משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

מיסוי מוניציפלי

מיסוי עירוני-ארנונה והיטלים שונים

מיסוי עירוני, או בשמו האחר "מיסוי מוניציפאלי", הינו מקור ההכנסות העיקרי של הרשויות המקומיות. מיסוי עירוני נועד לאפשר לרשויות לממן את פעילותן לטובת הציבור. באופן כללי, מיסוי עירוני נחלק למספר קבוצות עיקריות: הראשונה היא הארנונה; השניה היא היטלי פיתוח ואגרות לסוגיהן (שילוט, אשפה, הטמנה וכיוב'); השלישית, תשלומים מכוח חוקי התכנון והבניה, לרבות היטלי השבחה, אגרות בניה ותשלומים בעלי אופי דומה כגון דמי איזון, דמי חכירה וכיוב'; הרביעית, תשלומים בקשר עם מימון הפעלת, אחזקת ופיתוח רשת המים והביוב העירונית (היטלי מים וביוב, תשלומים בעבור שירותי ביוב ו/או מים ו/או טיהור, שפכים חריגים ואסורים וכיוב').

משרדנו מתמחה בייצוג בכל ענפי המיסוי העירוני, ורכש במרוצת השנים מומחיות הן בפן המשפטי כמו גם בפן הכלכלי - מימוני.

בין לקוחותינו בתחום זה מצויים הן גופים מהמגזר הציבורי והן גופים פרטיים (לרבות חברות ציבוריות, פרטיות וכיוב').

למשרדנו מומחיות מיוחדת בטיפול בסוגיות ארנונה של גופים הנהנים מפטורים מלאים או חלקיים מארנונה, לרבות מוסדות חינוך, מוסדות להשכלה גבוהה, חברות ממשלתיות ועוד. היינו שותפים לתיקים משמעותיים ביותר של לקוחות שונים בתחומים אלה, חלקם עודם תלויים ועומדים. למשרדנו מומחיות מיוחדת בכל הקשור לדיני האגרות וההיטלים, וכן ניסיון רב מאוד וייחודי בכל הקשור לחיובים שונים המוטלים מכוח חוק תאגידי מים וביוב (והכללים שנקבעו בהתאם לו) בקשר עם הפעלת, אחזקת והקמת רשת מים וביוב.

העיסוק בכל ענפי המיסוי העירוני, משתלב היטב גם עם עיסוק רחב בכל ענפי המשפט המנהלי. בנושא זה, משלימים עורכי הדין במחלקות השונות זה את זה, ומאפשרים ראיה כוללת בדבר החובות והסמכויות שבידי הגורם המטיל את החיובים, זאת לרבות החובה לנהוג בשוויון ובסבירות, ללא שרירות, ללא שיקולים זרים וכן הלאה.

מעוניין לקבל מידע מקצועי?
הרשם עכשיו וקבל עדכונים
לכתובת הדוא"ל