטענה כי השר מפלה אותה לרעה על רקע השתייכותה לעדה הבדואית. משרד התרבות חוייב בהוצאות העותרת בסך 20,000 ש"ח

תביעת פדידה נגד ראש העיר לנקרי הוגשה בחוסר סמכות

בפסק דינה, מקבלת השופטת טונס את טענותיהם של עוה"ד אדם פיש וצחי פיסטל, וקובעת כי טענת פדידה בתביעה צריכה להידון בבית המשפט לעניינים מינהליים, באומרה "העתירה אינה מגלה עילת תביעה הניתנת לבירור בבית משפט זה...".

ראש עיריית נהריה, ג'קי סבג, שוב מנסה לפטר את חבר המועצה אשר שמואלי

חבר מועצת העיר בנהריה, אשר שמואלי, עתר למחוזי בחיפה נגד הודעת התפנות חדשה מהמועצה, שקיבל מראש העיר. שמואלי טוען, באמצעות עורכי הדין אדם פיש ושחר הופמן, כי ב-22 בפברואר הוציא סבג, לפי פקודת העיריות, "הודעת התפנות" תוך שימוש לרעה בסמכות, נקיטת שיקולים זרים חוסר סבירות וחוסר מידתיות. עתירתו התקבלה והודעת ההתפנות בוטלה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד גילי שפר (יופה)

מי - מריבה בקיבוץ רגבים

עו"ד גילי שפר בטור דיעה בעיתון גלובס, ביחס לעתירה של קיבוץ "רגבים" נגד המועצה המקומית בנימינה. בית המשפט העליון אישר דרישת תשלום רטרואקטיבית. את המועצה המקומית ייצג עו"ד ארז מילנר ממשרד עו"ד דן ארטן
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

ביהמ"ש דחה תביעתה של עיריית חיפה, בטענה כי מבקשת צווי סגירה באופן אוטומטי.

בית המשפט לעניינים מקומיים דחה את הבקשה של העירייה להוציא צו סגירה לפאב מורגן שבקריית חיים ואף קבע שהמדיניות החדשה של העירייה, שהחלה להוציא צווי סגירה גורפים נגד עסקים, מבלי להתחשב באינטרס הציבורי, אינה תקינה.

עתירה נגד העדר כללים למתן הטבות מס לתושבי ישובים בצפון הארץ

עיריות טבריה, כרמיאל ועכו עתרו לבג"ץ באמצעות משרד עו"ד אדם פיש, בדרישה כי ייקבע קריטריון סביר, אחיד ושוויוני להענקת הטבות מס לישובים המצויים בצפון הארץ בשטח איום טילי הקטיושה מדרום לבנון

מועמדים ערעורו על תוצאת הבחירות למועצה המקומית עוספיה. בעקבות הערעור בוטלו הבחירות.

הערעור התקבל, ונקבע כי תוצאת הבחירות של הסיבוב הראשון לראשות המועצה המקומית עספיא מתבטלת, והוא ייערך מחדש במלוא היקפו.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

לשכת עוה"ד: לא להעביר כל תביעות הנזיקין של פלסטינים לבתימ"ש בדרום

לשכת עורכי הדין מבקשת מנשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, לדחות את בקשת המדינה להעביר באופן גורף תביעות נזיקין שמגישים פלסטינים נגדה, אל בתי המשפט בבאר-שבע ובאזור הדרום, אלא לאפשר הגשת תביעות בכל אזורי הארץ.

הוגשה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה אשר דחה ערעור הבחירות שהגיש ראיד אבו אלהיג'א

בבקשת הערעור, עו"ד אדם פיש ייצג את ועדת הבחירות לראשות המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א. בית המשפט העליון דחה על הסף את הבקשה למתן רשות ערעור.

הוגשה עתירה מנהלית נגד עיריית חיפה למתן רישיון עסק נוכח הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה קיבל את טענות בעל המכולת, אשר יוצג על-ידי עו"ד אדם פיש. הטענה המרכזית שנטענה בעתירה הייתה כי מדובר באחד המקרים המיוחדים שנופלים בגדרי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין מתן רישיון עסק למבנים ללא היתר. ב- 26.7.11 ניתן פס"ד בו קיבל העותר רשיון עסק זמני לשנה.

חברת הסעות הגישה באמצעות עו"ד אדם פיש וצחי פיסטל עתירה מנהלית למתן צווים המכריזים עליה כעל הזוכה במכרז הפעלת קוי הסעות במועצה איזורית גלבוע.

