משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

דיני עבודה

משרד עו"ד בן ארי-פיש מעניק שירותי ייעוץ משפטי שוטף למעבידים בסכסוכים קיבוציים ובסוגיות אינדיבידואליות. המשרד מתמחה בסוגיות מתחום משפט העבודה ובין היתר: משפט עבודה קיבוצי - ייעוץ שוטף למעסיקים, ליווי וייצוג בהליכי הפרטה והבראה. עריכת הסכמים קיבוציים, קבלה ופיטורין של עובדים, דיני מכרזים בעבודה, פיטורי צמצום, עריכת הסכמי עבודה לעובדים בכירים, אופציות לעובדים, הגבלת עיסוק וסודות מקצועיים, דיני הטרדה מינית ודיני השוויון.

שוויון הזדמנויות בעבודה

"לא ניתן לדבר על כבוד האדם וחירותו ללא שוויון, ושוויון בעבודה על אחת כמה וכמה. חלק ניכר מחיינו אנו מבלים בעבודה, והפליה והשפלה אין להרשותם במקום העבודה". (דב"ע נו/129-3 שרון פלוטקין ואח' נ' אחים אייזנברג בע"מ).

כבר מראשיתה של המדינה, ניסה המחוקק למגר תופעות של אפליה ולקדם ערכים של שוויון ושילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה. מאז סוף שנות השמונים אנו עדים להתגברות מגמה זו, בחקיקה ובפסיקה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח -1988, קובע כי אסור להפלות לרעה עובד/ת על בסיס העילות הבאות: הריון, טיפולי פוריות, הורות, נטייה מינית, גיל, דת, לאום, השתייכות מפלגתית, מוצא, השקפה ושירות מילואים.

הזכות לשוויון מעוגנת במספר חוקים, ביניהם: חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובד ועובדת, חוק גיל פרישה, ועוד.

פערי ידע ואי-הכרה של החובות החוקיות החלות על המעביד, עלולות להוביל מעסיקים לקבל החלטות שיש בהן משום אפליה ובכך להפר את הוראות החוקים השונים בעניין זה, ולהיחשף לסיכון של תביעה כמו גם של צעדי אכיפה מינהליים ופליליים מצד הרשויות. התמודדות עם סוגיות ו/או טענות עם הפליה אסורה נדרשת לא רק בעת קבלה או פיטורין של עובדים, אלא גם במהלך חיי העבודה – בקידום עובדים, קביעת תנאי העסקה וכיוצ"ב.

 משרדנו מעניק שירותי הדרכה, לווי וייעוץ בנושאים של שוויון זכויות בעבודה: ייעוץ וייצוג מעבידים, מתלוננות/נים ונילונים/ות. המשרד שותף למספר רב של התדיינויות משפטיות משמעותיות ותקדימיות בתחום זה. 

מעוניין לקבל מידע מקצועי?
הרשם עכשיו וקבל עדכונים
לכתובת הדוא"ל