משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

ידועים בציבור – תיתכן זכאות לגמלת שאירים גם במקרה של מגורים בנפרד


14 מאי, 2019

ידועים בציבור – תיתכן זכאות לגמלת שאירים גם במקרה של מגורים בנפרד

 

לקוחות יקרים,

לאחרונה ניתן פסק דין חשוב אשר קובע כי ידועה בציבור זכאית לקבל גמלת שאירים בעקבות פטירתו של בן זוגה וזאת חלף היעדר מגורים משותפים (עבל (ארצי) 21302-03-16‏‏ אידה שרה פוקילמן - המוסד לביטוח לאומי).

דעת הרוב קבעה כי המערערת והמנוח לא חדלו להיות ידועים בציבור עקב אשפוזו של המנוח בבית החולים, וגם לא לאחר מכן כאשר המנוח התגורר במוסד סיעודי ועת התגורר עם מטפלת סיעודית צמודה וזאת במשך כמעט שלוש שנים. הנימוק שניתן הוא כי היעדר המגורים המשותפים נבע מאילוץ אובייקטיבי - מצבו הבריאותי של המנוח.

 

הכרה בבני זוג כידועים לציבור:

על פי הפסיקה הכרה בבני זוג כידועים בציבור מותנית בקיומם של 3 תנאים מצטברים:

1. קיום חיי משפחה כבני זוג

2. ניהול משק בית משותף

3. מגורים משותפים

שלושת היסודות הנ"ל מקיימים ביניהם מערכת של זיקה ויחסי גומלין. בבחינת כל אחד מהיסודות יש להביא בחשבון את מכלול הנסיבות והשיקולים הקשורים לעניין, כמו משך הזוגיות, האם מדובר בפרק א'', האם יש לזוג ילדים משותפים וכיוב''.

בהתאם לפסק הדין, ככל שהמגורים המשותפים נפסקים מחמת כורח ולא עקב בחירה אוטונומית של אחד מהצדדים, ייטה בית המשפט להכיר בבני הזוג כידועים בציבור למרות העדר מגורים משותפים. לא זו בלבד, אלא שאפילו הבחירה של המערערת שלא להתגורר עם המנוח עת התגורר יחד עם מטפלת אינה אלא אילוץ אובייקטיבי. זאת בשל גילה המתקדם של המערערת, הצורך לשנות את אורחות חייה ולעבור דירה, וכן ההכרח לגור ביחד עם מטפלת.

 

בכבוד רב,

רחל בן ארי (בר רב האי), עו"ד

 

מסמכים מקושרים