בית המשפט קיבל את טענות עו"ד פיש ופיסטל, הכריע כי הצעת העותרת הייתה הזולה ביותר והעתירה התקבלה.

ביהמ"ש דחה עתירה כנגד החלטת עיריית עכו להעמיד לחברה הכלכלית ערבות להתקשרות של החברה בעסקה שהיא חלק מתהליך מינוף ומיתוג העיר

ביה"ש קיבל את עמדת עיריית עכו, שיוצגה על-ידי עוה"ד אדם פיש, והחלטת העירייה אושרה.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

נדחו ערעורים שהוגשו בטענות לשוחד ושחיתות בשתי מערכות בחירות לרשות מקומית

בהתאם לחוק ולפסיקה, ישנם שני תנאים מצטברים לביטול הבחירות: א. על ביהמ"ש להשתכנע כי הליך הבחירות היה לקוי; ב. היה בליקוי כדי להשפיע על תוצאות הבחירות. ביהמ"ש פוסק בשני המקרים, כי המבקשים לא הוכיחו כי אכן היו ליקויים. המשרד ייצג את הרשויות המקומיות.

ייצוג עיריית באקה אלגרבייה בעתירה שהוגשה על-ידי חברת קל בנין כנגד חיוב ארנונה בגין אחזקה והפעלת מכון טיפול שפכים שמשרת את תושבי העירייה. בעתירה הועלו טענות כנגד עצם החיוב וכנגד סיווג השימושים.

טענות עיריית באקה אלגרבייה, שנטענו על-ידי עוה"ד אדם פיש וגילי שפר, התקבלו באופן מלא הן לעניין הסיווגים והן לעניין החיובים. העתירה נדחתה על כל חלקיה וחברת קל בנין חוייבה בהוצאות על סך 30,000 ש"ח.
עורכי דין מייצגים: עו"ד אדם פיש ז"ל

חוות דעת משפטן: "אסור שתהיה כל הזדהות"

עו"ד אדם פיש, המתמחה בדיני רשויות ותקנות בעת בחירות, מצביע על בעייתיות בנוכחות עובדי עירייה במטה בחירות.

המשרד להגנת הסביבה נגד מגדלי החזירים

באעבלין שבגליל מגדלים כ-100 אלף חזירים על פני שטח קטן יחסית, ודרוש טיפול מיוחד לשפכים שהם מייצרים. בהוראת המשרד להגנת הסביבה הוקמו מתקני טיפול, אך למרות השיפור שחל בריכוז השפכים הוא רוצה כעת לסוגרם. מומחה: אם ייסגרו המתקנים, צפוי נזק אקולוגי חמור.
דבריו של עו"ד אדם פיש, פרקליטם של מגדלי החזירים באעבלין.

בחירת הצעה זוכה על בסיס נסיון קודם של בעל המכרז עם המציע - עתמ (ת"א) 37300-04-12 לינום בע"מ נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

ביום 22.5.2012 קבע בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב כי כאשר עומדות בפני וועדת המכרזים שתי הצעות בעלות ניקוד זהה, אין מניעה לבחור זוכה על יסוד ניסיון קודם של המזמין עם המציע, בכפוף לכך שהמכרז התייחס לנסיון קודם של המזמין עם המציע, כשיקול בקבלת ההחלטה.

ניקוד האיכות של הצעה הפסדית במכרז - עת"מ 2621-07-11 המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ נ' הייב ואח'

ביום 18.4.2012 דחה בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת עתירה שהגישה מכללת סכנין כנגד זכייתה של רשת עתיד במכרז לניהול בית ספר תיכון וחטיבת ביניים בישוב בית זרזיר בקבעו, בין היתר, כי ההחלטה להעניק ניקוד 0 לרכיב "דמי ניהול", נוכח אי-דרישת המציעה לקבל דמי ניהול, היא החלטה סבירה.

התקבל תיקון לחוק חובת מכרזים הקובע איסור על הפלייה מחמת גיל

ביום 8.5.2012 התקבל תיקון מס' 21 לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב 1992- (להלן: "החוק"), הקובע איסור על הפלייה מחמת גיל בין מציעים במכרזים הנערכים לפי חוק זה.

