משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

מיסוי מוניציפלי

תשתיות עירוניות

תשתיות עירוניות הינן מערכות הנדסיות שנמצאות בגבולות המוניציפאליים של רשות מקומית או קשורות לגבולות אלה.  הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב הפועל בתחומה ממונים על פיתוח תשתיות המצויות בשטחים ציבוריים, פתוחים ומבונים.  

התשתיות העירוניות כוללות 3 קבוצות תשתית עיקריות כדלהלן:

תשתיות למים וביוב, ביחס אליהם חלים, על פי רוב, הדינים הקשורים בתאגידי מים וביוב (החלים, בשינויים מחייבים, גם ביחס לרשויות מקומיות שלא הקימו תאגידי מים וביוב, בין בהיתר ובין שלא בהיתר).

תשתיות הדרכים, התיעול (ניקוז נגר עילי), ו - גינון ופיתוח נופי (ולעיתים גם מבני ציבור).

המחלקה מלווה מזה תקופה רשויות מקומיות ויזמים בפרויקטים בתחום התשתיות. במסגרת זו באים לידי ביטוי מגוון ההתמחויות השונות הנדרשות בעת הוצאה לפועל של פרויקט הכרוך בהקמת תשתית, ובראשן מומחיות בתחום המימון, מקרקעין, משפט מינהלי, איכות הסביבה, רגולציה וכיוב'. 

גם בנושא זה, הסינרגיה בין המחלקה למחלקות נוספות במשרד (במחלקה המסחרית, המחלקה המנהלית, מחלקת התכנון והבניה ועוד) מאפשרת למחלקה להציע ללקוחותיה התמחות ייחודית בניהול ועריכה של התקשרויות הקשורות בהקמה ותפעול של תשתיות עירוניות.

פעילויות המחלקה בתחום זה הינן בין היתר:

  • ליווי משפטי של צדדים הקשורים בהסכם לפיתוח מתחמים;
  • מתן חוות דעת משפטיות וכלכליות בכל הקשור לחוקיות ו/או התכנות כלכלית של פרויקטים לפיתוח מתחמים.
  • עריכה וניהול של מכרזים מותאמים בתחומים הבאים: שירותי גביה, רכישת מערכות מידע ו/או מדידה, תברואה, פיתוח ואחזקה של שטחים ציבוריים פתוחים וכיוב';

עורכי הדין במחלקה הינם בעלי הכשרה כלכלית מעמיקה והם מעניקים, בעת הצורך, גם שירותי יעוץ בכל הקשור לפן הכלכלי-מימוני הקשור בהקמה ופיתוח של התשתיות העירוניות.

מעוניין לקבל מידע מקצועי?
הרשם עכשיו וקבל עדכונים
לכתובת הדוא"ל