הנחיית רשם מאגרי מידע מס' 2/2011 - שימוש בשירותי מיקור חוץ לעיבוד מידע אישי

ביום 19.5.12 תכנס לתוקף הנחיית רשם מאגרי מידע מס' 2/2011 - שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע אישי.
מטרת הנחיה זו היא להבהיר את עמדתו של רשם מאגרי המידע בדבר הפעולות הראויות לקיום חובותיהם של בעל מאגר המידע, מנהל מאגר המידע והמחזיק בו לגבי עיבוד מידע אישי אגב מיקור חוץ מכוח הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- והתקנות לפיו.

טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע: מצג שווא של המבקש בתיאור טעמי בקשתו למידע כעילה לאי- מסירת מידע - עעמ 9562/10 שפיגל נ' החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

על-פי חוק חופש המידע, זכותו של כל אדם לקבל מידע מרשויות ציבוריות וממוסדות אחרים שהוכרזו ככפופים לחוק (וזאת בכפוף לסייגים למסירת מידע המנויים בחוק).
החוק קובע, כי בעת הגשת בקשה למידע המבקש אינו חייב לציין מהו הטעם לבקשתו. לאחרונה ניתן פסק-דין בבית המשפט העליון אשר ממנו עולה, כי כאשר המבקש מציג את טעמי בקשתו למידע, אך מסתבר כי הטעמים שהציג אינם טעמיו האמיתיים, (דהיינו כי הציג מצג שווא ביחס לטעמי בקשתו), יכול הדבר להוות עילה לאי-מסירת
מידע.

"עניי עירך קודמים" רשויות מקומיות זכאיות לתת עדיפות במכרז לתושב המתגורר בתחומן

בחודש פברואר 2012 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת אשר קבע כי רשות מקומית רשאית לתת עדיפות במכרז שהיא עורכת להצעה של מציע המתגורר או שמרכז עסקיו בתחומה.

חיוב ארנונה רטרואקטיבי בנסיבות בהן לא נדרש תשלום עקב טעות של הרשות המקומית ולמחזיק חלק בטעות או בהתמשכותה - עת"מ 8625-06-11 קיבוץ רגבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מועצה מקומית בנימינה

ביום 17.11.2011 דחה בית המשפט עתירה מנהלית בה נתבקש לקבוע כי דרישת שומת ארנונה רטרואקטיבית אינה סבירה ו/או בלתי חוקית וכן לקבוע כי חיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין החיוב הרטרואקטיבי הינו בלתי חוקי.

נדחו שני ערעורים על תוצאות בחירות לרשות מקומית בטענה להצבעות פסולות בקלפי נגישה.

ביהמ"ש המחוזי בנצרת קבע כי המערער לא הוכיח את טענותיו לפיהן בעלי זכות הצבעה הצביעו בקלפי נגישה באמצעות מלוויהם בניגוד לחוק, ועל כן הותיר את תוצאות הבחירות על כנן.

ביהמ"ש העליון פסל את תוצאות הבחירות למועצה המקומית מעלות-תרשיחא, לאור הליקויים שהתעוררו במהלכן כגון מתן וקבלת שוחד בחירות וסימון פתקים.

בניגוד לטענות שהועלו בערעור, סבר ביהמ"ש העליון כי שוחד בחירות מהווה פגם ב"הנהלת הבחירות" "העלול להשפיע על תוצאות הבחירות" לפי חוק הבחירות. פרשנותו של המערער כי אין הכוונה אלא לעילות ערעור "טכניות" הנוגעות לפגמים בניהול הבחירות, אינה יכולה להתיישב עם רוח החוק ומטרתו. משרדנו ייצג את המשיבים בערעור.

הבחירות לרשות מקומית בוטלו לאחר שביהמ"ש קבע כי עבודות שנעשו ביישוב בסמוך לבחירות היו בגדר שוחד בחירות.

ביהמ"ש קיבל את העתירה ופסק כי העבודות בוצעו בניגוד לכל נוהל תקין וללא מכרזים ועל כן סבר ביהמ"ש כי הן היו בגדר שוחד בחירות שעלול היה להשפיע על תוצאותיהן.

נדחה ערעור על תוצאות הבחירות במועצה המקומית כפר יאסיף מהטעם שאותם קולות פסולים לא היה בהם כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.

ביהמ"ש סבר כי אמנם היה בידו של המערער להוכיח כי נפלו פגמים מהותיים בניהול הבחירות, בכך שלכמות מסוימת של מצביעים אופשר להצביע באמצעות שליחים מבלי להגיע לקלפי באופן הנוגד את הוראות החוק, אולם המערער לא הוכיח כי היה בליקוי כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.

בית המשפט דחה ערעור על תוצאות הבחירות בכפר קרע, על אף אי הסדרים

ביהמ"ש דחה ערעור על תוצאות הבחירות במועצה המקומית כפר קרע וקבע כי חרף העובדה כי הוכחו אי סדרים חמורים בניהול הבחירות, פסילתם של אותם קולות לא היה בה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.

ביהמ"ש קבע, בהסתמך על חוות דעת גרפולגית, כי חלק מפתקי הצבעה הכתובים בכתב יד נכתבו בידי אותו אדם ועל כן יש לפסלם.

בערעור שהגיש זיאד, ראש הרשות שנבחר ואשר יוצג ע"י משרדנו, נטען כי מספר פתקי הצבעה לטובת יריבו נכתבו בכתב ידו של אדם אחד. ביהמ"ש קיבל את הערעור ופסל 11 קולות. שני ערעורים נוספים אשר הוגשו נגד בחירתו של זיאד נדחו ובעקבות כך אושרה בחירתו.

הימצאותם של פתקי הצבעה המקופלים באופן שיכול לזהות את קבוצת המצביעים, מהווים עילה לפסילתם.

במסגרת ערעורים על תוצאות הבחירות לרשות המקומית שעב נדרש ביהמ"ש לשאלה בדבר כשרותם של פתקי הצבעה המקופלים בפינותיהם ו\או במרכזם. ביהמ"ש סבר כי יש בדבר מעין שיטה לזהות מצביע או קבוצת מצביעים ועל כן הוחלט על ביטול הבחירות בקלפיות בהן נמצאו פתקים אלה בכמות נרחבת.

אגבריה נ' מדינת ישראל - ערעור מעצר מנהלי

בשנות השמונים במסגרת עבודתו באגודה לזכויות האזרח, ייצג אדם אזרחים בסדרה של הליכים נגד הפרקטיקה שהיתה מקובלת אז, של "צווי ריתוק" ו"מעצרים מינהליים", מכוח תקנות ההגנה לשעת חרום. לימים היה אדם נוהג לספר שכל עתירותיו וערעוריו הרבים נדחו, אבל בסופו של יום הפסיקו שירותי הבטחון לנהוג פרקטיקות אלה כלפי אזרחים.

פרשת "מדינת הילדים" בנהריה

בשנות ה-90 וה-2000 ייצג אדם את העמותה לאיכות החיים והסביבה בנהריה, בשורת הליכים שנועדו למנוע את הקמת פרוייקט "מדינת הילדים" על קרקע הנגועה בפסולת אסבסט, ולהביא לניקוי נהריה והגליל המערבי מפסולת אסבסט. מאבק זה הוביל בסופו של דבר לחקיקת החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011, אשר בין השאר עיגן את העיקרון הסביבתי "המזהם ישלם", כשקבע כי חברת "איתנית" תממן מחצית מעלות הפרוייקט לסילוק פסולת אסבסט מהגליל המערבי. עתירה נגד חוקתיות החוק, נדחתה באחד מפסקי הדין המנ

מיתת חסד וחמלה

בשנת 2004 ייצג אדם פיש חולת ALS אשר עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה לצו הצהרתי המאפשר "מיתת חסד וחמלה", באמצעות ניתוקה ממערכת הנשמה והזנה מלאכותית אליה חוברה. המיוחד בפסיקה זו היה שהאשה בקשה כי זכותה לניתוק לא תופעל מידית אלא לכשתגמור בדעתה כי הגיע המועד, זאת בכפוף לאישור פסיכיאטרי אך ללא צורך בפניה נוספת לבית משפט

צמצום השימוש בטלפון באיו"ש

בשנות השמונים הגיש אדם בשם ארגון זכויות אדם, עתירה לבג"ץ נגד צו שהוציא הממשל הצבאי באיו"ש, למניעת שירותי טלפון לתקשורת בינלאומית באזור. נטען, כי מדובר בענישה קולקטיבית אסורה. העתירה נדחתה מאחר והעותרים סירבו לנסות לקבל אישור מיוחד מהממשל הצבאי לצורך ביצוע שיחות, ולכן לא הוכח כי לא היה להם סעד חלופי.